Úprava alebo odstránenie pinu

Zobraziť pokyny pre:

Piny, ktoré si uložíte, môžete upraviť alebo odstrániť.
 

 1. Kliknutím na pin na nástenke otvorte jeho podrobné zobrazenie.
 2. Kliknite na  .
 3. Upravte popis pinu alebo kliknite na tlačidlo Odstrániť.
 4. Kliknutím na tlačidlo Hotovo uložte zmeny alebo tlačidlom Odstrániť potvrďte odstránenie.
 1. Klepnutím na pin na nástenke otvorte jeho podrobné zobrazenie.
 2. Klepnite na  .
 3. Upravte popis pinu alebo klepnite na tlačidlo Odstrániť.
 4. Klepnutím na tlačidlo Hotovo uložte zmeny alebo tlačidlom Odstrániť potvrďte odstránenie.
 1. Klepnutím na pin na nástenke otvorte jeho podrobné zobrazenie.
 2. Klepnite na  .
 3. Klepnutím na popis pinu pin upravte alebo klepnite na položku Odstrániť.
 4. Klepnutím na tlačidlo Hotovo uložte zmeny alebo tlačidlom Odstrániť potvrďte odstránenie.

Odstránené piny nie je možné obnoviť. Piny odstraňujte, len ak ste si istí, že ich nepotrebujete.

Iné články
Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás