Autorské práva

Autorské práva poskytujú množinu výhradných práv pre autorov pôvodných autorských diel (napr. kníh, hudby alebo výtvarného umenia). Často zahŕňajú právo reprodukovať diela, zobrazovať ich alebo vystupovať s nimi verejne, distribuovať ich a vytvárať odvodené diela, a ďalšie práva, ktoré sa môžu líšiť podľa krajiny. Všeobecne, autorské práva nechránia fakty a myšlienky, ale chránia pôvodné slová alebo obrázky, ktoré myšlienku vyjadrujú.

Ďalšie informácie o zákone o autorských právach nájdete na webovej stránke amerického úradu pre autorské práva alebo na webovej stránke Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

Vlastníctvo autorských práv

Autorské práva sú vo všeobecnosti vo vlastníctve toho, kto vytvorí dielo, ktoré niečo vyjadruje. V niektorých prípadoch držiteľ môže byť niekto iný, ak bolo dielo vytvorené zamestnancom alebo dodávateľom. Pôvodný držiteľ môže tiež previesť vlastníctvo autorských práv na iné osoby.

Držba alebo vlastnenie fyzických diel nemusí nevyhnutne znamenať, že ste držiteľom autorských práv týchto diel. Napríklad, ak si kúpite zbierku starých fotografií, neznamená to nevyhnutne, že vlastníte autorské práva týchto obrázkov (hoci je to možné).

Porušenie autorských práv

Ak si myslíte, že sú porušované vaše autorské práva a chceli by ste dať obsah odstrániť, navštívte stránku pre autorské práva a odošlite nám oznámenie o odstránení podľa autorských práv. Môžete nám odoslať žiadosť pomocou webového formulára alebo doručiť oznámenie inými prostriedkami, ktoré sú špecifikované v zákone o autorských právach súvisiacich s digitálnymi technológiami (DMCA), ako je vysvetlené.

Pri odosielaní žiadosti sa uistite, že poskytnuté informácie sú pravdivé a presné. Vedomé odoslanie falošných oznámení o porušení môže viesť k zodpovednosti za škodu podľa ods. 512 písm. f) zákona DMCA alebo podobných zákonov v iných krajinách.

Žiadosti o odstránenie podľa autorských práv

Iba držiteľ autorských práv (alebo oprávnený zástupca konajúci v jeho mene) môže požiadať o odstránenie podľa autorských práv. Pred odoslaním žiadosti o odstránenie podľa autorských práv by ste mali zvážiť, či ste držiteľom autorských práv daného obsahu.

Žiadosti o odstránenie fotografií, ktoré vás zobrazujú, podľa autorských práv

Ak ste na fotografii, ktorú urobil niekto iný, nemusí to nevyhnutne znamenať, že ste držiteľom autorských práv tejto fotografie. Iba držiteľ autorských práv (alebo oprávnený zástupca konajúci v jeho mene) môže požiadať o odstránenie podľa autorských práv. Ak nájdete fotografiu s vami, ktorú by ste chceli odstrániť, môžete zvážiť možnosť, že nám písomne odošlete sťažnosť o porušení súkromia.

Pravidlá žiadostí o ochrannú známku

Autorské práva a ochranné známky sú dva rôzne typy duševného vlastníctva. Ochranná známka chráni veci ako značky a logá pred takým použitím, ktoré môže viesť k zmätočným informáciám o zdroji predávaného tovaru alebo služieb. Ďalšie informácie o našich pravidlách používania ochranných známok a nahlasovaní obsahu, ktorý porušuje ochrannú známku, nájdete na našej stránke pre ochranné známky.

Protipodnety

Ak sa domnievate, že jeden z vašich pinov bol odstránený omylom, máte možnosť podať protipodnet podľa krokov na stránke pre autorské práva. Ďalšie informácie o protipodnetoch a konkrétne pokyny o ich podávaní nájdete na stránke pre autorské práva.

Používanie obrázkov na Pintereste

Okrem zvláštnych prípadov Pinterest nie je držiteľom autorských práv na obrázky, ktoré používatelia pripnú na lokalite. V prípade potreby by ste mali získať povolenie na používanie obrázka od príslušného držiteľa autorských práv.

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás