Prevencia samovrážd a sebapoškodzovania

Nepovoľujeme propagáciu ani oslavovanie sebapoškodzovania, porúch príjmu potravy alebo užívania tvrdých drog. Ak máte pocit, že niekto si chce ublížiť na zdraví alebo spáchať samovraždu, upovedomte miestne autority a obsah nám nahláste. Budeme kontaktovať osobu, ktorá ho zverejnila.

Ak vás trápia myšlienky na samovraždu alebo si chcete ublížiť, ubezpečujeme vás, že pomoc je vždy na dosah. Podporu môžete vždy nájsť u priateľov, rodiny alebo miestnych organizácií. Nižšie uvádzame zoznam príslušných inštitúcií.

Pomoc s prevenciou samovrážd a sebapoškodzovania

Iné články
Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás