Korzystanie z Edytora grupowego

Edytor grupowy to narzędzie umożliwiające skuteczne tworzenie tysięcy kampanii reklamowych i zarządzanie nimi. Pobierz szablon pliku CSV, wprowadź w nim dane dotyczące swoich kampanii i prześlij arkusz do edytora grupowego, aby wprowadzić wszystkie zmiany naraz.

Zwróć uwagę, że plik CSV jest dostępny do pobrania tylko w języku angielskim. Przesłany plik musi także zawierać wartości w języku angielskim. Obecnie nie obsługujemy innych wersji językowych.

Tworzenie reklam za pomocą Edytora grupowego

Na stronie edytora grupowego będzie można wyeksportować puste szablony w celu stworzenia nowej kampanii.

 1. Kliknij opcję Reklamy w lewym górnym rogu Pinteresta i wybierz pozycję „Edytor grupowy” lub przejdź na stronę ads.pinterest.com/bulk_editor.

 2. Kliknij Pobierz przykładowy arkusz, aby pobrać szablon, który posłuży Ci do skonfigurowania własnego arkusza. Możesz teraz korzystać z dostosowanych szablonów, takich jak unikatowa kampania, grupa reklam, Pin promowany i szczegóły słowa kluczowego, aby dodać pola niezbędne dla konkretnego działania, które chcesz wykonać.

 3. Aby stworzyć nowy obiekt (kampanię, grupę reklam lub Pina promowanego), dodaj nowy wiersz w arkuszu i wybierz „Utwórz” jako żądane działanie w kolumnie A. Możesz pozostawić identyfikatory obiektów puste, ponieważ nie zostały one jeszcze utworzone.

 4. Po zakończeniu kliknij opcję Prześlij szablon, aby przesłać arkusz edytora grupowego.

 5. Podczas tworzenia Pinów promowanych skorzystaj z sekcji „Prześlij media”, aby przesłać obrazy lub filmy do wykorzystania w reklamach.

 6. Kliknij Prześlij. 

Edytowanie istniejących reklam za pomocą Edytora grupowego

Aby użyć szablonów z danymi z istniejących kampanii, przejdź do strony raportowania kampanii w menedżerze reklam i wyeksportuj „Arkusz grupowy do edycji lub zduplikowania”.

 1. Na stronie raportowania menedżera reklam wyeksportuj „Arkusz grupowy do edycji lub zduplikowania”.

 2. Podczas wypełniania arkusza zmianami w istniejących obiektach koniecznie wybierz pozycję „Edit” jako działanie w kolumnie A. Wszystkie wiersze bez działania w kolumnie A zostaną zignorowane.

 3. Aby stworzyć nowy obiekt (kampanię, grupę reklam lub Pina promowanego), dodaj nowy wiersz w arkuszu i wybierz „Utwórz” jako żądane działanie w kolumnie A. Upewnij się, że w szablonie grupowym, który edytujesz, znajduje się identyfikator nadrzędny. Pozostałe pola obiektu nadrzędnego pozostaw puste.

 4. Następnie kliknij opcję Reklamy w lewym górnym rogu Pinteresta i wybierz pozycję „Edytor grupowy” lub przejdź na stronę ads.pinterest.com/bulk_editor.

 5. Kliknij opcję Prześlij szablon, aby przesłać arkusz edytora grupowego.

 6. Jeśli edytujesz Piny promowane, skorzystaj z sekcji „Prześlij media”, aby dodać obrazy do wykorzystania w reklamach. Ponadto jeśli korzystasz z oprogramowania do edycji zdjęć (np. Adobe Photoshop) i masz plik zawierający warstwy, koniecznie wyeksportuj obraz w formacie .jpg lub .png, zanim prześlesz go na naszą platformę.

 7. Kliknij Prześlij.

Po przesłaniu pliku do przetworzenia wciśnij przycisk „Dalej”, aby przejść do tabeli „Historia zmian”. Możesz w niej sprawdzić, czy udało się przesłać plik. Jeżeli status przesyłania zmienił się na „Udany”, Twój arkusz został przetworzony prawidłowo. Jeżeli status wskazuje „Błędy”, pobierz wyniki i wyświetl „Status”, aby sprawdzić, jakie zmiany należy wprowadzić. Jeżeli status to „Nieudany”, kliknij „Zobacz szczegóły”, aby sprawdzić, jakie zmiany należy wprowadzić. Wprowadź odpowiednie zmiany i ponownie prześlij. Zignorujemy wszystkie wiersze, dla których nie wskazano „Działania” (kolumna A). Pamiętaj, że przesłane pliki są przechowywane przez 30 dni, a pobrane — tylko przez 1 dzień.

Przeczytaj wskazówki dotyczące korzystania z Edytora grupowego.

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami