Zatrzymywanie emisji reklam

W Menedżerze reklam możesz wstrzymywać kampanie, grupy reklam lub Piny promowane, aby przestać ponosić koszty.

  1. Na Pintereście kliknij Reklamy obok paska wyszukiwania, a następnie kliknij Przegląd, aby przejść do Menedżera reklam
  2. Kliknij Zobacz wszystko obok typu kampanii, którą chcesz edytować
  3. Kliknij kampanię, grupę reklam lub Pina promowanego, którego chcesz edytować
  4. Przestaw przełącznik „Wył./Wł.“ do pozycji wyłączonej

Jeżeli prowadzisz kampanię z kilkoma grupami reklam, wstrzymanie jednej z nich spowoduje zatrzymanie emisji wszystkich Pinów promowanych do niej należących. Inne grupy reklam z tej kampanii będą nadal emitowane.  Jeżeli zatrzymasz kampanię, wstrzymasz wszystkie grupy reklam do niej należące.

Dowiedz się więcej o edytowaniu kampanii. 
 

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami