Zobrazenie sledovania a fanúšikov

Vaše novinky obsahujú piny od osôb, na témy a z násteniek, ktoré sledujete, ako aj piny inšpirované vašimi nástenkami a nedávnou aktivitou. Na karte sledovania sa zobrazujú najnovšie piny od ľudí a z násteniek, ktoré sledujete.

Ak nájdete účet, ktorý sa vám páči, môžete ho sledovať a vidieť viac jeho pinov. Čím viac používate Pinterest alebo naň pridávate obsah, tým je pravdepodobnejšie, že vás nájdu a začnú sledovať ostatní.

Počet fanúšikov uvádza, koľko ľudí sleduje vás alebo vaše nástenky. Ak niekto sleduje viac ako jednu z vašich vytvorených násteniek, bude sa to počítať ako jedno sledovanie. Počet sledovaných predstavuje počet ľudí alebo násteniek, ktoré sledujete. Obe tieto čísla sa môžu meniť, pretože aj počet ľudí na Pintereste sa neustále mení.

Ak chcete odstrániť niekoho zo svojich fanúšikov, môžete ho zablokovať

Zobrazenie vašich fanúšikov

Zobraziť, koho sledujete

Stále potrebujete pomoc?
Kontaktujte nás