Raport privind transparența

Din 2013, Pinterest publică de două ori pe an Rapoarte privind transparența. Acest raport include detalii privind volumul de informații și solicitările de eliminare primite de la agenții de reglementare și de aplicare a legii .

Mai jos se află Raportul privind transparența pentru prima jumătate a anului 2020. Pentru mai multe informații despre cum răspundem solicitărilor de informații despre utilizatori, consultă Ghidurile privind aplicarea legii.

Raport privind transparența 2020

Solicitări de informații de reglementare

Pinterest primește solicitări legale de la agenții guvernamentale și de aplicare a legii de a trimite informații despre utilizatorii Pinterest. Revizuim cu maximă atenție fiecare solicitare și oferim date celor care îndeplinesc cerințele stabilite în regulile noastre. Politica Pinterest este aceea de a-i notifica pe utilizatori în cazul în care o agenție de reglementare solicită informațiile lor, înainte de divulgare, cu excepția cazului în care legea sau o situație de urgență interzice acest lucru.

Statele Unite

Tipuri Solicitări Unele informații produse Conturi   Conturi notificate**
Citație 28 28 34 3
Hotărâre judecătorească  3 3 5 0
Mandat 14 14 15 2
Altele* 1 1 1 0
Total 46 46 55 5

 

Internațional

Țara Tipuri Solicitări Unele informații produse Conturi Conturi notificate**
Canada Altele* 1 1 1 0
Total 1 1 1 0

*Altele: solicitări de aplicare a legii cum ar fi ordine de supraveghere, programe de monitorizare, sisteme de identificare și localizare, precum și solicitări de dezvăluire a informațiilor în caz de urgență

**Conturi notificate: proprietarul contului a fost anunțat înainte de aplicare.

Solicitări privind siguranța națională*

Perioadă de timp Nr. de solicitări
Ianuarie – iunie 2020 0-249

*Solicitare privind siguranța națională: orice scrisoare sau ordin ce implică o solicitare de informații de utilizator, legată de securitatea națională, emis(ă) sub reglementarea Foreign Intelligence Surveillance Act

Solicitări guvernamentale de ștergere de conținut

Primim solicitări de la agenții guvernamentale de a elimina conținut de pe Pinterest ce poate fi ilegal în țara lor și/sau care poate încălca  Regulile comunității

Examinăm solicitările de eliminare pentru a stabili dacă respectivul conținut încalcă Regulile comunității. Echipele noastre iau măsuri dacă survin încălcări, de la eliminarea conținutului pe plan global până la restricționarea acestuia, în cazul în care încalcă doar legile naționale ale țării din care a provenit solicitarea. 

Din luna ianuarie până în iunie 2020, Pinterest a primit, în total, 919 solicitări de la 6 agenții guvernamentale din afara Statelor Unite ale Americii. Am eliminat conținutul pentru 790 dintre aceste solicitări, pentru încălcarea Regulilor comunității, și am restricționat conținutul pentru restul de 129 de solicitări.

Țară  Încălcarea regulilor comunității* Eliminările legale**
Belgia 6 0
Germania 1 28
Kazahstan 2 0
Coreea 76 1
Rusia 687 96
Turcia 18 4
Total 790 129

*Încălcarea Regulilor comunității: conținutul încalcă Regulile comunității Pinterest și a fost eliminat de pe platformă.

**Eliminare legală: conținutul a fost raportat de o agenție guvernamentală, însă nu a încălcat Regulile comunității Pinterest, prin urmare, s-a restricționat afișarea lui doar în țara de unde a provenit solicitarea, pe baza legislației locale. 

Siguranța copiilor

Pinterest nu tolerează materiale ce redau abuzuri sexuale asupra copiilor (CSAM). Avem o politică strictă de non-toleranță pentru orice conținut, imagini sau text ce exploatează sau pune în pericol minori. Detectarea și eliminarea acestui conținut este extrem de importantă pentru noi și lucrăm îndeaproape cu Centrul național pentru copii dispăruți și exploatați (NCMEC) pentru a combate acest tip de activități.

De asemenea, Pinterest dispune de o echipă de specialiști instruiți pentru identificarea și revizuirea conținutului CSAM. Am trimis 1.638 de rapoarte CyberTipline la NCMEC în prima jumătate a anului 2020.

Perioadă de timp Rapoartele cu sfaturi cibernetice
Ianuarie – iunie 2020 1.638

 

Încă mai ai nevoie de asistență?
Contactează-ne