Zlúčenie účtov

Účty na Pintereste sa nedajú zlúčiť. Ak máte viac než jeden účet, môžete mať oba účty, alebo vybrať jeden, ktorý si ponecháte, a všetky ostatné deaktivovať.

Každá e-mailová adresa môže byť pripojená iba k jednému účtu na Pintereste a po deaktivácii účtu nebude možné tento e-mail použiť pre iný účet. Ak chcete uvoľniť e-mailovú adresu pre niektorý účet, v nastaveniach zrušte účet alebo zmeňte e-mailovú adresu spojenú s vaším účtom. Po zmene e-mailovej adresy môžete účet deaktivovať a použiť svoju pôvodnú e-mailovú adresu v inom účte.

Ak nemáte prístup k svojmu pôvodnému účtu, môžete ho aj tak vyhľadať na Pintereste a potom uložiť piny z pôvodného účtu do nového účtu. Neexistuje spôsob, ako preniesť alebo presunúť viac pinov naraz, môžete ich však ukladať jednotlivo.

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás