VAT

Tworząc konto, musisz potwierdzić, że prowadzisz działalność gospodarczą. Prowadzenie działalności oznacza, że chcesz czerpać korzyści gospodarcze z reklam, takie jak zwiększenie dochodów, sprzedaży lub liczby rejestracji. Filie, osoby samozatrudnione, sprzedawcy pracujący na własny rachunek, spółki i inne podmioty również prowadzą działalność gospodarczą. Piny promowane mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach biznesowych.

Numer identyfikacyjny VAT

Większość firm musi zostać zarejestrowana do celów podatku VAT lub GST. Podczas rejestracji firmie przypisywany jest numer VAT lub GST umożliwiający pobieranie i odprowadzanie podatku do właściwego organu podatkowego. Numer ten to niepowtarzalny identyfikator alfanumeryczny nadany osobie/jednostce prowadzącej działalność gospodarczą. Numer VAT/GST wykorzystywany jest w celach identyfikacji statusu podatkowego klienta i właściwego miejsca opodatkowania.

Informacje podane przez firmę Pinterest w Centrum pomocy nie zastępują doradztwa podatkowego. Pinterest nie może udzielać porad dotyczących VAT. Jeśli masz pytanie dotyczące rejestracji podatkowej VAT/GST, skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym lub właściwym organem podatkowym.

Opłaty z tytułu podatku VAT

To, czy zakup reklam na Pintereście zostanie obciążony podatkiem VAT lub GST, zależy od kraju zamieszkania kupującego.

Jeśli Twoja działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Irlandii, Twój zakup Pinów promowanych zostanie obciążony stosownym irlandzkim podatkiem VAT. Do celów podatkowych uznaje się zatem, że sprzedaż ma miejsce w Irlandii. Do celów podatkowych uznaje się zatem, że sprzedaż ma miejsce w Irlandii.

Jeżeli podlegasz zwolnieniu od podatku VAT 13b/56b, zaznacz odpowiednie pole wyboru w sekcji „Informacje podatkowe” i wprowadź numer zwolnienia. Kwota podatku VAT nie zostanie pobrana.

Jeśli Twoja działalność gospodarcza została zarejestrowana w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej (tj. poza Irlandią), Twój zakup Pinów promowanych nie zostanie obciążony irlandzkim podatkiem VAT. Do celów podatkowych uznaje się, że sprzedaż ma miejsce poza Irlandią. Możesz być jednak zobowiązany(a) do podania swojego numeru VAT oraz do rozliczenia się z podatku we własnym zakresie w ramach dostarczonej przez nas usługi według stawki obowiązującej w kraju Unii, w którym prowadzisz działalność (stosownie do Art. 44 i 196 dyrektywy Rady).

Jeśli Twoja działalność gospodarcza jest zarejestrowana poza UE, za zakup Pinów promowanych nie zostaniesz obciążony irlandzkim podatkiem VAT Dla celów podatkowych uznaje się, że sprzedaż ma miejsce poza Irlandią. Może jednak zaistnieć konieczność podania swojego numeru VAT lub GST lub rozliczenia się z VAT-u we własnym zakresie w ramach dostarczonej przez nas usługi, według stawki obowiązującej w Twoim kraju. Skonsultuj się ze swoim lokalnym organem podatkowym.

Działalność gospodarcza niepodlegająca rejestracji do celów podatku VAT

Możesz założyć konto na Pintereście, nawet jeśli Twoja działalność nie podlega obowiązkowi rejestracji do celów podatku VAT lub GST. Poinformuj nas o tym, zaznaczając pole w sekcji „Informacje podatkowe” i pozostawiając pole numeru identyfikacji podatkowej puste. Musisz podać adres firmy i potwierdzić, że Twoje konto jest przeznaczone do celów biznesowych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat obowiązku lub możliwości rejestracji działalności do celów podatku VAT lub GST, a także procedur rejestracji, skontaktuj się z lokalnym urzędem podatkowym.

Aktualizowanie numeru identyfikacyjnego VAT

Możesz zaktualizować swój numer identyfikacyjny VAT w ustawieniach konta biznesowego.

  1. Z dowolnego miejsca w aplikacji Pinterest kliknij Reklamy obok paska wyszukiwania
  2. Wybierz Rozliczenia
  3. Przejdź do obszaru Ustawienia płatności i wprowadź swój numer identyfikacyjny VAT w sekcji „Informacje o firmie” 

Częstym błędem jest wpisanie numeru identyfikacji podatkowej zamiast numeru identyfikacyjnego VAT. Numer identyfikacyjny VAT UE składa się z maksymalnie 12 znaków (liczb lub liter) poprzedzonych identyfikatorem kraju. Możesz sprawdzić swój numer identyfikacyjny VAT UE na stronie Komisji Europejskiej.

Firmy australijskie powinny wpisać ABN (Australian Business Number), unikalny 11-cyfrowy identyfikator.

Firmy nowozelandzkie powinny wpisać NZBN (New Zealand Business Number), unikalny 13-cyfrowy identyfikator.

Faktury VAT lub GST

Kiedy opłata zostanie pobrana z Twojej karty kredytowej, otrzymasz wiadomość e-mail z Pinteresta zawierającą fakturę na adres e-mail powiązany z Twoim kontem — zwykle w ciągu 48 godzin od transakcji. Nasze faktury są prawidłowymi fakturami VAT do celów podatkowych.

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami