Korzystanie z Edytora grupowego

Wygląda na to, że czytasz ten artykuł w regionie, w którym reklamy nie są jeszcze dostępne. Zobacz, gdzie dostępne są reklamy dla kont Pinterest Business.

Dowiedz się więcej

Edytor grupowy to narzędzie umożliwiające skuteczne tworzenie tysięcy kampanii reklamowych i zarządzanie nimi. Pobierz szablon pliku CSV, wprowadź w nim dane dotyczące swoich kampanii i prześlij arkusz do edytora grupowego, aby wprowadzić wszystkie zmiany naraz.

Zwróć uwagę, że plik CSV jest dostępny do pobrania tylko w języku angielskim. Przesłany plik musi także zawierać wartości w języku angielskim. Obecnie nie obsługujemy innych wersji językowych.

Tworzenie reklam za pomocą Edytora grupowego

Na stronie edytora grupowego będzie można wyeksportować puste szablony w celu stworzenia nowej kampanii.

 1. Kliknij opcję Reklamy w lewym górnym rogu Pinteresta i wybierz pozycję „Edytor grupowy” lub przejdź na stronę ads.pinterest.com/bulk_editor.

 2. Kliknij Pobierz przykładowy arkusz, aby pobrać szablon, który posłuży Ci do skonfigurowania własnego arkusza. Możesz teraz korzystać z dostosowanych szablonów, takich jak unikatowa kampania, grupa reklam, reklama i szczegóły słów kluczowych, aby dodać pola niezbędne dla konkretnego działania, które chcesz wykonać.

 3. Aby utworzyć nowy obiekt (kampanię, grupę reklam lub reklamę), dodaj nowy wiersz w arkuszu i wybierz „Utwórz” jako żądane działanie w kolumnie A. Możesz pozostawić identyfikatory obiektów puste, ponieważ nie zostały one jeszcze utworzone.

 4. Po zakończeniu kliknij opcję Prześlij szablon, aby przesłać arkusz edytora grupowego.

 5. Podczas tworzenia reklam skorzystaj z sekcji „Prześlij multimedia”, aby przesłać obrazy lub filmy do wykorzystania w reklamach.

 6. Kliknij Prześlij. 

Edytowanie istniejących reklam za pomocą Edytora grupowego

Aby użyć szablonów z danymi z istniejących kampanii, przejdź do strony raportowania kampanii w menedżerze reklam i wyeksportuj „Arkusz grupowy do edycji lub zduplikowania”.

 1. Na stronie raportowania menedżera reklam wyeksportuj „Arkusz grupowy do edycji lub zduplikowania”.

 2. Podczas wypełniania arkusza zmianami w istniejących obiektach koniecznie wybierz pozycję „Edit” jako działanie w kolumnie A. Wszystkie wiersze bez działania w kolumnie A zostaną zignorowane.

 3. Aby utworzyć nowy obiekt (kampanię, grupę reklam lub reklamę), dodaj nowy wiersz w arkuszu i wybierz „Utwórz” jako żądane działanie w kolumnie A. Upewnij się, że w szablonie grupowym, który edytujesz, znajduje się identyfikator nadrzędny. Pozostałe pola obiektu nadrzędnego pozostaw puste.

 4. Następnie kliknij opcję Reklamy w lewym górnym rogu Pinteresta i wybierz pozycję „Edytor grupowy” lub przejdź na stronę ads.pinterest.com/bulk_editor.

 5. Kliknij opcję Prześlij szablon, aby przesłać arkusz edytora grupowego.

 6. Jeśli edytujesz reklamy, skorzystaj z sekcji „Prześlij multimedia”, aby dodać obrazy do wykorzystania w reklamach. Ponadto jeśli korzystasz z oprogramowania do edycji zdjęć (np. Adobe Photoshop) i masz plik zawierający warstwy, koniecznie wyeksportuj obraz w formacie .jpg lub .png, zanim prześlesz go na naszą platformę.

 7. Kliknij Prześlij.

Po przesłaniu pliku do przetworzenia wciśnij przycisk „Dalej”, aby przejść do tabeli „Historia zmian”. Możesz w niej sprawdzić, czy udało się przesłać plik. Jeżeli status przesyłania zmienił się na „Udany”, Twój arkusz został przetworzony prawidłowo. Jeżeli status wskazuje „Błędy”, pobierz wyniki i wyświetl „Status”, aby sprawdzić, jakie zmiany należy wprowadzić. Jeżeli status to „Nieudany”, kliknij „Zobacz szczegóły”, aby sprawdzić, jakie zmiany należy wprowadzić. Wprowadź odpowiednie zmiany i ponownie prześlij. Zignorujemy wszystkie wiersze, dla których nie wskazano „Działania” (kolumna A). Pamiętaj, że przesłane pliki są przechowywane przez 30 dni, a pobrane — tylko przez 1 dzień.

Przeczytaj wskazówki dotyczące korzystania z Edytora grupowego.

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami