Prevencia samovrážd, sebapoškodzovania a domáceho násilia

Nepovoľujeme propagáciu ani oslavovanie sebapoškodzovania, porúch príjmu potravy, domáceho násilia alebo užívania tvrdých drog. Ak máte pocit, že niekto uvažuje o sebapoškodzovaní alebo samovražde alebo je ohrozený domácim násilím, kontaktujte miestne orgány a podozrivý obsah nám nahláste. Budeme kontaktovať osobu, ktorá ho zverejnila.

Ak vám napadajú myšlienky na samovraždu, chcete si ublížiť alebo ste obeťou domáceho násilia, ubezpečujeme vás, že pomoc je vždy na dosah. Podporu môžete vždy nájsť u priateľov, rodiny alebo miestnych organizácií. Nižšie uvádzame zoznam príslušných inštitúcií.

Pomoc s prevenciou samovrážd a sebapoškodzovania

Zdroje pre prípad domáceho násilia

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás