Skrytie pinov alebo zrušenie ich sledovania v novinkách

Zobraziť pokyny pre:

Vaše novinky sú kombináciou pinov vybraných pre vás a pinov od osôb, na témy a z násteniek, ktoré sledujete. Skrytím jednotlivých pinov v novinkách alebo zrušením sledovania nástenky, témy alebo účtu, z ktorého pochádza príslušný pin, môžete Pinterestu pomôcť pochopiť, aké druhy pinov sa vám majú alebo nemajú zobrazovať. Ak pin skryjete omylom, môžete ho znova zobraziť.

V prípade potreby môžete zistiť, prečo sa vám v novinkách zobrazuje určitý pin. V pravom dolnom rohu pinu kliknite na ikonu . Zobrazí sa dôvod, prečo sa vám daný pin zobrazil, spolu s možnosťou jeho skrytia alebo zrušenia sledovania nástenky, témy alebo účtu, ktorým bol pin inšpirovaný.

Skrytie pinu alebo zrušenie sledovania násteniek, tém alebo účtov v novinkách

 1. Vo svojich novinkách kliknite na ikonu v pravom dolnom rohu pinu.
 2. Kliknite na možnosť Skryť, Prestať zobrazovať podobné piny, Nesledovať alebo Nahlásiť pin.
  • Ak pin skrývate, vyberte dôvod jeho skrytia.
 1. Vo svojich novinkách klepnite na ikonu v pravom dolnom rohu pinu.
 2. Klepnite na možnosť Skryť, Prestať zobrazovať podobné piny, Nesledovať alebo Nahlásiť pin.
  • Ak pin skrývate, vyberte dôvod jeho skrytia.
 1. Vo svojich novinkách klepnite na ikonu v pravom dolnom rohu pinu.
 2. Klepnite na možnosť Skryť, Prestať zobrazovať podobné piny, Nesledovať alebo Nahlásiť pin.
  • Ak pin skrývate, vyberte dôvod jeho skrytia.

Opätovné zobrazenie pinu alebo zrušenie sledovania násteniek, tém alebo účtov v novinkách

Ak ste pin skryli omylom, kliknutím na položku Zrušiť ho znova zobrazíte vo svojich novinkách.

Ak ste nástenku, tému alebo účet prestali sledovať omylom, môžete daný pin vo svojich novinkách znova zobraziť tak, že kliknete na položku Sledovať znova.

Ak ste pin skryli omylom, klepnutím na položku Zrušiť ho znova zobrazíte vo svojich novinkách.

Ak ste nástenku, tému alebo účet prestali sledovať omylom, môžete daný pin vo svojich novinkách znova zobraziť tak, že klepnete na položku Sledovať znova.

Ak ste pin skryli omylom, klepnutím na položku Zrušiť ho znova zobrazíte vo svojich novinkách.

Ak ste sledovanie nástenky, témy alebo účtu zrušili omylom, môžete daný pin vo svojich novinkách znova zobraziť tak, že klepnete na položku Sledovať znova.

Ak chcete naraz upraviť všetky odporúčania, môžete si prispôsobiť novinky a upraviť tak odporúčania, ktoré sa vám majú zobrazovať.

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás