Prevencia samovrážd, sebapoškodzovania a domáceho násilia

Odstraňujeme obsah, ktorý zobrazuje, ospravedlňuje alebo podporuje samovraždu, sebapoškodzovanie, poruchy príjmu potravy alebo zneužívanie návykových látok. Patria sem grafické obrázky, obrázky nástrojov, ktoré ľudia používajú na sebapoškodzovanie, a obsah, ktorý zosmiešňuje ľudí, ktorí bojujú so sebapoškodzovaním.

Ak vy alebo niekto, koho poznáte, bojujete s určitým problémom, nižšie nájdete zoznam zdrojov informácií, prostredníctvom ktorých môžete získať bezplatnú, dôvernú a okamžitú pomoc.

International

USA a Kanada

Latinská Amerika

Európa

Ázia a Austrália

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás