Sledovanie a fanúšikovia

Vaše novinky obsahujú piny od osôb, na témy a z násteniek, ktoré sledujete, ako aj piny inšpirované vašimi nástenkami a nedávnou aktivitou.

Môžete sledovať všetky nástenky konkrétneho používateľa alebo len tie, ktoré sa vám najviac páčia. Na karte sledovania sa zobrazia všetky piny od osôb, na témy a z násteniek, ktoré sledujete.

Zobrazenie vašich fanúšikov

Zobraziť, koho sledujete

Stále potrebujete pomoc?
Kontaktujte nás