Przeglądanie raportów

Wygląda na to, że czytasz ten artykuł w regionie, w którym reklamy nie są jeszcze dostępne. Zobacz, gdzie dostępne są reklamy dla kont Pinterest Business.

Dowiedz się więcej

Panel raportów zawiera podsumowanie skuteczności kampanii reklamowych na podstawie celu, wydatków, kliknięć i innych parametrów. 

Wyświetlanie panelu raportów

 1. Na komputerze zaloguj się do konta firmowego Pinterest.
 2. Kliknij Reklamy u góry ekranu, a następnie kliknij Raporty.

Na stronie raportów widoczny będzie wykres, na którym można zastosować filtry w celu wyświetlenia ilustracji skuteczności reklam. Widoczna będzie także tabela raportowania, umożliwiająca wyświetlanie oraz eksportowanie danych.

Wskaźniki

 
Wskaźnik Definicja
Wydatki Łączna kwota wydana w okresie raportowania
Wyświetlenia Całkowita liczba wyświetleń Twojej reklamy na ekranie
Kliknięcia linku Łączna liczba kliknięć Pinów przekierowujących do witryny docelowej na Pintereście lub poza nim
Koszt/wynik Średni koszt wyniku
CTR Łączna liczba kliknięć podzielona przez łączną liczbę wyświetleń

 

Dostosowywanie panelu raportów

Dane widoczne na wykresie oraz w tabeli raportowania można dostosować, wybierając i tworząc filtry.

Użyj filtrów widocznych nad wykresem, aby zmienić zakres dat, cel, status lub ustawienia konwersji. Aby wyświetlić dane określonych kampanii, grup reklam, reklam lub słów kluczowych, przełączaj karty znajdujące się pomiędzy wykresem a tabelą, a następnie kliknij pole wyboru obok informacji, którą chcesz wyświetlić. Uwaga: jeśli wybierzesz kampanię, wówczas przełączając karty, będziesz widzieć tylko grupy reklam i reklamy będące częścią danej kampanii. 

Wybieranie filtrów wykresu

Użyj istniejących filtrów wykresu, aby edytować widok raportowania.

 

 • Zakres dat: wybierz jeden z gotowych zakresów dat lub dostosuj wybrany zakres (w ciągu ostatnich 25 miesięcy). Uwaga: jeśli kampania została rozpoczęta w ciągu ostatnich 24 godzin i na wykresie nie są widoczne wyniki, zmień wstępnie zdefiniowane ustawienie zakresu z Ostatnie 7 dni na Dzisiaj lub Godzinowo. W wybranym domyślnie ustawieniu Ostatnie 7 dni nie jest uwzględniona dzisiejsza data.
 • Cel: wybierz co najmniej jeden cel kampanii do wyświetlenia. W przypadku raportów obejmujących wiele celów zaznacz wszystkie cele, które chcesz wyświetlić, a następnie kliknij pozycję Wydatki w prawej górnej części wykresu, aby wybrać wskaźniki do wyświetlenia na wykresie. Najedź kursorem na pasek na wykresie, aby zobaczyć dane z podziałem na cele kampanii.
 • Status: wybierz co najmniej jeden status kampanii do wyświetlenia. Widok można dostosować, aby wyświetlić status na poziomie kampanii, grupy reklam lub reklamy.
 • Ustawienia konwersji: wybierz okno konwersji, datę oraz źródło. Większy przedział czasowy przypisania umożliwia skuteczniejsze mierzenie swojego wpływu na proces podejmowania decyzji przez użytkowników Pinteresta. Zalecamy ustawienie 30 dni dla kliknięć, 30 dni dla zaangażowań oraz 1 dnia dla wyświetleń (30/30/1).

Tworzenie filtra wykresu

Wybieranie filtrów tabeli

Użyj istniejących filtrów tabeli, aby edytować widok raportowania.

 • Przegląd: główne wskaźniki, takie jak wyświetlenia i kliknięcia.
 • Wyświetlanie: wskaźniki wyświetlania, w tym zestawienie z podziałem na płatne i zdobyte wyświetlenia.
 • Skuteczność: wskaźniki konwersji dla zdarzeń śledzonych przez tag Pinteresta.
 • Film: wskaźniki wyświetleń i stopnia ukończenia dotyczące Pinów filmowych.

Tworzenie filtra tabeli

Eksportowanie danych z panelu raportów

Oprócz tworzenia niestandardowego widoku danych w tabeli raportowania dane można również eksportować. 

 1. Na komputerze zaloguj się do konta firmowego Pinterest.
 2. Kliknij Reklamy w górnej części ekranu, a następnie kliknij Raporty.
 3. Kliknij Eksportuj nad tabelą raportowania, a następnie wybierz dane, które chcesz wyeksportować. 
 4. Wybrany typ raportu zostanie pobrany w postaci pliku CSV.
Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami