Pridávanie a správa komentárov k pinu

Ak chcete o pine povedať niečo skvelé, napíšte komentár alebo sa zmieňte o niektorom používateľovi a zdieľajte s ním pin. Do komentára môžete pridať len odkazy na Pinterest. Komentáre môžu mať najviac 500 znakov.

Poznámka: Niektoré piny môžu mať komentáre zakázané.

Pridanie komentára

K pinu môžete pridať komentár.

Úprava komentára

Komentár, ktorý zverejníte, môžete upraviť.

Zvýraznenie komentára

Ak ste dostali skvelý alebo užitočný komentár, môžete ho zvýrazniť, aby ho ostatní ľudia videli.

Pridanie filtra komentárov

Ak chcete vo svojich zverejnených pinoch zablokovať určitý výraz, môžete vytvoriť filter komentárov. Komentáre obsahujúce daný výraz sa vo vašom pine nezobrazia. Slová a frázy, ktoré daný výraz obsahujú, sa však budú v komentároch naďalej zobrazovať. Ak chcete zablokovať konkrétne slová alebo frázy, do filtra pridajte všetky konkrétne použitia a jednotlivé výrazy oddeľte čiarkou.

Ak napríklad vytvoríte filter pre výraz „jablkový koláč“, zablokuje každý komentár, ktorý obsahuje presne túto frázu. V tomto prípade by zablokoval napríklad výrazy „Jablkový koláč mi chutí“ alebo „jablkový koláč“. Nezablokoval by žiadnu upravenú formu zadaného slova alebo frázy. V tomto prípade by nezablokoval napríklad výrazy „jablkový“ ani „jablkové koláče sú chutné“.

Vypnutie komentárov

Ak nechcete umožniť pridávanie komentárov k pinu, ktorý ste zverejnili, komentáre môžete pre daný pin vypnúť.

Nahlásenie alebo odstránenie komentára

Ak je nejaký komentár v rozpore s usmerneniami pre komunitu, môžete ho nahlásiť. Môžete tiež odstrániť komentár, ktorý ste zverejnili, alebo komentár, ktorý niekto pridal k pinu, ktorý ste zverejnili.

Ak máte firemný účet na Pintereste, môžete použiť kartu Interakcie ako spoločné miesto, kde môžete odpovedať na komentáre alebo ich vypnúť či odstrániť komentáre alebo fotky.

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás