Amendament la Termenii Serviciului Pinterest Business pentru entitățile guvernamentale locale sau statele.

If you are a state or local government agency in the United States (“Agency”) using Pinterest Products in an official capacity, the following amendments (“Amended Terms”) to the Business Terms of Service (“Terms”) apply:

Se aduc următoarele modificări Termenilor,

Compensații.

Următoarele prevederi se adaugă secțiunii Compensații a Termenilor:

Fără a renunța la imunitatea suverană și în limitele permise de lege, se vor aplica prevederile secțiunii Compensații.

Arbitrare.

Secțiunea de Arbitrare (și orice alte referințe incorporate) ale termenilor este ștearsă în întregime.

Legislație aplicabilă și jurisdicție.

Secțiunea Legislația aplicabilă și Jurisdicție se înlocuiește cu:

Fără a renunța la imunitatea suverană și în limitele permise de lege, va fi aplicabilă legea statului California, excluzându-se principiile acestuia privind conflictul legislativ.

Se adaugă următoarele în cuprinsul Termenilor,

Aprobare.

Pinterest nu va utiliza sigiliile, mărcile comerciale, numele comerciale („Mărci”) ale Agenției sau folosirea de către aceasta a serviciului Pinterest, pentru a susține sau presupune că Agenția aprobă Pinterest. Pinterest poate folosi Mărcile pe care Agenția le-a publicat sub formă de conținut doar pentru (i) a oferi produsele; și (ii) poate face referire la faptul că Agenția folosește Pinterest - cât timp Mărcile nu sunt afișate proeminent.

Pagina oficială de internet

Agenția va include un link spre pagina sa oficială de internet în profilul Pinterest al acesteia.

Conflict

In the event of conflict between the documents that make up the Terms, the documents will control in the following order: the Privacy Policy, AUP, Amended Terms and Terms. 

Termenii scriși cu majuscule folosiți mai sus, dar nedefiniți au semnificația care le este atribuită în Termeni.