Ręczne dodawanie tagu Pinteresta do Shopify

Jeśli nie masz aplikacji Shopify Pinterest, skorzystaj z poniższej instrukcji, aby zainstalować tag ręcznie.

Krok 1: Kod podstawowy

 1. W trybie administratora w Shopify kliknij Online Store (Sklep internetowy), a następnie Themes (Motywy).​

 2. Przejdź do motywu, który chcesz edytować, i kliknij Actions (Działania), a następnie Edit Code (Edytuj kod)

 3. Kliknij theme.liquid.

 4. Przewijaj w dół, aż trafisz na pozycję </head> i wklej nad nią następujący kod:

  <script type="text/javascript">
  !function(e){if(!window.pintrk){window.pintrk=function()
  {window.pintrk.queue.push(Array.prototype.slice.call(arguments))};var
  n=window.pintrk;n.queue=[],n.version="3.0";var
  t=document.createElement("script");t.async=!0,t.src=e;var
  r=document.getElementsByTagName("script")[0];r.parentNode.insertBefore(t,r)}}
  ("https://s.pinimg.com/ct/core.js"); 
  
  pintrk('load','YOUR_TAG_ID', { em: '{{ customer.email }}', });
  pintrk('page');
  </script> 
  <noscript> 
  <img height="1" width="1" style="display:none;" alt=""
  src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&noscript=1" /> 
  </noscript>
  
 5. Zastąp ciąg YOUR_TAG_ID unikatowym identyfikatorem własnego tagu.

 6. Aby go znaleźć, przejdź do Menedżera reklam i kliknij Reklamy. Następnie znajdź opcję Konwersje i kliknij Utwórz tag Pinteresta (jeśli tag Pinteresta został już utworzony, możesz kliknąć jego nazwę, aby wyświetlić unikatowy identyfikator tagu).

 7. Przejdź do przeglądu śledzenia konwersji i znajdź sekcję informacji szczegółowych

 8. Skopiuj 13-cyfrowy numer z obszaru Unique Tag ID (Unikatowy identyfikator tagu) i wklej go zamiast ciągu YOUR_TAG_ID w kodzie.

Krok 2: Kod przejścia do kasy

 1. W trybie administratora w Shopify kliknij Settings (Ustawienia), a następnie Checkout (Przejście do kasy)
 2. W sekcji Order processing (Przetwarzanie zamówień) znajdź pole tekstowe Additional scripts (Dodatkowe skrypty).

 3. W polu tekstowym wklej poniższy kod śledzenia. Jeżeli w polu znajduje się już jakiś kod, wklej kod śledzenia bezpośrednio po nim.

  {% if first_time_accessed %}
  <script type="text/javascript">
  !function(e){if(!window.pintrk){window.pintrk=function()
  {window.pintrk.queue.push(Array.prototype.slice.call(arguments))};var
  n=window.pintrk;n.queue=[],n.version="3.0";var
  t=document.createElement("script");t.async=!0,t.src=e;var
  r=document.getElementsByTagName("script")[0];r.parentNode.insertBefore(t,r)}}
  ("https://s.pinimg.com/ct/core.js");
  
  pintrk('load','YOUR_TAG_ID', { em: '{{ customer.email }}', }); 
  pintrk('page'); 
  </script> 
  <noscript> 
  <img height="1" width="1" style="display:none;" alt=""
  src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&noscript=1" /> 
  </noscript>
  
  <script>
  pintrk('track', 'checkout',{
  value: {{ total_price }} / 100,
  currency: '{{ currency }}',
  order_quantity: 1,
  order_id: {{ checkout.id }}
  });
  </script>
  <noscript>
  <img height="1" width="1" style="display:none;" alt=""
  src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=checkout&noscript=1"/>
  </noscript>
  {% endif %}
  
  

   

 4. Pamiętaj, aby zastąpić ciąg YOUR_TAG_ID unikatowym identyfikatorem tagu, który został wygenerowany w Menedżerze reklam.

Krok 3: Kod dodawania do koszyka „addtocart”

 1. W trybie administratora w Shopify kliknij Online Store (Sklep internetowy), a następnie Themes (Motywy).

 2. W motywie, którego aktualnie używasz, kliknij Actions (Działania), a następnie Edit code (Edytuj kod)

 3. W obszarze Templates (Szablony) wyszukaj pliki kodu o nazwie product.liquid, product-template.liquid, lub product-form.liquid i otwórz je. Kod przycisku dodania do koszyka zazwyczaj znajduje się w pliku products.liquid lub podobnym, ale pamiętaj, że jego lokalizacja może się różnić w zależności od zainstalowanego motywu.

 4. Wyszukaj w pliku hasło addtocart, naciskając i przytrzymując klawisze command+f na komputerze Mac lub control+f na komputerze PC.

 5. Wpisz poniższy kod przed końcowym w elemencie <button> lub <input>

  onclick="pintrk('track', 'addtocart');"

   

 6. Kliknij Zapisz w prawym górnym rogu.

 

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami