Panel raportów

Strona raportowania składa się z 3 głównych obszarów: wykresu, filtrów i tabeli raportowania. 

Wyświetlanie panelu raportów

 1. Zaloguj się do konta firmowego na Pintereście na komputerze.
 2. Kliknij Reklamy w lewym górnym rogu.
 3. Kliknij Raportowanie.

Wykres na stronie raportowania jest ilustracją skuteczności Twoich reklam. Po wybraniu nowych filtrów lub zmianie kolumn tabeli raportowania wykres zostanie zaktualizowany.

Stosowanie filtrów

Filtry znajdujące się nad wykresem umożliwiają zmianę danych wyświetlanych na wykresie i w tabeli raportowania.

Możesz filtrować według następujących elementów:

 • Zakres dat: Wybierz jeden z gotowych zakresów dat lub dostosuj zakres dat
 • Cel i status: Wybierz wyświetlane cele i statusy kampanii
 • Ustawienia konwersji: Wybierz sposób wyświetlania danych konwersji

Możesz również utworzyć nowy filtr, klikając Filtry tabeli. Kliknij   obok pozycji „Nowy filtr“ i wybierz obiekt, kolumnę i komparator. Na przykład możesz utworzyć filtr, dzięki któremu wyświetlone zostaną kampanie o liczbie wyświetleń większej niż 5. Wszystkie kampanie niespełniające tego kryterium zostaną usunięte z wykresu i tabeli raportowania.

Tabela raportowania

Można wyświetlać dane w tabeli raportowania lub eksportować je. 

Wybieranie wstępnie zdefiniowanego widoku

W menu rozwijanym w prawym górnym rogu tabeli raportowania możesz wybrać widok raportowania ustalony na podstawie wstępnie definiowanych metryk.

Możesz wybrać następujące wstępnie zdefiniowane widoki:

 • Przegląd: Główne wskaźniki, takie jak wyświetlenia i kliknięcia
 • Wyświetlanie: Wskaźniki wyświetlania, w tym zestawienie z podziałem na płatne i zdobyte wyświetlenia
 • Skuteczność: Wskaźniki konwersji dla zdarzeń śledzonych przez tag Pinteresta

Dostosowywanie tabeli

Możesz edytować tabelę raportowania bez zamykania widoku raportowania, dostosowując kolumny za pomocą narzędzia do szybkiej edycji. Jeśli kolumna jest wyszarzona, nie można jej usunąć.

 1. Kliknij   po skrajnie prawej stronie górnego wiersza tabeli raportowania.
 2. Kliknij   obok kategorii, której chcesz się przyjrzeć, a następnie zaznacz kolumny tabeli lub usuń zaznaczenie.
 3. Kliknij  , aby zamknąć daną kategorię. 
 4. Gdy zaznaczysz odpowiednie kolumny lub usuniesz zaznaczenie, kliknij Zapisz na później.
 5. Dodaj nazwę tabeli lub zastąp istniejącą tabelę niestandardową, wybierając ją z listy rozwijanej „Wybierz istniejącą tabelę“.
  • Zaznacz pole wyboru obok pozycji „Ustaw tę tabelę jako domyślną“, jeśli chcesz ją widzieć za każdym razem, gdy otwierasz stronę raportowania.
 6. Kliknij Zapisz.

Aby przełączyć widok tabeli raportowania na widok utworzonej tabeli niestandardowej, wybierz nazwę tabeli z listy rozwijanej w prawym górnym rogu tabeli raportowania. 

Po utworzeniu i zapisaniu niestandardowej tabeli raportowania możesz przejść na stronę „Ustawienia tabeli“, gdzie znajdziesz więcej opcji personalizacji. Dowiedz się więcej o niestandardowych tabelach raportowania.

Wyświetlanie danych kampanii, grup reklam lub pojedynczych reklam

Aby zawęzić wyświetlane dane, możesz wybrać konkretne kampanie, grupy reklam lub pojedyncze reklamy.

 1. W panelu raportów przewiń w dół do tabeli raportowania.

 2. Kliknij karty w górnej części tabeli, aby wyświetlić dane konkretnych kampanii, grup reklam lub pojedynczych reklam.
 3. Kliknij pole wyboru obok kampanii, grupy reklam lub Pina promowanego, których dane chcesz wyświetlić.
  • Jeśli wybierzesz kampanię, wówczas przełączając między kartami, będziesz widzieć tylko grupy reklam i reklamy będące częścią danej kampanii.
 4. Wprowadź nazwę kampanii lub grupy reklam w pasku wyszukiwania, aby filtrować dane.
Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami