Wygląda na to, że czytasz ten artykuł w regionie, w którym reklamy nie są jeszcze dostępne. Zobacz, gdzie dostępne są reklamy dla kont Pinterest Business. Dowiedz się więcej

Edytor grupowy to narzędzie, które umożliwia tworzenie jednocześnie tysięcy kampanii reklamowych na Pintereście i zarządzanie nimi. Aby rozpocząć, pobierz szablon pliku CSV, wprowadź w nim dane dotyczące swoich kampanii i prześlij arkusz do edytora grupowego, aby wprowadzić wszystkie zmiany naraz.

Formatowanie arkusza edytora grupowego

Ważne, aby poprawnie skonfigurować arkusz edytora grupowego. W przeciwnym razie przesyłanie może się nie powieść. Przygotowując arkusz, upewnij się, że spełnia on poniższe parametry.

Uwaga: Plik CSV jest dostępny do pobrania tylko w języku angielskim. Przesłany plik także musi zawierać wartości w języku angielskim. Obecnie nie obsługujemy innych wersji językowych.

 • Nie edytuj wierszy 1 i 2. Wiersze 1 i 2 w każdym arkuszu grupowym to wiersze referencyjne, które zawierają informacje takie jak opis kolumn, dopuszczalne parametry i specjalne formatowanie wymagane dla każdego wpisu.
 • Zapisz plik w formacie .CSV UTF-8, aby wszystkie wartości w szablonie były poprawnie sformatowane.
 • Wprowadź działanie w kolumnie A dla każdego wiersza. Jeśli nie określono żadnego działania, wiersz zostanie zignorowany po przesłaniu arkusza edytora grupowego.
 • Wpisz daty kampanii w nawiasach w formacie [RR-MM-DD], aby uniemożliwić zmianę ich formatu.
 • Aby usunąć wartości limitów wydatków oraz daty zakończenia grup reklam, zastąp bieżące wartości słowem CLEAR.
  • Ustaw status nowych obiektów jako „ACTIVE” (AKTYWNY), jeśli są gotowe do publikacji. Reklamy zostaną jeszcze zweryfikowane.
  • Aby utworzyć wiele Pinów w kampanii, skopiuj i wklej te same informacje dotyczące kampanii i grupy reklam do wszystkich Pinów należących do danej kampanii.

  Uwaga: budżety i oferty są wyrażone w walucie konta. Jeśli na przykład Twoja firma zarejestrowana jest w USA, płatności będą pobierane w dolarach amerykańskich.

  • Dodaj wiersz dla każdego nowego słowa kluczowego i wpisz „CREATE” (UTWÓRZ) jako działanie w kolumnie A.
  • Jeśli elementy listy są rozdzielone przecinkami, dodaj taką listę w nawiasach kwadratowych. Na przykład zainteresowania: [egzotyczne zwierzęta domowe,owady,ssaki,słodkie zwierzęta] lub lokalizacje: [662,525,124522,826047]
  • Możesz ustawić oferty na poziomie słów kluczowych. Jeżeli pozostawisz to pole puste, użyjemy oferty określonej na poziomie grupy reklam.

  Uwaga: informacje o kierowaniu reklam, takie jak zainteresowania, urządzenia lub płeć, nadal ustawia się na poziomie grupy reklam.

  Aby zobaczyć pełną listę kodów kierowania reklam, pobierz każdy z odpowiednich arkuszy: 

  Twórz reklamy za pomocą Edytora grupowego

  Po sformatowaniu szablonu możesz utworzyć za jego pomocą reklamy i kampanie.

 • Zaloguj się do swojego konta firmowego na Pintereście.
 • U góry ekranu kliknij Reklamy, a następnie kliknij Edytor grupowy.
 • Kliknij Pobierz przykładowy arkusz, aby pobrać arkusz na komputer. Aby dodać pola niezbędne dla konkretnego działania, które chcesz wykonać, możesz skorzystać z dostosowanych szablonów.
 • Aby utworzyć w arkuszu nowy obiekt (kampanię, grupę reklam lub reklamę), dodaj nowy wiersz w arkuszu i wprowadź słowo „CREATE” (UTWÓRZ) jako żądane działanie w kolumnie A. Pozostaw pola identyfikatorów obiektów puste, ponieważ identyfikatory zostaną wygenerowane automatycznie, gdy uruchomisz kampanię.
 • Po wypełnieniu arkusza edytora grupowego kliknij Prześlij szablon w menu nawigacyjnym po lewej stronie, aby go przesłać.
 • Jeśli tworzysz reklamy, w sekcji Prześlij multimedia prześlij obrazy lub filmy, które będą Twoimi materiałami reklamowymi.
 • Kliknij Prześlij w prawym dolnym rogu ekranu.
 • Edytowanie istniejących reklam za pomocą Edytora grupowego
 • Zaloguj się do swojego konta firmowego na Pintereście.
 • U góry ekranu kliknij Reklamy, a następnie kliknij Raporty.
 • U góry tabeli raportowania Kampanie kliknij Eksportuj, a następnie kliknij Zbiorczy arkusz do edycji lub powielania, aby pobrać plik na komputer.
 • Zmodyfikuj arkusz.
  • Aby edytować istniejące obiekty, wprowadź EDIT (EDYTUJ) jako działanie w kolumnie A. Wszystkie wiersze bez działania w kolumnie A zostaną zignorowane.
  • Aby utworzyć nowy obiekt (kampanię, grupę reklam lub reklamę), dodaj nowy wiersz w arkuszu i wybierz „Utwórz” jako żądane działanie w kolumnie A. Upewnij się, że w szablonie grupowym, który edytujesz, znajduje się identyfikator nadrzędny. Pozostałe pola obiektu nadrzędnego pozostaw puste.
 • Po wypełnieniu arkusza przejdź do swojego konta firmowego na Pintereście.
 • U góry ekranu kliknij Reklamy, a następnie kliknij Edytor grupowy.
 • Kliknij Prześlij szablon w menu nawigacyjnym po lewej stronie.
  • Jeśli edytujesz reklamy, w sekcji Prześlij multimedia prześlij obrazy lub filmy, które będą Twoimi materiałami reklamowymi. 
 • Kliknij Prześlij w prawym dolnym rogu ekranu.
 • Proces weryfikacji arkusza zbiorczego

  Po przesłaniu arkusza edytora grupowego możesz sprawdzać jego status, aby przekonać się, czy został pomyślnie przesłany.

 • Zaloguj się do swojego konta firmowego na Pintereście.
 • U góry ekranu kliknij Reklamy, a następnie kliknij Edytor grupowy.
 • Kliknij Historia zmian w menu nawigacyjnym po lewej stronie.
 • Jeżeli status przesyłania zmienił się na „Ukończono pomyślnie”, Twój arkusz został przetworzony prawidłowo. 

  Jeśli status przesyłania zmienił się na BŁĘDY albo NIEUDANE, kliknij Zobacz szczegóły, aby sprawdzić, co należy zmienić, a następnie kliknij Pobierz wyniki, aby wprowadzić odpowiednie zmiany. Wprowadź zmiany i prześlij arkusz ponownie. Wszystkie wiersze bez działania w kolumnie A zostaną zignorowane.

  Dowiedz się więcej na temat komunikatów o błędach dotyczących edytora grupowego.

  Uwaga: przesłane pliki są przechowywane przez 30 dni, a pliki do pobrania — tylko przez 1 dzień.

  End of Other articles Links
  Wciąż potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami
  User feedback
  Czy ten artykuł był pomocny?

  collection_fields

  Jak możemy ulepszyć ten artykuł?