Piny vybrané pre vás

Piny vybrané pre vás sú piny, ktoré vám odporúčame na základe násteniek, ktoré ste vytvorili, pinov, s ktorými ste interagovali, a vecí, ktoré na Pintereste hľadáte.

Vaše novinky sú kombináciou pinov vybraných pre vás a pinov od osôb, na témy a z násteniek, ktoré sledujete. Ak chcete, aby sa vám radšej zobrazovali iba piny od osôb, na témy a z násteniek, ktoré sledujete, pozrite si kartu sledovania.

Jednotlivé piny môžete skryť a pomôcť tak Pinterestu pochopiť, aké typy pinov sa vám majú zobrazovať.

Stále potrebujete pomoc?
Kontaktujte nás