Limity pre piny, nástenky a sledovanie

Aby sme zachovali bezproblémové fungovanie Pinterestu, stanovili sme limit celkového počtu pinov, násteniek a sledovaných položiek, ktoré možno uchovávať v účtoch.

Môžete mať až:

  • 2 000 násteniek vrátane tajných a skupinových násteniek, ktoré ste nevytvorili vy,
  • 200 000 pinov vrátane tajných pinov a vašich pinov na skupinových nástenkách pre osobné účty
  • 50 000 sledovaných používateľov

Ak už sledujete 50 000 ľudí, môžete dať sledovať už len ľudí, ktorí sledujú vás. Počet ľudí, ktorí vás môžu sledovať nie je obmedzený.

Keď sa vám zobrazí chybové hlásenie, že ste dosiahli limit, skúste odstrániť niektoré piny alebo nástenky alebo prestať sledovať niektorých používateľov.

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás