Śledzenie, optymalizacja i raporty dotyczące kampanii zakupowych

Wygląda na to, że czytasz ten artykuł w regionie, w którym Katalogi nie są jeszcze dostępne. Zobacz, gdzie dostępne są Katalogi dla kont firmowych na Pintereście.

Dowiedz się więcej

Śledzenie kampanii zakupowych

W ramach różnych opcji śledzenia (wymienionych poniżej) obsługujemy zarówno ustalone adresy URL do śledzenia kliknięć, jak i parametry dynamiczne. Obecnie nie obsługujemy śledzenia wyświetleń.

Do śledzenia reklam w ramach kampanii zakupowych można używać trzech pól.

Pole Poziom w hierarchii Zastosowanie
Pole Link w źródle danych (pliku danych produktów) Artykuł (Pin)

Parametry ciągu zapytania o konkretny produkt (parametry UTM) 
**Zostaną również dodane do Pinów organicznych. Nie wprowadzaj parametrów odnoszących się do reklam.

Kolumna ad_link w źródle danych. Zastosowania pola: Artykuł (Pin)

Pełne przekierowanie adresów URL do śledzenia kliknięć

Parametry kampanii reklamowej lub parametry ciągu zapytania o konkretny produkt 
(parametry UTM)

Kolumna Tracking template na poziomie grupy produktów. Zastosowania pola:  Grupa produktów

Adresy URL do śledzenia kliknięć z przekierowaniem do wstawionej strony docelowej
Przykład: dclk.net?adxe=194&lp={lpurl}

Parametry ciągu zapytania dotyczącego grupy produktów 
Przykład: {unescapedlpurl}?key=value&utmsource=Pinterest

 

Jeśli parametr tracking template został skonfigurowany w strukturze kampanii: dla parametru {lpurl} lub {unescapedlpurl} używana jest kolumna ad_link z adresem strony docelowej, jeśli została wprowadzona w źródle danych. W przypadku braku adresu URL w polu ad_link używana jest kolumna Link z adresem strony docelowej.

 

Obsługiwane parametry dynamiczne służące do śledzenia kampanii

W przypadku reklam produktowych obsługiwane są następujące parametry dynamiczne:

 • {product_name}: nazwa produktu.
 • {promoted_product_group_id}: identyfikator grupy produktów w Menedżerze reklam.
 • {product_group_name}: nazwa grupy produktów.
 • {lpurl}: parametr zastępowany adresem URL z pola „ad_link” lub „link” ze źródła danych. Automatyczne kodowanie znaków.
 • {unescapedlpurl}: parametr zastępowany adresem URL z pola „ad_link” lub „link” ze źródła danych. Bez kodowania znaków.
 • {campaignid}: identyfikator kampanii na Pintereście.
 • {adgroupid}: identyfikator grupy reklam na Pintereście.
 • {product_partition_id}: identyfikator promowanej grupy produktów na Pintereście
 • {product_id}: identyfikator produktu ze źródła danych
 • {device}: „m” dla telefonu, „t” dla tabletu, „c” dla komputera

Dodaj znak „?” przed pierwszym parametrem adresu URL w celu zachowania zgodności ze składnią adresu URL.

W przypadku korzystania z szablonu śledzenia przy konfigurowaniu kampanii należy wprowadzić pełny adres URL i przetestować go przed aktywowaniem kampanii.

Zalecamy stosowanie parametru {unescapedlpurl} do przekierowań w celu uniknięcia ewentualnych problemów z kodowaniem.

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem dotyczącym śledzenia zewnętrznego i dynamicznego, w którym znajdziesz dodatkowe informacje na temat śledzenia na Pintereście.

Raporty dotyczące reklam produktowych

Raporty dotyczące reklam produktowych są dostępne w Menedżerze reklam w ramach celu „Sprzedaż katalogowa”. Raporty dotyczące kampanii i grup reklam pozostają bez zmian dla wszystkich typów celów. Ponadto dostępne są dwa raporty specjalne dotyczące kampanii sprzedażowych:

 • Raporty dotyczące grup produktów
 • Raporty na poziomie przedmiotu

Raporty dotyczące grup produktów

Dzięki raportom na poziomie grup produktów można obserwować skuteczność dla poszczególnych grup produktów. To narzędzie pozwala identyfikować grupy produktów osiągające lepsze wyniki i ułatwia podejmowanie decyzji związanych z optymalizacją. Jeśli dana grupa produktów osiąga naprawdę dobre wyniki, można utworzyć z niej osobną grupę reklam, aby skuteczniej kontrolować ofertę.

Raporty na poziomie przedmiotu

Dzięki raportom na poziomie przedmiotu można uszczegółowić dane uzyskane z raportów dotyczących grup produktów, uzyskując informacje na temat poszczególnych przedmiotów wysłanych za pomocą pliku danych. Ten raport jest dostępny tylko w postaci eksportu. Aby wyeksportować raport na poziomie przedmiotu, w Menedżerze reklam przejdź na kartę Grupa produktów.

Najlepsze praktyki związane z optymalizacją reklam produktowych

 • Tworzenie struktury kampanii na podstawie kategorii produktów w celu ułatwienia optymalizacji i zarządzania wykluczającymi słowami kluczowymi.
 • Unikanie tworzenia kampanii szczegółowych oraz struktury grup reklam w sytuacjach, gdy dzienne budżety mogą być rozdzielane na zbyt małe kwoty.
 • Stosowanie wykluczających słów kluczowych w celu zabezpieczenia marki, a nie jako narzędzia do optymalizacji, które może ograniczać dystrybucję.
 • Tworzenie grup podobnych produktów w ramach jednej grupy reklam w celu skuteczniejszego wykorzystania narzędzi optymalizacyjnych (oferty, budżety, odbiorcy).
 • Wydzielanie po pewnym czasie grup produktów osiągających bardzo dobre wyniki.
Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami