Promowane filmy

Na koncie firmowym Pinteresta możesz promować filmy, aby przybliżyć użytkownikom swoją markę i zachęcić ich do aktywności w swojej witrynie. Filmy promowane dostępne są w formatach ze standardową szerokością i szerokością maksymalną. Standardowy film ma taką samą wielkość jak zwykły Pin, a film o szerokości maksymalnej zajmuje dwie kolumny na telefonie.

Szczegóły i dostępność filmów promowanych

Filmy promowane będą odtwarzane automatycznie, gdy użytkownik wyświetli je w swoich aktualnościach. Użytkownik może stuknąć film, aby obejrzeć go w powiększonym widoku, odtworzyć go ponownie lub odtworzyć go z dźwiękiem. Filmy promowane są dostępne w kampaniach nastawionych na zwiększenie świadomości marki, zwiększenie liczby wyświetleń, generowanie ruchu oraz zwiększenie liczby konwersji. Jeśli promujesz film w kampanii, której celem jest ruch lub konwersje, stuknięcie filmu spowoduje załadowanie witryny docelowej.

Tworzenie filmów promowanych w Menedżerze reklam

Film promowany można utworzyć tak samo, jak promuje się inne Piny w Menedżerze reklam. Podczas wyboru reklam kliknij , a następnie wybierz „Film”, aby zobaczyć wszystkie Piny filmowe, które można promować. W zależności od celu kampanii może pojawiać się również opcja „Film o szerokości maksymalnej”. Aby utworzyć Pin filmowy, możesz również kliknąć .

Dowiedz się, jak utworzyć kampanię w Menedżerze reklam

Tworzenie filmu promowanego w edytorze grupowym

W kolumnie celu kampanii wprowadź wartość „AWARENESS”, „VIDEO”, „TRAFFIC” lub „WEB_CONVERSION”, aby utworzyć reklamę wideo. W kolumnie formatu reklamy wprowadź wartość „VIDEO”. W przypadku kampanii dotyczących świadomości marki i wyświetleń filmu w kolumnie formatu reklamy możesz również wprowadzić wartość „MAX_VIDEO”.

Dowiedz się, jak korzystać z edytora grupowego

Formaty filmów

 

Film standardowy

Film o szerokości maksymalnej

Dostępne cele

 • Świadomość marki (CPM)
 • Wyświetlenia filmu (CPV)
 • Ruch (CPC)
 • Konwersje (docelowa wartość CPA)
 • Świadomość marki (CPM)
 • Wyświetlenia filmu (CPV)

 

Dostępność na rynkach

 • Wszystkie rynki reklam Pinteresta
 • Wszystkie rynki reklam Pinteresta

Dostępne urządzenia

 • iPhone
 • Telefony z Androidem
 • iPad
 • Tablet z Androidem
 • iPhone
 • Telefony z Androidem

Funkcja dźwięku

 • Odtwarzanie bez dźwięku w aktualnościach
 • Aby obejrzeć film w większej ramce z dźwiękiem, należy go stuknąć (w zależności od ustawień urządzenia)
 • Odtwarzanie bez dźwięku w aktualnościach
 • Aby włączyć dźwięk, należy przełączyć przycisk głośności. Można też stuknąć film, aby obejrzeć go z dźwiękiem (w zależności od ustawień urządzenia)

Specyfikacja materiału reklamowego

Wszystkie filmy promowane muszą być zgodne z Wytycznymi dotyczącymi reklam Pinteresta.

 

Film standardowy

Film o szerokości maksymalnej

Typ pliku

Format .mp4 lub .mov

Format .mp4 lub .mov

Rozmiar pliku

maks. 2 GB

maks. 2 GB

Współczynnik proporcji

Wymagania:

Wyższy niż 1,91:1 i niższy niż 1:2

Zalecany: 1:1 (kwadratowy) lub 2:3 (pionowy)

Wymagania:

1:1 (kwadratowy) lub 16:9 (szerokoekranowy)

Kodowanie

H.264

H.264

Długość

Min. 4 s, maks. 15 min

Zalecana: 6–15 s

Min. 4 s, maks. 15 min

Zalecana: 6–15 s

Tekst

Tytuł: do 100 znaków. Jeśli nie ma tytułu, w Aktualnościach wyświetlany będzie opis.

Opis: do 500 znaków.

W przypadku tytułu lub opisu w Aktualnościach wyświetlanych będzie najprawdopodobniej 50–60 znaków.

Tytuł: do 100 znaków. Jeśli nie ma tytułu, w Aktualnościach wyświetlany będzie opis.

Opis: do 500 znaków.

W przypadku tytułu lub opisu w Aktualnościach wyświetlanych będzie najprawdopodobniej 50–60 znaków.

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami