Piny vybrané pre vás

Piny vybrané pre vás sú piny, ktoré vám odporúčame na základe násteniek, ktoré ste vytvorili, pinov, ktoré ste uložili, a vecí, ktoré na Pintereste hľadáte.

Vaše novinky sú kombináciou pinov, ktoré sme pre vás vybrali, a pinov od osôb, na témy a z násteniek, ktoré sledujete. Ak radšej chcete vidieť iba piny od osôb, na témy a z násteniek, ktoré sledujete, pozrite si kartu sledovania.

Jednotlivé piny vybrané pre vás môžete skryť a pomôcť tak Pinterestu pochopiť, aké typy pinov sa vám majú zobrazovať.

Stále potrebujete pomoc?
Kontaktujte nás