Sledovanie a fanúšikovia

Zobraziť pokyny pre:

Vaše novinky obsahujú piny od osôb, na témy a z násteniek, ktoré sledujete, ako aj piny inšpirované vašimi nástenkami a nedávnou aktivitou.

Môžete sledovať všetky nástenky konkrétneho používateľa alebo len tie, ktoré sa vám najviac páčia. Na karte sledovania sa zobrazia všetky piny od osôb, na témy a z násteniek, ktoré sledujete.

Zobrazenie vašich fanúšikov

 1. Na Pintereste otvorte svoj profil.
 2. Kliknutím na tlačidlo Fanúšikovia pod vaším menom zobrazíte svojich fanúšikov.
 1. Na Pintereste otvorte svoj profil.
 2. Klepnite na tlačidlo Fanúšikovia pod vaším menom.
 1. Na Pintereste otvorte svoj profil.
 2. Klepnutím na tlačidlo Fanúšikovia pod vaším menom zobrazíte svojich fanúšikov.

Zobraziť, koho sledujete

 1. Na Pintereste otvorte svoj profil.
 2. Kliknite na tlačidlo Sledujem pod vaším menom.
 3. Výberom karty Ľudia, Nástenky alebo Témy zobrazíte osoby, nástenky alebo témy, ktoré sledujete.
 1. Na Pintereste otvorte svoj profil.
 2. Klepnite na tlačidlo Sledujem pod vaším menom.
 3. Klepnutím na kartu Ľudia, Nástenky alebo Témy zobrazíte osoby, nástenky alebo témy, ktoré sledujete.
 1. Na Pintereste otvorte svoj profil.
 2. Klepnite na tlačidlo Sledujem pod svojím menom.
 3. Klepnutím na kartu Ľudia, Nástenky alebo Témy zobrazíte osoby, nástenky alebo témy, ktoré sledujete.

Čím viac používate Pinterest, tým jpravdepodobnejšie je, že vás nájdu a začnú sledovať ostatní. Počet fanúšikov uvádza, koľko ľudí sleduje vás alebo vaše nástenky. Toto číslo sa môže zvyšovať alebo znižovať, pretože počet ľudí na Pintereste sa neustále mení.

Stále potrebujete pomoc?
Kontaktujte nás