Wyświetlanie udostępnionych kont reklamowych

Jeśli masz konto firmowe, możesz wyświetlić i wejść na konta reklamowe, do których masz dostęp, w Menedżerze reklam. 

Istnieje sześć poziomów dostępu.

Poziom dostępu Uprawnienia
Administrator
 • Pełny dostęp do konta reklamowego — taki sam, jak ma właściciel
 • Może wyświetlać i edytować wszystko, w tym rozliczenia, odbiorców oraz optymalizację kampanii
Kampania
 • Tworzy i edytuje kampanie reklamowe, a także zarządza nimi w sposób kompleksowy
Analityk
 • Dostęp do konta reklamowego wyłącznie z uprawnieniami do przeglądania
 • Widzi wszystko oprócz ustawień firmowych i rozliczeń
Dostęp do grup odbiorców
 • Tworzy i edytuje odbiorców na koncie reklamowym
 • Przegląda informacje o tagach Pinteresta
Finanse
 • Pełny dostęp do danych rozliczeniowych konta reklamowego
Katalogi
 • Tworzy źródła danych i grupy produktów dla konta firmowego oraz zarządza nimi

Wyświetlanie kont reklamowych udostępnionych przez inne osoby

 1. Przejdź na ads.pinterest.com

 2. Kliknij  obok swojej nazwy użytkownika

 3. Kliknij kartę „Udostępnione dla mnie”

Aby opuścić konto, kliknij obok swojej nazwy użytkownika i przejdź do karty „Udostępnione dla mnie”. Kliknij konto reklamowe, które chcesz opuścić, i wybierz Wyświetl ustawienia konta. Kliknij Opuść konto reklamowe poniżej nazwy użytkownika i poziomu dostępu.

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami