Limity pre piny, nástenky a sledovanie

Aby sme zachovali bezproblémové fungovanie Pinterestu, stanovili sme limit celkového počtu pinov, násteniek a sledovaných položiek, ktoré možno uchovávať v osobných účtoch.

Môžete mať až:

  • 500 násteniek vrátane tajných a skupinových násteniek, ktoré ste nevytvorili vy,
  • 200 000 pinov vrátane tajných pinov a vašich pinov na skupinových nástenkách,
  • 50 000 sledovaných položiek vrátane tém, násteniek a ľudí.

Keď sa vám zobrazí chybové hlásenie, že ste dosiahli limit, skúste odstrániť niektoré piny alebo nástenky alebo prestať sledovať niektorých používateľov. Môžete si tiež vytvoriť nový účet s inou e-mailovou adresou.

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás