Ak chcete o pine povedať niečo skvelé, napíšte komentár alebo sa zmieňte o niektorom používateľovi a zdieľajte s ním pin. Do komentára môžete pridať len odkazy na Pinterest. Komentáre môžu mať najviac 500 znakov.

Poznámka: Niektoré piny môžu mať komentáre zakázané.

Pridanie komentára

K pinu môžete pridať komentár.

 • Prihláste sa do svojho účtu na Pintereste.
 • Kliknite na niektorý pin.
 • Pod pinom kliknite na sekciu Komentáre.
 • Do poľa komentára môžete zadať komentár alebo sa zmieniť až o 5 ľuďoch na Pintereste. Stačí zadať znak @ a mená používateľov.
 • Kliknutím na tlačidlo Hotovo uložte zmeny.
 • Vo svojom zariadení otvorte aplikáciu Pinterest a prihláste sa do svojho účtu na Pintereste.
 • Klepnite na pin.
 • Posuňte sa nadol do sekcie Komentáre alebo Odoslať spätnú väzbu.
 • Klepnite do poľa Pridať komentár a napíšte komentár alebo sa zmieňte až o 5 ľuďoch na Pintereste. Stačí zadať znak @ a mená používateľov.
 • Klepnite na položku Zverejniť.
 • Vo svojom zariadení otvorte aplikáciu Pinterest a prihláste sa do svojho účtu na Pintereste.
 • Klepnite na pin.
 • Posuňte sa nadol do sekcie Komentáre alebo Odoslať spätnú väzbu.
 • Klepnite do poľa Pridať komentár alebo fotku a napíšte do poľa komentár alebo spomeňte až päť ľudí na Pintereste. Zadajte znak @ a mená používateľov.
 • Klepnite na položku Zverejniť.
 • Úprava komentára

  Komentár, ktorý zverejníte, môžete upraviť.

 • Kliknite na pin.
 • Pod pinom kliknite na možnosť Komentáre vedľa položky Fotky.
 • Pod komentárom, ktorý chcete upraviť, kliknite na ikonu troch bodiek .
 • Kliknite na tlačidlo Upraviť.
 • Aktualizujte komentár a zmeny potom uložte kliknutím na položku Uložiť.
 • Klepnite na pin.
 • Posuňte sa nadol na komentáre.
 • Klepnite na komentár, ktorý chcete upraviť.
 • Klepnite na ikonu troch bodiek .
 • Klepnite na tlačidlo Upraviť
 • Aktualizujte komentár a zmeny potom uložte klepnutím na položku Hotovo.
 • Klepnite na pin.
 • Posuňte sa nadol na komentáre.
 • Klepnite na komentár, ktorý chcete upraviť.
 • Klepnite na ikonu troch bodiek .
 • Klepnite na tlačidlo Upraviť
 • Aktualizujte komentár a zmeny potom uložte klepnutím na položku Uložiť.
 • Zvýraznenie komentára

  Ak ste dostali skvelý alebo užitočný komentár, môžete ho zvýrazniť, aby ho ostatní ľudia videli.

 • Prihláste sa do svojho účtu na Pintereste.
 • Kliknite na niektorý pin.
 • Kliknite na ikonu s troma bodkami pod komentárom, ktorý chcete zvýrazniť.
 • Kliknite na položku Zvýrazniť
 • Vo svojom zariadení otvorte aplikáciu Pinterest a prihláste sa do svojho účtu na Pintereste.
 • Klepnite na pin.
 • Klepnite na ikonu s troma bodkami pod komentárom, ktorý chcete zvýrazniť.
 • Klepnite na Zvýraznenie.
 • Vo svojom zariadení otvorte aplikáciu Pinterest a prihláste sa do svojho účtu na Pintereste.
 • Klepnite na pin.
 • Klepnite na ikonu s troma bodkami pod komentárom, ktorý chcete zvýrazniť.
 • Klepnite na Zvýraznenie.
 • Pridanie filtra komentárov

  Ak chcete vo svojich zverejnených pinoch zablokovať určitý výraz, môžete vytvoriť filter komentárov. Komentáre obsahujúce daný výraz sa vo vašom pine nezobrazia. Slová a frázy, ktoré daný výraz obsahujú, sa však budú v komentároch naďalej zobrazovať. Ak chcete zablokovať konkrétne slová alebo frázy, do filtra pridajte všetky konkrétne použitia a jednotlivé výrazy oddeľte čiarkou.

  Ak napríklad vytvoríte filter pre výraz „jablkový koláč“, zablokuje každý komentár, ktorý obsahuje presne túto frázu. V tomto prípade by zablokoval napríklad výrazy „Jablkový koláč mi chutí“ alebo „jablkový koláč“. Nezablokoval by žiadnu upravenú formu zadaného slova alebo frázy. V tomto prípade by nezablokoval napríklad výrazy „jablkový“ ani „jablkové koláče sú chutné“.

 • Prihláste sa do svojho účtu na Pintereste.
 • V pravom hornom rohu obrazovky kliknite na ikonu s troma bodkami a potom na položku Nastavenia.
 • Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku Povolenia.
 • Prepnite prepínač vedľa možnosti Manuálny filter.
 • V časti Blokované slová pridajte slová alebo frázy, ktorých výskyt v komentároch si neželáte. Jednotlivé slová alebo frázy oddeľte čiarkou.
 • Kliknite na položku Uložiť.
 • Vo svojom zariadení otvorte aplikáciu Pinterest a prihláste sa do svojho účtu na Pintereste.
 • V pravom dolnom rohu obrazovky ťuknite na svoj profilový obrázok.
 • Ťuknite na ikonu s troma bodkami .
 • Vyberte položku Nastavenia.
 • Ťuknite na položku Povolenia.
 • Prepnite prepínač vedľa možnosti Manuálny filter.
 • V časti Blokované slová pridajte slová alebo frázy, ktorých výskyt v komentároch si neželáte. Jednotlivé slová alebo frázy oddeľte čiarkou.
 • Ťuknite na položku Uložiť.
 • Vo svojom zariadení otvorte aplikáciu Pinterest a prihláste sa do svojho účtu na Pintereste.
 • V pravom dolnom rohu obrazovky ťuknite na svoj profilový obrázok.
 • Ťuknite na ikonu s troma bodkami .
 • Klepnite na položku Nastavenia.
 • Ťuknite na položku Povolenia.
 • Zapnite Manuálny filter.
 • V časti Blokované slová pridajte slová alebo frázy, ktorých výskyt v komentároch si neželáte. Jednotlivé slová alebo frázy oddeľte čiarkou.
 • Ťuknite na položku Uložiť.
 • Vypnutie komentárov

  Ak nechcete umožniť pridávanie komentárov k pinu, ktorý ste zverejnili, komentáre môžete pre daný pin vypnúť.

 • Prihláste sa do svojho účtu na Pintereste.
 • Kliknite na niektorý pin.
 • Kliknite na ikonu s troma bodkami .
 • Prepnite prepínač vedľa možnosti Povoliť komentáre
 • Kliknite na Uložiť.
 • Vo svojom zariadení otvorte aplikáciu Pinterest a prihláste sa do svojho účtu na Pintereste.
 • Klepnite na pin.
 • Klepnite na ikonu troch bodiek .
 • Klepnite na položku Upraviť pin.
 • Prepnite prepínač vedľa možnosti Povoliť komentáre v časti Nastavenia interakcie.
 • Klepnite na Hotovo.
 • Vo svojom zariadení otvorte aplikáciu Pinterest a prihláste sa do svojho účtu na Pintereste.
 • Klepnite na pin.
 • Klepnite na ikonu troch bodiek .
 • Prepnite prepínač pre možnosť Povoliť komentáre.
 • Zmeny sa uložia automaticky.

  Nahlásenie alebo odstránenie komentára

  Ak je nejaký komentár v rozpore s usmerneniami pre komunitu, môžete ho nahlásiť. Môžete tiež odstrániť komentár, ktorý ste zverejnili, alebo komentár, ktorý niekto pridal k pinu, ktorý ste zverejnili.

  Ak máte firemný účet na Pintereste, môžete použiť kartu Interakcie ako spoločné miesto, kde môžete odpovedať na komentáre alebo ich vypnúť či odstrániť komentáre alebo fotky.

 • Kliknite na pin.
 • Pod komentárom, ktorý chcete odstrániť alebo nahlásiť, kliknite na ikonu s troma bodkami .
 • Kliknite na možnosť Odstrániť alebo Nahlásiť tento obsah.
 • Ak komentár odstraňujete, na potvrdenie kliknite na položku Odstrániť.
 • Ak komentár nahlasujete, vyberte dôvod nahlásenia a kliknite na tlačidlo Ďalej. Kliknutím na položku Nahlásiť potvrďte akciu.
 • Klepnite na pin.
 • Posuňte sa nadol do sekcie komentárov.
 • Pod komentárom, ktorý chcete odstrániť alebo nahlásiť, klepnite na ikonu ikona s troma bodkami .
 • Klepnite na položku Odstrániť alebo Nahlásiť.
 • Ak komentár nahlasujete, vyberte dôvod nahlásenia a kliknutím na položku Nahlásiť potvrďte akciu.
 • Klepnite na pin.
 • Posuňte sa nadol do sekcie komentárov.
 • Klepnite na komentár, ktorý chcete odstrániť alebo nahlásiť.
 • Klepnite na ikonu troch bodiek .
 • Ťuknite na položku Odstrániť alebo Nahlásiť.
 • Ak komentár odstraňujete, na potvrdenie ťuknite na položku Odstrániť.
 • Ak komentár nahlasujete, vyberte dôvod nahlásenia a kliknite na tlačidlo Ďalej. Kliknutím na položku Nahlásiť potvrďte akciu.
 • End of Other articles Links
  Ešte stále potrebujete pomôcť? Kontaktujte nás
  User feedback
  Bol tento článok užitočný?

  collection_fields

  Ako môžeme tento článok zlepšiť?