E-mail používaný s viacerými účtami

Jedna e-mailová adresa nemôže byť súčasne prepojená s viacerými účtami.

Ak účet, do ktorého sa prihlasujete pomocou svojej e-mailovej adresy, nie je ten, ku ktorému chcete získať prístup, pokúste sa prihlásiť pomocou iných e-mailových adries, ktoré máte.

Ak potrebujete k e-mailovej adrese vášho účtu pomôcku, prejdite na stránku pinterest.com/password/reset a vyhľadajte svoje meno alebo meno používateľa.