Piny produktowe

Wygląda na to, że czytasz ten artykuł w regionie, w którym Katalogi nie są jeszcze dostępne. Zobacz, gdzie dostępne są Katalogi dla kont firmowych na Pintereście.

Dowiedz się więcej

Piny rozszerzone produktów pozwalają pokazać aktualną cenę, dostępność i opis produktu na Pinach z Twojej witryny. Piny tego typu dodajemy z witryn, w których można kupić dane produkty. Oznacza to, że aby można było dodać Pina rozszerzonego produktu, produkt ten musi być bezpośrednio dostępny do kupienia w witrynie.

Wszystkie Piny produktowe na Pintereście można dystrybuować organicznie przy pomocy Pinów rozszerzonych, ale tylko Piny utworzone przy użyciu katalogów można promować jako reklamy produktowe. Rozpocznij pracę z katalogami, aby przesłać źródło danych swoich produktów i tworzyć grupy produktów w celu łączenia podobnych Pinów w grupy.

Dodawanie Pinów produktów do witryny

  1. Dodaj znaczniki Open Graph lub Schema.org między znacznikami <head> i </head> w kodzie HTML każdej strony, na której chcesz włączyć Piny rozszerzone produktów.
  2. Skorzystaj z naszego weryfikatora Pinów rozszerzonych, aby mieć pewność, że dane Pinów rozszerzonych będą dostępne.
  3. Jeśli wszystko wygląda OK, kliknij Zastosuj teraz. W dalszej kolejności musisz wybrać właściwy typ znacznika.

Znaczniki Open Graph i Schema.org

Poniżej przedstawiono pola Pinów rozszerzonych wymagane dla poszczególnych typów znaczników. Zmodyfikuj zielony wyróżniony tekst i liczby, wprowadzając informacje o produktach.

Znaczniki Open Graph:

<meta property="og:title" content="De Young Copper Bookmark" />
<meta property="og:type" content="product" />
<meta property="product:price:amount" content="15.00" />
<meta property="product:price:currency" content="USD" />

Znaczniki Schema.org:

<div itemscope itemtype="https://schema.org/Product">
<meta itemprop="name" content="De Young Copper Bookmark" />
<meta itemprop="url" content="Https://shop.famsf.org/do/product/BK5160" />
<div itemprop="offers" itemscope itemtype="https://schema.org/Offer">
<span itemprop="price">.00</span>
<meta itemprop="priceCurrency" content="USD” />
<meta itemprop="availability" itemtype="https://schema.org/ItemAvailability"
content="https://schema.org/InStock" />
</div>

Jeśli Twoja witryna jest hostowana przez Etsy, Teachers Pay Teachers lub eBay, nie musisz dodawać żadnych znaczników. Nowe Piny z tych witryn będą zawierać informacje dotyczące produktów — pojawią się w przeciągu 24 godzin.

Aby dodać Piny rozszerzone produktów z platformy Shopify, przejdź na stronę naszego weryfikatora Pinów rozszerzonych, wklej link do swojego produktu i dodaj „.oembed” na końcu linku — zobaczysz wszystkie informacje Pina rozszerzonego dotyczące produktu. Poproś o przyznanie Pinów rozszerzonych z tej strony (pamiętaj, aby wybrać Shopify, przesyłając zgłoszenie).

Dodawanie Pinów rozszerzonych do sklepu Shopify

  1. Przejdź do strony na platformie Shopify dotyczącej określonego produktu (jest to strona zawierająca przycisk „Kup” lub „Dodaj do torby”)
  2. Skopiuj adres URL tego produktu i wklej go do weryfikatora Pinów rozszerzonych, a następnie wpisz „.oembed” na końcu adresu URL produktu.
  3. Kliknij opcję Weryfikuj.
  4. Po wyświetleniu podglądu kliknij opcję Zastosuj (musisz wykonać te czynności tylko dla jednego adresu URL produktu ze swojej witryny).

Piny produktów zostaną przekształcone w Piny rozszerzone w ciągu 24 godzin.

Zajrzyj na naszą stronę dla programistów, aby dowiedzieć się więcej.

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami