Aktualizowanie numeru identyfikacyjnego VAT

Wygląda na to, że czytasz ten artykuł w regionie, w którym reklamy nie są jeszcze dostępne. Zobacz, gdzie dostępne są reklamy dla kont Pinterest Business.

Dowiedz się więcej

Tworząc konto reklamowe, musisz potwierdzić, że prowadzisz działalność gospodarczą. Prowadzenie działalności oznacza, że chcesz czerpać korzyści gospodarcze z reklam, takie jak zwiększenie dochodów, sprzedaży lub liczby rejestracji. Filie, osoby samozatrudnione, sprzedawcy pracujący na własny rachunek, spółki i inne podmioty również prowadzą działalność gospodarczą. Reklamy mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach biznesowych.

Numer identyfikacyjny VAT

Większość firm musi zostać zarejestrowana do celów podatku VAT lub GST. Podczas rejestracji firmie przypisywany jest numer VAT lub GST umożliwiający pobieranie i odprowadzanie podatku do właściwego organu podatkowego. Numer ten to niepowtarzalny identyfikator alfanumeryczny nadany osobie lub jednostce prowadzącej działalność gospodarczą. Numer VAT/GST wykorzystywany jest w celach identyfikacji statusu podatkowego klienta i właściwego miejsca opodatkowania.

Informacje podane przez firmę Pinterest w Centrum pomocy nie zastępują doradztwa podatkowego. Pinterest nie może udzielać porad dotyczących VAT. Jeśli masz pytanie dotyczące rejestracji podatkowej VAT/GST, skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym lub właściwym organem podatkowym.

Opłaty z tytułu podatku VAT

To, czy zakup reklam na Pintereście zostanie obciążony podatkiem VAT lub GST, zależy od kraju zamieszkania kupującego.

Jeśli Twoja działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Irlandii, do ceny zakupionych reklam zostanie doliczony stosowny irlandzki podatek VAT. Do celów podatkowych uznaje się, że sprzedaż ma miejsce w Irlandii.

Jeżeli Twoja firma podlega zwolnieniu od podatku VAT 13b/56b, zaznacz odpowiednie pole wyboru w sekcji „Informacje podatkowe” i wprowadź numer zwolnienia. Kwota podatku VAT nie będzie pobierana.

Jeśli Twoja działalność gospodarcza jest zarejestrowana w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej (tj. poza Irlandią), do ceny zakupionych reklam nie zostanie doliczony irlandzki podatek VAT. Do celów podatku VAT uznaje się, że sprzedaż ma miejsce poza Irlandią. Jednak będzie wymagane podanie swojego numeru VAT oraz rozliczenie się z podatku VAT we własnym zakresie (w ramach dostarczonej przez nas usługi) według stawki obowiązującej w kraju Unii, w którym prowadzisz działalność (stosownie do art. 44 i 196 dyrektywy Rady).

Jeśli Twoja działalność gospodarcza jest zarejestrowana poza UE, do ceny zakupionych reklam nie zostanie doliczony irlandzki podatek VAT. Do celów podatku VAT uznaje się, że sprzedaż ma miejsce poza Irlandią. Jednak będzie wymagane podanie swojego numeru VAT lub GST i może będzie konieczne rozliczenie się z podatku VAT we własnym zakresie (w ramach dostarczonej przez nas usługi) według stawki obowiązującej w Twoim kraju. Skonsultuj się ze swoim lokalnym organem podatkowym.

Działalność gospodarcza niepodlegająca rejestracji do celów podatku VAT

Możesz utworzyć konto reklamowe na Pintereście bez numeru VAT lub GST, jeśli:

  • nie podlegasz obowiązkowi rejestracji do celów podatku VAT lub GST;
  • firmy nie została zarejestrowana do celów podatku VAT lub GST;
  • siedziba Twojej firmy znajduje się poza Szwajcarią. Jeśli siedziba Twojej firmy znajduje się w Szwajcarii, nie możesz utworzyć konta reklamowego na Pintereście bez identyfikatora VAT.

Aby utworzyć konto reklamowe bez numeru VAT lub GST, zaznacz pole w sekcji „Informacje podatkowe” i pozostaw pole numeru identyfikacji podatkowej puste. Musisz podać adres firmy i potwierdzić, że Twoje konto jest przeznaczone do celów biznesowych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat obowiązku lub możliwości rejestracji działalności do celów podatku VAT lub GST, a także procedur rejestracji, skontaktuj się z lokalnym urzędem podatkowym.

Aktualizowanie numeru identyfikacyjnego VAT

Możesz zaktualizować swój numer identyfikacyjny VAT w ustawieniach konta biznesowego.

  1. Zaloguj się do swojego konta firmowego na Pintereście.
  2. U góry Pinteresta kliknij Reklamy
  3. Wybierz Rozliczenia
  4. Przejdź do obszaru Ustawienia płatności i wprowadź swój numer VAT w sekcji Informacje podatkowe

Częstym błędem jest wpisanie numeru identyfikacji podatkowej zamiast numeru identyfikacyjnego VAT. Numer identyfikacyjny VAT UE składa się z maksymalnie 12 znaków (liczb lub liter) poprzedzonych identyfikatorem kraju. Możesz sprawdzić swój numer identyfikacyjny VAT UE na stronie Komisji Europejskiej.

Firmy australijskie powinny wpisać ABN (Australian Business Number), unikalny 11-cyfrowy identyfikator.

Firmy nowozelandzkie powinny wpisać NZBN (New Zealand Business Number), unikalny 13-cyfrowy identyfikator.

Faktury VAT lub GST

Kiedy opłata zostanie pobrana z Twojej karty kredytowej, otrzymasz wiadomość e-mail z Pinteresta zawierającą fakturę na adres e-mail powiązany z Twoim kontem — zwykle w ciągu 48 godzin od transakcji. Nasze faktury są prawidłowymi fakturami VAT do celów podatkowych.

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami