Raportowanie zdarzeń konwersji offline

Po przesłaniu zdarzeń konwersji możesz uzyskać dostęp do panelu raportów w Menedżerze reklam lub wygenerować raport w Centrum raportów. 

Wyświetlanie wskaźników offline w panelu raportów w Menedżerze reklam

  1. Kliknij ikonę edycji przy prawej krawędzi górnego wiersza tabeli raportowania. 
  2. Kliknij Konwersje — przejście do kasy.
  3. Kliknij Offline.
  4. Wybierz wskaźniki, których chcesz użyć do pomiaru konwersji offline.

Wyświetlanie wskaźników offline w Centrum raportów

  1. Kliknij odpowiedni typ konwersji w sekcji Kolumny.
  2. Z menu rozwijanego wybierz pozycję „Offline”.
  3. Z menu rozwijanego wybierz wskaźniki, których chcesz użyć do pomiaru konwersji offline.

Ustawienia konwersji

Okno konwersji to przedział czasowy, w którym konwersja zostaje przypisana do danego . W przypadku zdarzeń offline okno konwersji typu kliknięcie/zaangażowanie/wyświetlenie może być dowolną kombinacją wartości: 1, 7, 30 oraz 60 dni.

Źródła konwersji to parametr powiązany z technologią użytą do przesłania zdarzeń konwersji do Pinteresta. Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat opcji przesyłania konwersji.

Raporty dotyczące konwersji offline można wyświetlać według daty zdarzenia reklamowego lub daty zdarzenia konwersji.

Rodzaj raportu Wyświetlane informacje Przykład
Data zdarzenia reklamowego Liczba zdarzeń reklamowych w danym zakresie dat; konwersje offline przypisane do tych zdarzeń reklamowych są opatrywane datą na podstawie okna konwersji.

Zakres dat: 1/1/2020–1/30/2020

Okno konwersji: 30/30/30

Zostaną wyświetlone wszystkie zdarzenia reklamowe, które miały miejsce w okresie od 1.01.2020 do 30.01.2020. Załóżmy, że w wyniku tych zdarzeń w okresie od 1.01.2020 do 29.02.2020 w ramach okna konwersji doszło do 100 konwersji.

W raporcie zostanie wyświetlonych 100 konwersji. 

Data zdarzenia konwersji Liczba konwersji w danym zakresie dat; zdarzenia reklamowe prowadzące do tych konwersji są opatrywane datą na podstawie wybranego okna konwersji.

Zakres dat: 1/1/2020–1/30/2020

Okno konwersji: 30/30/30

Zostaną wyświetlone wszystkie zdarzenia konwersji, które miały miejsce w okresie od 1.01.2020 do 30.01.2020. Załóżmy, że te konwersje przypisano do 100 zdarzeń reklamowych w okresie od 2.12.2019 do 29.02.2020 w ramach okna konwersji.

W raporcie zostanie wyświetlonych 100 zdarzeń reklamowych.

 

 

 

 

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami