Śledzenie kolekcji reklam

Wygląda na to, że czytasz ten artykuł w regionie, w którym reklamy nie są jeszcze dostępne. Zobacz, gdzie dostępne są reklamy dla kont Pinterest Business.

Dowiedz się więcej

Aby monitorować skuteczność kolekcji reklam możesz dodać do niej parametry śledzenia. Parametry te są obsługiwane zarówno w przypadku głównego materiału reklamowego, jak i dodatkowych materiałów reklamowych, w niestandardowych kolekcjach reklam utworzonych ręcznie oraz w spersonalizowanych kolekcjach reklam utworzonych automatycznie. Możesz skonfigurować je w menedżerze reklam oraz w edytorze grupowym

Jeśli nie masz jeszcze utworzonej kolekcji reklam, na początek zalecamy zapoznanie się z przewodnikiem Tworzenie kolekcji reklam.

Dostępny docelowy adres URL i parametry śledzenia

Sprawdź adres URL i parametry śledzenia dla niestandardowych kolekcji reklam utworzonych ręcznie oraz dla spersonalizowanych kolekcji reklam utworzonych automatycznie.

Konfigurowanie docelowego adresu URL i parametrów śledzenia
 

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami