Blokovanie pri prekročení rýchlosti

K blokovaniu zvyčajne dochádza, keď príliš rýchlo alebo príliš často vykonávate nejakú akciu.

Na blok môžete naraziť, ak:

  • sa často prihlasujete,
  • veľmi rýchlo komentujete piny,
  • mnohokrát zverejníte rovnaký komentár,
  • v krátkom časovom intervale sledujete veľa ľudí,
  • rýchlo pridávate alebo ukladáte veľa pinov z rovnakej webovej stránky,
  • používate skrátené odkazy alebo presmerovanie, ako je napríklad služba bit.ly.

Prevencia blokovania

  • Pred pokusom o zopakovanie niektorej z akcií uvedených vyššie počkajte 30 minút až 24 hodín.
  • Ukladajte piny z ich pôvodného zdroja.
  • V komentároch alebo popisoch uvádzajte odkazy v plnej dĺžke a nepoužívajte skracovanie ani presmerovanie.

Väčšina limitov sa automaticky odstráni do 24 hodín.

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás