Skrytie pinov alebo zrušenie ich sledovania v novinkách

Vaše novinky sú kombináciou pinov vybraných pre vás a pinov od osôb, na témy a z násteniek, ktoré sledujete. Skrytím jednotlivých pinov v novinkách alebo zrušením sledovania nástenky, témy alebo účtu, z ktorého pochádza príslušný pin, môžete Pinterestu pomôcť pochopiť, aké druhy pinov sa vám majú alebo nemajú zobrazovať. Ak pin skryjete omylom, môžete ho znova zobraziť.

V prípade potreby môžete zistiť, prečo sa vám v novinkách zobrazuje určitý pin. V pravom dolnom rohu pinu kliknite na ikonu . Zobrazí sa dôvod, prečo sa vám daný pin zobrazil, spolu s možnosťou jeho skrytia alebo zrušenia sledovania nástenky, témy alebo účtu, ktorým bol pin inšpirovaný.

Skrytie pinu alebo zrušenie sledovania násteniek, tém alebo účtov v novinkách

Opätovné zobrazenie pinu alebo zrušenie sledovania násteniek, tém alebo účtov v novinkách

Ak chcete naraz upraviť všetky odporúčania, môžete si prispôsobiť novinky a upraviť tak odporúčania, ktoré sa vám majú zobrazovať.

Stále potrebujete pomoc?
Kontaktujte nás