Tworzenie grup produktów

Wygląda na to, że czytasz ten artykuł w regionie, w którym Katalogi nie są jeszcze dostępne. Zobacz, gdzie dostępne są Katalogi dla kont firmowych na Pintereście.

Dowiedz się więcej

Grupy produktów

Grupy produktów to sposób na łączenie podobnych Pinów w grupy. W celu promowania produktów należy dodać je do poszczególnych grup produktów.

W źródle danych dostępne są następujące definicje umożliwiające filtrowanie grup produktów: kategoria (kategoria produktów Google), typ produktu, marka i etykiety niestandardowe.

Tworzenie grup produktów

  1. Po dodaniu źródła danych przejdź do listy rozwijanej „Reklamy” i wybierz opcję Katalogi.
  2. Wybierz pozycję Grupy produktów i kliknij Utwórz.
  3. Zastosuj filtry do produktów, wybierając opcje z list rozwijanych „Kategoria” i „Typ produktu” (można wybrać dowolną liczbę opcji z obu list).
    • Wskazówka: jeśli chcesz zobaczyć łączną liczbę produktów w poszczególnych grupach produktów, a także datę ich ostatniej aktualizacji, przejdź do karty „Grupa produktów” w katalogach.
  4. Gdy skończysz ustawianie filtrów, nadaj im nazwę i zapisz grupę produktów.
  5. Kliknij ikonę  , aby zobaczyć filtry zastosowane do danej grupy produktów.

Zarządzanie grupami produktów

  1. Kliknij ikonę , aby wyświetlić wybrane filtry zastosowane do danej grupy produktów.
  2. Kliknij ikonę  , aby edytować grupę produktów.

Najlepsze praktyki dotyczące grup produktów

Aby ułatwić identyfikację grup produktów, nadawaj im nazwy na podstawie wybranych filtrów. Przykład: jeśli wybierasz typ produktu „Dresses” (Sukienki) oraz etykietę niestandardową „Bestsellers” (Najlepiej sprzedające się), nazwij grupę produktów „Bestselling dresses” (Najlepiej sprzedające się sukienki).

Podobne produkty grupuj w pierwszej kolejności według kategorii, a następnie dodawaj w zależności od potrzeb etykiety niestandardowe oraz marki. Pamiętaj, aby tworzyć grupy produktów za pomocą filtrów, które są zawsze dostępne w źródle danych. W przypadku gdy filtry zastosowane do danej grupy produktów nie zostały przesłane w źródle danych, istniejąca grupa produktów będzie zawierać 0 produktów.

Grupy produktów tworzone automatycznie

Oprócz grup produktów, które tworzysz samodzielnie, Pinterest może również automatycznie wygenerować pewne grupy produktów w Twoim imieniu jako sugestie. Obok nazwy takiej grupy produktów widnieje napis „Utworzona automatycznie dla Ciebie”. Możesz zamieścić te grupy produktów w profilu firmowym lub promować je za pośrednictwem reklam produktowych, tak samo jak w przypadku grup produktów tworzonych ręcznie. Możesz również zignorować te sugestie, jeśli nie są wartościowe lub istotne dla Twojej działalności.

W tej chwili zestaw automatycznie tworzonych grup produktów jest ograniczony do poniższych 6. Maksymalna liczba wyników dla każdej grupy produktów (oprócz kategorii Wszystkie produkty) wynosi 1000 produktów. Grupy te są aktualizowane codziennie w trybie offline.

Grupa produktów Podsumowanie
Wszystkie produkty To wszystkie produkty znajdujące się w najnowszych przekazanych Aktualnościach.
Najlepiej sprzedające się Jeśli masz zainstalowany Tag konwersji, wyszukujemy produkty o najwyższym współczynniku konwersji i tworzymy z nich grupę.
Znów w magazynie Obserwując Twoje Aktualności zmieniające się z dnia na dzień, ustalamy, które z wcześniej niedostępnych produktów są obecnie w magazynie. Grupa ta składa się właśnie z takich produktów.
Najlepsze oferty Analizując pole sales_price i porównując je z polem ceny, wybieramy produkty o największym spadku ceny (%) i tworzymy grupę na ich podstawie.
Nowości To nowe produkty w Twoim katalogu.
Ulubione przez Pinnerów Obliczenia w tej kategorii opieramy na zaangażowaniu użytkowników (reklamy + zaangażowanie organiczne), aby ustalić, które produkty są najbardziej popularne wśród Pinnerów.

Promowanie grup produktów w profilu firmowym

U góry strony grup produktów w katalogach znajduje się sekcja promowanych grup produktów. Możesz wybrać maksymalnie 8 grup produktów, które będą promowane w Twoim profilu firmowym, zaznaczając opcję start obok nazwy danej grupy produktów.

Co dalej?

Grupy produktów są już gotowe, więc możesz zapoznać się z przewodnikiem dotyczącym reklam produktowych, aby dowiedzieć się, jak tworzyć reklamy produktowe i konfigurować dynamiczne retargetowanie.

 

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami