Śledzenie kolekcji reklam

Wygląda na to, że czytasz ten artykuł w regionie, w którym reklamy nie są jeszcze dostępne. Zobacz, gdzie dostępne są reklamy dla kont Pinterest Business.

Dowiedz się więcej

W celu śledzenia skuteczności kolekcji reklam można dodać do niej śledzenie. W przypadku kolekcji reklam obsługiwane są parametry śledzenia zarówno dla głównego materiału reklamowego, jak i dodatkowych materiałów reklamowych. Można skonfigurować je w menedżerze reklam oraz w edytorze grupowym. 

Jeśli nie masz jeszcze utworzonej kolekcji reklam, zalecamy zapoznanie się na początek z przewodnikiem Kolekcje reklam na Pintereście.

Docelowy adres URL i parametry śledzenia dla kolekcji reklam

Główny materiał reklamowy

Docelowy adres URL

Docelowy adres URL zostanie zastosowany do głównego materiału reklamowego oraz jako docelowy adres URL przewinięcia w górę.

Docelowy adres URL musi być zgodny z potwierdzoną domeną.

Parametry śledzenia

W kolekcji reklam obsługiwane są wszystkie te same parametry dynamiczne co w reklamach standardowych.

Listę wszystkich obsługiwanych parametrów dynamicznych można znaleźć w części „Parametry dynamiczne obsługiwane w docelowych adresach URL standardowych reklam”.

 

Dodatkowe materiały reklamowe

Docelowy adres URL

Gdy docelowy adres URL nie zostanie podany, zostanie użyty domyślny docelowy adres URL skonfigurowany podczas tworzenia kolekcji Pinów.

Jeśli chcesz dodać śledzenie do docelowego adresu URL, możesz dodać prefiks adresu URL (np. http://www.pinterest.com/) lub wprowadzić parametr {organic_url}, który umożliwi podstawienie docelowego adresu URL wprowadzonego podczas tworzenia Pina. Po tym elemencie można dodać parametry dynamiczne. Przykład: {organic_url}?campaignid={campaignid}

Uwaga: same parametry śledzenia nie są prawidłowymi danymi wejściowymi. W celu skonfigurowania docelowego adresu URL dodatkowego materiału reklamowego należy podać pełny adres URL lub użyć parametru {organic_url}.

Parametry śledzenia

W kolekcji reklam obsługiwane są wszystkie te same parametry dynamiczne co w reklamach standardowych.

Listę wszystkich obsługiwanych parametrów dynamicznych można znaleźć w części „Parametry dynamiczne obsługiwane w docelowych adresach URL standardowych reklam”.

Uwaga: parametry śledzenia zostaną zastosowane do wszystkich dodatkowych materiałów marketingowych użytych w kolekcji reklam.

 

Konfigurowanie docelowego adresu URL i parametrów śledzenia
 

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami