Pinterest Tag Helper — rozszerzenie do przeglądarki Chrome

Wygląda na to, że czytasz ten artykuł w regionie, w którym tag Pinteresta nie jest jeszcze dostępny. Zobacz, gdzie jest dostępny tag Pinteresta dla kont Pinterest Business.

Dowiedz się więcej

Pinterest Tag Helper to rozszerzenie do Google Chrome, dzięki któremu możesz sprawdzić, czy Twój tag jest odpowiednio skonfigurowany i pomyślnie przekazuje dane.

Możesz skorzystać z tego rozszerzenia, aby sprawdzić, czy przesyłasz odpowiednie dane zdarzeń oraz wartość poprawionego dopasowania na dowolnej stronie swojej witryny.

Jak korzystać z rozszerzenia

Jeśli jeszcze nie korzystasz z rozszerzenia Pinterest Tag Helper, pobierz je ze sklepu Chrome Web Store.

Weryfikowanie danych zdarzenia

Po dodaniu tagów zdarzeń chcesz sprawdzić — poprzez przetestowanie kilku stron swojej witryny — czy tagi poprawnie przekazują właściwe dane zdarzeń.

 1. Przejdź do swojej witryny w Google Chrome.
 2. Liczba zdarzeń będzie widoczna na czerwonej ikonie rozszerzenia Pinterest Tag Helper. 
 3. Kliknij tę ikonę, aby uzyskać więcej informacji w oknie komunikatu.
 4. Każde zdarzenie będzie miało strzałkę menu rozwijanego, w którym można uzyskać więcej informacji, w tym dane przypisane do zdarzenia. Na przykład tag przejścia do kasy powinien przekazywać wartość i liczbę zakupionych produktów, więc jeśli wydasz 100 USD na dwa produkty, okno komunikatu może wyglądać jak poniżej: Pinterest Tag Helper — rozszerzenie do przeglądarki Chrome

Jeśli nie widzisz danych wprowadzonego zdarzenia, sprawdź, czy nazwa i wartość zdarzenia danych są zgodne z naszymi specyfikacjami. Upewnij się, że wartości danych zdarzeń odpowiadają oczekiwanym dla bieżącej strony.

Weryfikacja poprawionego dopasowania

Po dodaniu poprawionego dopasowania chcesz sprawdzić — poprzez przetestowanie kilku stron witryny — czy tag Pinteresta poprawnie przekazuje zahaszowane adresy e-mail.

 1. Przejdź do swojej witryny w Google Chrome.
 2. Kiedy ikona rozszerzenia Pinterest Tag Helper stanie się czerwona, kliknij ją, aby zobaczyć więcej informacji w oknie komunikatu. 
 3. Jeśli poprawione dopasowanie i/lub dane zdarzenia istnieją, obok nazwy zdarzenia pojawi się strzałka menu rozwijanego.
 4. Jeśli poprawione dopasowanie istnieje, jednym z dwóch wyników będzie:

  • Jeśli parametr em jest pusty lub przypisano mu wartość „undefined”, „n/a”, „null” lub niepoprawnie zahaszowaną wartość, pojawi się ostrzeżenie. To nie zawsze oznacza występowanie problemu. Możliwe, że witryna nie może wysyłać adresów e-mail do tagu na niektórych stronach, na przykład jeśli użytkownik nie jest zalogowany. Rozszerzenie Pinterest Tag Helper do przeglądarki Chrome korzystające z funkcji poprawnego dopasowania, wskazujące, że parametr em jest pusty.
  • Jeśli ciąg wartości parametru em jest adresem e-mail lub adresem e-mail zahaszowanym przy użyciu algorytmu SHA-256, pojawi się okno dialogowe pozwalające przetestować adres e-mail pod kątem wartości.                 Rozszerzenie Pinterest Tag Helper do przeglądarki Chrome korzystające z funkcji poprawnego dopasowania, wskazujące, że ciąg wartości parametru em jest adresem e-mail lub zahaszowanym adresem e-mail
 5. Jeśli pojawi się okno dialogowe, możesz przetestować zahaszowaną wartość poprawionego dopasowania poprzez zalogowanie się do witryny. W oknie dialogowym wprowadź ten sam adres e-mail, który został użyty do zalogowania się w witrynie. Rozszerzenie zahaszuje ten adres i porówna go z wartością wysłaną przez partnera (oczekiwane są zgodne wartości).
  Rozszerzenie Pinterest Tag Helper do przeglądarki Chrome korzystające z funkcji poprawnego dopasowania, testujące zahaszowaną wartość

Komunikaty o błędach rozszerzenia

Typ błędu Ostrzeżenie Znaczenie Sugerowane działanie
Błąd danych zdarzenia Wartość poprawionego dopasowania przekazana przez tag Pinteresta to „”, „undefined”, „n/a” lub „null”. Powinna to być zahaszowana wartość SHA-256, SHA-1 lub MD5.
 • Wprowadzony został parametr poprawionego dopasowania, ale nie otrzymujemy dla niego żadnych danych. W niektórych przypadkach może się tak stać, kiedy osoba korzystająca z witryny nie jest zalogowana.
 • Możliwe jest również, że zmienna adresu e-mail została niepoprawnie skonfigurowana lub zamiast zmiennej dynamicznej wprowadzono wartość statyczną. 
Aby zapewnić prawidłowe działanie poprawionego dopasowania z użyciem rozszerzenia Pinterest Tag Helper do przeglądarki Chrome, przejdź do swojej witryny i zaloguj się. W przypadku braku funkcji logowania przejdź do miejsca, w którym użytkownicy podają adres e-mail, np. do funkcji zapisów na biuletyn lub finalizacji zakupu. Uruchom skonfigurowane zdarzenie i skorzystaj z powyższych instrukcji, aby przetestować wartość odsyłanego zahaszowanego adresu e-mail.
Błąd oczekiwanych danych zdarzenia Ten sam identyfikator produktu jest przekazywany dla wielu zdarzeń Produkty na różnych stronach (o różnych adresach URL) mogą mieć tę samą wartość parametru product_id. Często jednak tak się nie dzieje i w rzeczywistości ten sam identyfikator produktu jest błędnie przekazywany dla różnych produktów. Upewnij się, że wartość przypisana do parametru product_id jest zmienną dynamiczną i że poprawną składnię — skonsultuj to z programistą.
Błąd oczekiwanych danych zdarzenia Wystąpiło zdarzenie odwiedzin strony bez identyfikatora produktu Warunkiem dynamicznego retargetowania jest odesłanie danych identyfikatora produktu z tagiem odwiedzin strony. Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, trzeba odesłać dane identyfikatora produktu z konwersjami, jednak nie jest to wymagane.
Błąd oczekiwanych danych zdarzenia Wystąpiło zdarzenie dodania do koszyka bez identyfikatora produktu Warunkiem dynamicznego retargetowania jest odesłanie danych identyfikatora produktu z tagiem dodania do koszyka. Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, trzeba odesłać dane identyfikatora produktu z konwersjami, jednak nie jest to wymagane.
Błąd oczekiwanych danych zdarzenia Wystąpiło zdarzenie przejścia do kasy bez identyfikatora produktu Warunkiem dynamicznego retargetowania jest odesłanie danych identyfikatora produktu z tagiem przejścia do kasy. Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, trzeba odesłać dane identyfikatora produktu z konwersjami, jednak nie jest to wymagane.
Błąd oczekiwanych danych zdarzenia  Wystąpiło zdarzenie odwiedzin strony bez kategorii produktu Kategoria produktu jest przydatna do tworzenia grupy odbiorców podobnych produktów.
Błąd oczekiwanych danych zdarzenia Wystąpiło zdarzenie dodania do koszyka bez kategorii produktu Kategoria produktu jest przydatna do tworzenia odbiorców podobnych produktów. 
Błąd oczekiwanych danych zdarzenia Wystąpiło zdarzenie przejścia do kasy bez kategorii produktu Kategoria produktu jest przydatna do tworzenia odbiorców podobnych produktów. 
Błąd oczekiwanych danych zdarzenia Wystąpiło zdarzenie przejścia do kasy bez wartości przejścia do kasy Odesłanie danych dotyczących wartości konwersji (przychodów) z przejścia do kasy jest pierwszym krokiem do zrozumienia zwrotu z nakładów na reklamę. Jeśli wykryjemy wartość pustą (null), zerową (zero) lub nierozpoznaną, nie będzie można użyć danych odsyłanych do Pinteresta do zmierzenia skuteczności reklamy i uwzględnienia jej w raportach Menedżerze reklam. Zwykle dzieje się tak, ponieważ zmienna dynamiczna używana do wypełnienia wartości jest niepoprawnie zapisana lub skonfigurowana. Sprawdź zmienne danych zdarzenia w tagach zdarzeń razem z programistą, aby upewnić się, że są one prawidłowo skonfigurowane. 
Błąd oczekiwanych danych zdarzenia Wystąpiło zdarzenie przejścia do kasy z wartością parametru checkout równą 0 Odesłanie danych dotyczących wartości konwersji (przychodów) z przejścia do kasy jest pierwszym krokiem do zrozumienia zwrotu z nakładów na reklamę. Jeśli wykryjemy wartość pustą (null), zerową (zero) lub nierozpoznaną, nie będzie można użyć danych odsyłanych do Pinteresta do zmierzenia skuteczności reklamy i uwzględnienia jej w raportach Menedżerze reklam. Zwykle dzieje się tak, ponieważ zmienna dynamiczna używana do wypełnienia wartości jest niepoprawnie zapisana lub skonfigurowana. Sprawdź zmienne danych zdarzenia w tagach zdarzeń razem z programistą, aby upewnić się, że są one prawidłowo skonfigurowane. 
Błąd oczekiwanych danych zdarzenia Wystąpiło zdarzenie przejścia do kasy z nierozpoznaną wartością Odesłanie danych dotyczących wartości konwersji (przychodów) z przejścia do kasy jest pierwszym krokiem do zrozumienia zwrotu z nakładów na reklamę. Jeśli wykryjemy wartość pustą (null), zerową (zero) lub nierozpoznaną, nie będzie można użyć danych odsyłanych do Pinteresta do zmierzenia skuteczności reklamy i uwzględnienia jej w raportach Menedżerze reklam. Zwykle dzieje się tak, ponieważ zmienna dynamiczna używana do wypełnienia wartości jest niepoprawnie zapisana lub skonfigurowana. Sprawdź zmienne danych zdarzenia w tagach zdarzeń razem z programistą, aby upewnić się, że są one prawidłowo skonfigurowane. 
Błąd oczekiwanych danych zdarzenia Zdarzenia przejścia do kasy mają wartość > 150 000 (P0) Wydatki rzędu 150 000 USD podczas jednych zakupów online zdarzają się bardzo rzadko. Powiadomimy Cię, jeśli zauważymy, że wartość związana ze zdarzeniem przejścia do kasy jest wyższa niż 150 000 USD. Zazwyczaj problemem w tym przypadku jest to, że wartość przejścia do kasy nie wypełnia poprawnie miejsc dziesiętnych lub je pomija. Sprawdź konfigurację skryptu lub warstwy danych ustawioną dla wartości i upewnij się, że wypełni ona wartość przejścia do kasy odpowiadającą koszykowi klienta.
 
Błąd danych statycznych zdarzenia Podany adres e-mail jest taki sam dla wszystkich zdarzeń Różni użytkownicy dokonują różnych konwersji w witrynie. Jeśli dla wszystkich zdarzeń konwersji wykryjemy tę samą wartość zahaszowanego adresu e-mail odesłaną za pomocą poprawionego dopasowania, prawdopodobnie jako zmienna dynamiczna został wpisany statyczny adres e-mail lub zmienna dynamiczna jest uszkodzona. Sprawdź, czy wartość przypisana do parametru „em” w kodzie tagu Pinteresta jest zmienną dynamiczną. Nie powinien to być Twój adres e-mail, adres e-mail firmy ani inna wartość statyczna. Otrzymana przez nas zahaszowana wartość adresu e-mail powinna być różna w przypadku każdego użytkownika odwiedzającego witrynę.
Błąd danych statycznych zdarzenia Ten sam identyfikator zamówienia jest przekazywany dla wielu zdarzeń Zakładamy, że każdemu zdarzeniu konwersji jest przypisany unikatowy identyfikator zamówienia (order_id), ale jeśli wykryjemy, że ta sama wartość identyfikatora zamówienia jest przypisana wiele razy, oznacza to, że otrzymujemy zduplikowane dane albo że warstwa danych nie wypełnia się poprawnie.
 • Jeśli tag zdarzenia przejścia do kasy zostaje uruchomiony wielokrotnie dla tego samego zdarzenia konwersji, sprawdź, czy tag nie uruchamia się ponownie, kiedy użytkownik odświeża stronę potwierdzenia przejścia do kasy lub odwiedza ją ponownie, aby sprawdzić informacje. Jeśli samodzielnie tworzysz kod witryny, pomocne mogą być funkcje javascript.
 • Sprawdź, czy jako zmienna identyfikatora zamówienia nie została przypadkowo wpisana wartość statyczna. Właściwą wartością powinna być zmienna dynamiczna zmieniająca się przy każdym zdarzeniu.
Błąd danych statycznych zdarzenia Wartość zdarzenia przejścia do kasy ma nierozpoznawalny kod waluty Obsługujemy określony zestaw kodów walut. Jeśli prześlesz nam kod, którego nie obsługujemy, nie będziemy mogli odpowiednio przechowywać wartości Twoich konwersji.

Zapoznaj się z listą obsługiwanych kodów walut i upewnij się, że w tagu zdarzenia używany jest właściwy kod:

AED, AMD, ARS, AUD, AZN, BAM, BGN, BHD, BMD, BND, BOB, BRL, BSD,CAD, CHF, CLP, CNY, COP, CRC, CZK, DKK, DOP, EGP, EUR, FJD, GBP, GEL, GIP, HKD, HNL, HRK, HUF, IDR, ILS, INR, ISK, JMD, JPY, KGS, KRW, KWD, KZT, MAD, MDL, MOP, MXN, MYR, NOK, NZD, OMR, PAB, PEN, PHP, PKR, PLN, QAR, RON, RSD, RUB, SAR, SEK, SGD, THB, TRY, TWD, UAH, USD, UYU, VND, ZAR

Częste problemy

(Zaobserwowane nieoczekiwane wyniki na podstawie semantyki witryny)

 • Witryny z asynchronicznymi zmianami widoku (tj. zmianami widoku bez ładowania strony) zgłaszają wszystkie tagi, które utrzymują się podczas nawigacji. Zatem podczas poruszania się po takiej witrynie liczba zdarzeń tagów zarejestrowanych przez rozszerzenie Tag Helper kumuluje się.
 • Dokonujemy pewnej weryfikacji danych zdarzeń przekazywanych przez tag Pinteresta. Jeśli niektóre dane zdarzeń ujawnione przez rozszerzenie Tag Helper wyglądają inaczej, sprawdź samodzielnie, co przekazuje tag Pinteresta.
Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami