Śledzenie zewnętrzne i dynamiczne

Wygląda na to, że czytasz ten artykuł w regionie, w którym tag Pinteresta nie jest jeszcze dostępny. Zobacz, gdzie jest dostępny tag Pinteresta dla kont Pinterest Business.

Dowiedz się więcej

Możesz dodać do reklam opcję zewnętrznego monitorowania, aby śledzić aktywność na Pintereście za pośrednictwem innych platform. Możesz na przykład śledzić kliknięcia, korzystając z adresów URL innych firm, takich jak Google DoubleClick, Campaign Manager (DCM) czy Kenshoo. Sprawdzisz w ten sposób wyniki kampanii i zbierzesz niezbędne dane.

Dodaj opcję zewnętrznego monitorowania reklam

Obsługujemy śledzenie wyświetleń i dwa sposoby śledzenia kliknięć: międzydomenowe śledzenie kliknięć przez przekierowanie oraz równoległe śledzenie kliknięć.

Międzydomenowe śledzenie kliknięć przez firmę zewnętrzną

Reklamodawcy mogą korzystać z pomocy kilku zewnętrznych dostawców usług śledzenia kliknięć: Google[Doubleclick], Adobe[DTM], Facebook, Flashtalking itd. Te adresy URL rozpoczynają się od domeny firmy zewnętrznej i przekierowują do Twojej domeny i strony docelowej. Przed załadowaniem strony docelowej przeglądarka użytkownika załaduje na chwilę domenę firmy zewnętrznej. Typowe problemy, które mogą wystąpić, to uszkodzone linki oraz problemy z kodowaniem procentowym.

Adresy URL, o których mowa, umieszczane są w polu „Docelowy adres URL reklamy” w Menedżerze reklam lub w odpowiedniej kolumnie w Edytorze grupowym.

Równoległe śledzenie kliknięć

W przypadku równoległego śledzenia kliknięć Pinterest wysyła polecenie ping z adresem URL do śledzenia kliknięć równolegle do adresu docelowego reklamy. Zmniejsza to czas, jaki musi upłynąć pomiędzy kliknięciem przez użytkownika danej treści na Pintereście a załadowaniem strony docelowej reklamodawcy. Adresy URL do równoległego śledzenia kliknięć nie zostają załadowane w przeglądarce użytkownika i nie przekierowują do strony docelowej. Uruchamiane poleceniem ping, służą jedynie do śledzenia zdarzeń.

Adresy URL do równoległego śledzenia kliknięć można umieszczać w kolumnie „Adresy URL do monitorowania zewnętrznego” w Edytorze grupowym, obok adresów do śledzenia wyświetleń.

Śledzenie wyświetleń

Dzięki funkcji śledzenia wyświetleń możesz sprawdzić, w jaki sposób Twoje reklamy są prezentowane na Pintereście. Możesz śledzić wyświetlenia, korzystając z usług następujących partnerów zewnętrznych:

 • DoubleClick (DCM)
 • Atlas
 • Sizmek
 • Flashtalking
 • Trueffect
   

Aby dodać do swoich kampanii linki do śledzenia wyświetleń, możesz skorzystać z pola „Adresy URL do śledzenia” na etapie tworzenia reklamy. Wybierz „wyświetlenia” i wklej zewnętrzny adres URL w polu tekstowym.
Aby dodać adresy URL do śledzenia wyświetleń w Edytorze grupowym, wpisz je w kolumnie „Adresy URL do śledzenia zewnętrznego reklam”.

Dodawanie dynamicznych parametrów śledzenia

Dynamiczne parametry śledzenia możesz dodać bezpośrednio do swoich adresów URL lub do adresów URL do monitorowania zewnętrznego. Obsługujemy także dynamiczne parametry śledzenia, które umożliwiają reklamodawcom zbieranie dodatkowych informacji z Pinteresta dotyczących kliknięć, na potrzeby śledzenia wyników kampanii. Są to teksty zastępcze rozpoczynające się i kończące nawiasami klamrowymi. Można je dodawać do adresów URL.

Parametry dynamiczne obsługiwane w docelowych adresach URL standardowych reklam:

 • {campaignid}

 • {campaign_name}, {campaignname}

 • {adgroupid}

 • {adgroup_name}, {adgroupname}

 • {keyword}

 • {keyword_id}

 • {creative_id} — identyfikator Pina promowanego

 • {adid} — identyfikator Pina promowanego

 • {device} — „t” (tablet), „c” (komputer) lub „m” (telefon komórkowy)

Parametry dynamiczne równoległego śledzenia kliknięć i śledzenia wyświetleń (po stronie serwera):

 • {campaignid}, {campaign_id}

 • {campaign_name}, {campaignname}

 • {adgroupid}, {ad_group_id}

 • {adgroupname}, {ad_group_name}

 • {adid}, {ad_id}, {creativeid}, {creative_id} — identyfikator Pina promowanego

 • {itemid}, {iterm_id} — identyfikator elementu Pina promowanego

 • {insertionid}, {insertion_id} — identyfikator publikacji Pina promowanego

 • {creative_name} — nazwa Pina promowanego

 • {device} — „t” (tablet), „c” (komputer) lub „m” (telefon komórkowy)

 • {device_platform} — typ urządzenia mobilnego („iOS”, „Android” lub pusty ciąg znaków)

 • {publisher} — wartość stała: „Pinterest”

 • {timestamp}, {click_timestamp} 

Przykład: adres URL strony docelowej podany przez sprzedawcę może wyglądać tak: retailer.com/mens-clothing/?cid={campaignid}. Jeśli identyfikator kampanii Pinteresta to 1234, będziemy wyświetlać adres URL w ten sposób: retailer.com/mens-clothing/?cid=1234.

Parametry dynamiczne typowe dla kampanii wyszukiwania:

 • {keyword} — ciąg słów kluczowych zakodowanych procentowo (np. running%20shoes), które pasowały do standardowej reklamy,

 • {keyword_id} — identyfikator słowa kluczowego, które pasowało do standardowej reklamy

Nieobsługiwane parametry dynamiczne zostaną zignorowane. Na przykład gdy sprzedawca poda adres URL: retailer.com/mens-clothing/?cid={CAMPAIGN-ID}, zignorujemy parametr śledzenia i przedstawimy adres URL jako: retailer.com/mens-clothing/?cid={CAMPAIGN-ID}.

Parametry dynamiczne typowe dla kampanii sprzedażowych:

Zwróć uwagę, że parametr {keyword} nie jest obsługiwany w przypadku linków do śledzenia wszelkich reklam.

Parametry dynamiczne typowe dla reklam z kolekcji:

 • {organic_url} — pełny adres URL podany przy tworzeniu Pina

Więcej informacji na temat docelowego adresu URL oraz parametrów śledzenia dla reklam z kolekcji znajdziesz w naszym poradniku: Śledzenie reklamy z kolekcji.

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami