Správa o transparentnosti

Nižšie nájdete našu najnovšiu správu o transparentnosti. Ak nepoznáte význam niektorého z použitých výrazov, definície nájdete v sekcii na konci tejto stránky. Ďalšie informácie o tom, ako reagujeme na žiadosti o osobné údaje používateľov, nájdete v usmerneniach k žiadostiam o osobné údaje používateľov.

Správa o transparentnosti za rok 2019

Žiadosti o informácie zo strany amerických orgánov činných v trestnom konaní

Q1 január až marec 2019

Typy Žiadosti Poskytnutie niektorých údajov Účty Účty s upozornením
Predvolanie pred súd 10 10 11 4
Súdny príkaz 0 0 0 0
Povolenie na prehliadku 9 9 9 3
Spolu 19 19 20

7

 

Q2 apríl až jún 2019

Typy Žiadosti Poskytnutie niektorých údajov Účty Účty s upozornením
Predvolanie pred súd 17 15 18 7
Súdny príkaz 0 0 0 0
Povolenie na prehliadku 11 10 12 3
Spolu 28 25 30 10

 

Q3 júl až september 2019

Typy Žiadosti Poskytnutie niektorých údajov Účty Účty s upozornením
Predvolanie pred súd 11 11 17 2
Súdny príkaz 1 1 1 0
Povolenie na prehliadku 23 23 26 7
Spolu 34 34 44

9

 

Q4 október až december 2019

Typy Žiadosti Poskytnutie niektorých údajov Účty Účty s upozornením
Predvolanie pred súd 7 7 7 0
Súdny príkaz 1 1 1 0
Povolenie na prehliadku 7 7 10 7
Spolu 15 15 18 7

 

Žiadosti o informácie podané inými ako americkými úradmi

Obdobie Počet žiadostí Poskytnutie niektorých údajov Účty Krajiny
Január až marec 2019 0 0 0 Neuvedené
Apríl až jún 2019 0 0 0 Neuvedené
Júl až september 2019 0 0 0 Neuvedené

Október až december 2019

3 3 4

Spojené kráľovstvo, Brazília

 

Žiadosti v súvislosti s národnou bezpečnosťou

Obdobie Počet žiadostí
Január až jún 2019 0 – 249
Júl až december 2019 0 – 249

 

Žiadosti vlády o odstránenie obsahu

Typ porušenia/časové obdobie Porušenie usmernení pre komunitu Súdne odstránenia Spolu Nedodržania
Január až marec 2019

Nemecko (12)

Rusko (20)

Turecko (1)

Nemecko (11)

Rusko (45)

Turecko (1)

90 1
Apríl až jún 2019

Rusko (56)

Turecko (9)

Nemecko (4)

Rusko (15)

84 0
Júl až september 2019

India (12)

Rusko (168)

Turecko (13)

Nemecko (76)

India (6)

Rusko (59)

Turecko (1)

335 0
Október až december 2019

Austrália (2)

Nemecko (2)

India (11)

Rusko (110)

Nemecko (1)

India (31)

Rusko (13)

Turecko (1) 

175 0

 

Definície

Informácie o účte sú základné informácie, ako napríklad e‑mailová adresa, ktorú zadal používateľ, meno, meno používateľa, dátum a čas vytvorenia účtu a IP adresa, ktorá sa používa na prístup na Pinterest. Nezahŕňajú obsah ani príspevky používateľa na Pintereste.
Účty s upozornením sú tie, ktorých vlastníci boli pred poskytnutím informácií upozornení.
Občianskoprávna požiadavka znamená výzvu na poskytnutie informácií k účtu v občianskom konaní (napríklad predvolanie v občianskom konaní). Zákon nám zakazuje poskytovať obsah na základe občianskoprávnej požiadavky.
Porušenie usmernení pre komunitu znamená, že o odstránenie požiadal štátny orgán, zistilo sa, že obsah porušuje usmernenia pre komunitu Pinterestu a preto bol odstránený.
Obsah znamená obsah komunikácie medzi používateľmi na Pintereste alebo s Pinterestom. Sem patria piny a popisy pinov používateľa, komentáre, názvy násteniek, lajky a koho používateľ sleduje.
Federálna znamená federálna úroveň orgánov činných v trestnom konaní v USA (napríklad FBI) alebo iné federálne orgány (napríklad FTC).
Orgány činné v trestnom konaní znamená všetky úrovne – federálnu, štátnu a miestnu (t. j. mestskú a štátnu políciu v USA a FBI).
Právny akt je súdny príkaz, predvolanie alebo iná žiadosť zo strany štátneho orgánu.
Súdne odstránenie znamená, že o odstránenie požiadal štátny orgán, ale nezistilo sa, že by obsah neporušoval usmernenia pre komunitu Pinterestu, a preto bolo iba obmedzené jeho zobrazovanie v krajine, v ktorej bola požiadavka podaná. Príslušný obsah zostane dostupný pre všetkých ostatných používateľov.
Neamerické znamená federálne, štátne alebo miestne orgány činné v trestnom konaní alebo iné orgány, ktoré sa nenachádzajú na území USA.
Požiadavka národnej bezpečnosti je listina alebo nariadenie vydané v zmysle zákona USA Foreign Intelligence Surveillance Act (Zákon o dohľade nad zahraničnými spravodajskými službami).
Iné znamená iné žiadosti zo strany orgánov činných v trestnom konaní, ako sú príkazy na odpočúvanie, záznam elektronickej komunikácie, záznam odchádzajúcich a prichádzajúcich hovorov a mimoriadne žiadosti na sprístupnenie údajov.
Ochranné opatrenie znamená: (i) súdny príkaz vydaný v súlade s 18 U.S.C. §2705(b); alebo je dané (ii) príslušným štátnym predpisom, ktorý zakazuje alebo odkladá oznámenie.
Štátna/miestna znamená úroveň štátu USA alebo miestnu úroveň orgánov činných v trestnom konaní (napríklad štátny/okresný prokurátor, šerif, miestna polícia) a justičné orgány (napr. veľká porota alebo okresný sudca).

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás