Konfigurowanie kierowania na słowa kluczowe

Wygląda na to, że czytasz ten artykuł w regionie, w którym reklamy nie są jeszcze dostępne. Zobacz, gdzie dostępne są reklamy dla kont Pinterest Business.

Dowiedz się więcej

Kierowanie na słowa kluczowe umożliwia dotarcie do osób, które szukają określonych pomysłów na Pintereście. Aby korzystać z kierowania na słowa kluczowe, wybierz słowa kluczowe związane z reklamą, którą promujesz. Na przykład, jeśli reklamujesz meble do salonu, spróbuj nakierować reklamę na osoby wyszukujące frazy „wystrój salonu” lub „pomysły na dekoracje do domu”. Aby precyzyjniej kontrolować, które wyszukiwania decydują o wyświetleniu lub niewyświetleniu Twojej reklamy, użyj rodzajów dopasowań słów kluczowych.

Uwaga: w celu uzyskania najlepszych wyników podaj co najmniej 25 słów kluczowych. Możesz użyć maksymalnie 20 000 słów kluczowych na grupę reklam.

Dodawanie kierowania na słowa kluczowe w Menedżerze reklam

 1. Zaloguj się do swojego konta firmowego na Pintereście.
 2. Kliknij Reklamy u góry ekranu, a następnie kliknij Utwórz reklamę.
 3. Kliknij Nowa grupa reklam w menu nawigacyjnym po lewej stronie.
 4. Kliknij Kierowanie w menu nawigacyjnym po lewej stronie.
 5. Dodaj wybrane słowa kluczowe w polu Słowa kluczowe.
  • Wprowadź listę słów kluczowych w pustym polu po lewej stronie, rozdzielając poszczególne słowa kluczowe przecinkami. 
  • Wyszukaj słowa kluczowe na pasku wyszukiwania w kwadratowym polu po prawej stronie i kliknij ikonę [+ w kółku] obok słów kluczowych, których chcesz użyć.
 6. Jeśli chcesz skorzystać z rodzajów dopasowań słów kluczowych, sformatuj słowa kluczowe, określając dla nich rodzaj dopasowania: dopasowanie przybliżone, “dopasowanie do wyrażenia”, [dopasowanie ścisłe], -“wykluczające dopasowanie do wyrażenia” lub -[wykluczające dopasowanie ścisłe]. 
 7. Następnie wybierz Budżet i harmonogram, Optymalizacja i wyświetlanie oraz Reklamy.
 8. Sprawdź podane informacje.
 9. Kliknij Uruchom.

Edytowanie kierowania na słowa kluczowe w Menedżerze reklam

 1. Zaloguj się do swojego konta firmowego na Pintereście.
 2. Kliknij Reklamy u góry ekranu, a następnie kliknij Przegląd.
 3. Kliknij reklamę, którą chcesz edytować. 
 4. Kliknij kartę Słowa kluczowe pod wykresem.
  • Kliknij Utwórz słowa kluczowe lub Utwórz wykluczające słowa kluczowe, aby dodać nowe słowa kluczowe.
  • Zaznacz słowa kluczowe, których nie chcesz używać, i kliknij Archiwizuj, aby je usunąć.

Dodawanie kierowania na słowa kluczowe w edytorze grupowym

 1. Zaloguj się do swojego konta firmowego na Pintereście.
 2. Kliknij Reklamy u góry ekranu, a następnie kliknij Edytor grupowy.
 3. Kliknij Pobierz przykładowy arkusz, aby pobrać przykładowy arkusz kalkulacyjny.
 4. Wypełnij kolumnę CR, Słowo kluczowe.
 5. Wprowadź słowa kluczowe, które chcesz dodać, umieszczając każde z nich w osobnym wierszu.
 6. Jeśli chcesz skorzystać z rodzajów dopasowań słów kluczowych, w kolumnie CS, Rodzaj dopasowania, podaj rodzaj dopasowania dla każdego z słów kluczowych, wprowadzając następujące parametry: BROAD, PHRASE, EXACT, NEGATIVE_EXACT, NEGATIVE_PHRASE, CAMPAIGN_NEGATIVE_EXACT lub CAMPAIGN_NEGATIVE_PHRASE.
 7. Po zakończeniu kliknij opcję Prześlij szablon, aby przesłać arkusz edytora grupowego.
 8. Kliknij Prześlij.

Edytowanie kierowania na słowa kluczowe w edytorze grupowym

 1. Zaloguj się do swojego konta firmowego na Pintereście.
 2. Kliknij Reklamy, a następnie kliknij Raporty.
 3. Kliknij opcję Eksportuj pod wykresem, a następnie kliknij Zbiorczy arkusz do edycji lub powielania.
 4. Zaznacz odpowiednie informacje i kliknij Rozpocznij eksport.
 5. Przy wypełnianiu kolumny A:
  • Przy słowach kluczowych, które chcesz edytować, jako czynność wprowadź parametr Edit
  • Przy słowach kluczowych, które chcesz zarchiwizować, jako czynność wprowadź parametr Archive.
  • Przy słowach kluczowych, które chcesz dodać, jako czynność wprowadź parametr Create.
 6. Po wykonaniu tych działań kliknij Reklamy, a następnie kliknij Edytor grupowy.
 7. Kliknij Prześlij szablon w menu nawigacyjnym po lewej stronie.
 8. Zaznacz plik i kliknij Prześlij.

Kierowanie z uwzględnieniem rodzajów dopasowań słów kluczowych

Zyskaj kontrolę nad tym, przy których wyszukiwaniach pojawia się Twoja reklama, korzystając z dopasowań do wyrażenia i dopasowań ścisłych, aby ograniczyć emisję reklam do konkretnych wyszukań. Możesz też korzystać z dopasowań przybliżonych, aby docierać do szerszej grupy odbiorców. Wykluczające słowa kluczowe pozwalają wykluczyć hasła, po których wpisaniu reklama nie uruchomi się. Można ustawić je dla grupy reklam.

Przy dodawaniu rodzajów dopasowań w Menedżerze reklam użyj nawiasów lub cudzysłowów, aby wskazać rodzaj dopasowania, jak pokazano w kolumnie Przykładowe słowo kluczowe w tabeli poniżej. Nawiasy i cudzysłowy nie są potrzebne, gdy korzystasz z Edytora grupowego.

Rodzaj dopasowania

Podsumowanie

Przykładowe słowo kluczowe Kwalifikujące się wyszukiwane hasło Niekwalifikujące się wyszukiwane hasło
Dopasowanie przybliżone (domyślne) Piny pojawiają się po wpisaniu Twojego słowa kluczowego, a także w przypadku błędów w jego zapisie, synonimów oraz innych powiązanych haseł. Kolejność słów nie ma znaczenia. Projekt kuchni Pomysły na wystrój kuchni, wzory tapet Pomysły na koszulki
Dopasowanie do wyrażenia Piny pojawiają się po wpisaniu hasła, które zawiera całe wyrażenie zawarte w określonym słowie kluczowym, a także w przypadku błędów w zapisie i nieznacznych modyfikacji wyrażenia. Słowa w wyszukiwanym wyrażeniu muszą mieć taką samą kolejność co w słowie kluczowym. "Projekt kuchni" Pomysły na projekt kuchni, projekty kuchni Pomysł na wystrój kuchni, kuchnia projekt
Dokładne dopasowanie Piny wyświetlają się po wpisaniu identycznego lub nieznacznie zmodyfikowanego słowa kluczowego. Kolejność słów ma znaczenie. [Projekt kuchni] Projekt kuchni, projekty kuchni Pomysł na projekt kuchni, kuchnia projekt, wystrój kuchni
Wykluczające dopasowanie do wyrażenia Piny nie wyświetlą się po wpisaniu hasła, które zawiera całe wyrażenie tworzące słowo kluczowe. Kolejność słów ma znaczenie. -"Wystrój sypialni" Wystrój kuchni Wystrój sypialni wskazówki
Wykluczające dopasowanie ścisłe Piny nie wyświetlą się po wpisaniu hasła, które dokładnie odpowiada słowu kluczowemu. Kolejność słów ma znaczenie. -[Wystrój sypialni] Nowoczesny wystrój sypialni, wystrój kuchni Wystrój sypialni

Procedura weryfikacji reklam

Gdy rozpoczniesz kampanię, poddamy ją weryfikacji, aby mieć pewność, że jest zgodna z naszymi Wytycznymi dotyczącymi reklam. Proces weryfikacji kampanii może potrwać do 24 godzin. 

Jeśli kierowanie reklam w Twojej kampanii okaże się niezgodne z naszymi wytycznymi dotyczącymi reklam, otrzymasz od nas powiadomienie w Menedżerze reklam, w którym poinformujemy Cię, co należy zmienić, aby reklama mogła zostać ponownie poddana weryfikacji w celu jej zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu Twojej reklamy zaczniemy ją rozpowszechniać.

Informacje na temat kierowania reklam na Pintereście

Jeśli chcesz skonfigurować kilka różnych typów kierowania na Pintereście lub jeśli chcesz edytować kierowanie w bieżącej grupie reklam, więcej informacji na te tematy znajdziesz w artykule Omówienie kierowania reklam.

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami