Správa o transparentnosti

Nižšie nájdete našu najnovšiu správu o transparentnosti. Ak nepoznáte význam niektorého z použitých výrazov, definície nájdete v sekcii na konci tejto stránky. Ďalšie informácie o tom, ako reagujeme na žiadosti o osobné údaje používateľov, nájdete v usmerneniach k žiadostiam o osobné údaje používateľov.

Správa o transparentnosti za rok 2018

Žiadosti o informácie zo strany amerických orgánov činných v trestnom konaní

Január až marec 2018

Typy Žiadosti Poskytnutie niektorých údajov Účty Účty s upozornením
Predvolanie pred súd 6 4 4 3
Súdny príkaz 1 1 1 0
Povolenie na prehliadku 5 5 6 1
Spolu 12 10 11

4

Apríl až jún 2018

Typy Žiadosti Poskytnutie niektorých údajov Účty Účty s upozornením
Predvolanie pred súd 7 4 5 3
Súdny príkaz 1 1 1 0
Povolenie na prehliadku 4 6 6 3
Spolu 12 11 12 6

Júl – september 2018

Typy Žiadosti Poskytnutie niektorých údajov Účty Účty s upozornením
Predvolanie pred súd 10 8 12 6

Súdny príkaz

2 2 2 1
Povolenie na prehliadku 8 8 12 2
Spolu 20 18 28 9

Október – december 2018

Typy Žiadosti Poskytnutie niektorých údajov Účty Účty s upozornením
Predvolanie pred súd 7 7 8 1
Súdny príkaz 1 1 1 0
Povolenie na prehliadku 5 5 5 1
Spolu 13 13 14 2

Žiadosti o informácie podané inými ako americkými úradmi

Obdobie Počet žiadostí Poskytnutie niektorých údajov Účty Krajiny
Január až marec 2018 0 0 0 Neuvedené
Apríl až jún 2018 0 0 0 Neuvedené
Júl – september 2018 1 1 2 Spojené kráľovstvo
Október – december 2018 0 0 0 Neuvedené

Žiadosti v súvislosti s národnou bezpečnosťou

Obdobie Počet žiadostí
Január až jún 2018 0 – 249
Júl – december 2018 0 – 249

Žiadosti vlády o odstránenie obsahu

Typ porušenia/časové obdobie Porušenie usmernení pre komunitu Súdne odstránenia Spolu Nedodržania
Január až marec 2018 India (1), Rusko (21) Rusko (4) 26 0
Apríl až jún 2018 India (3), Kórea (31), Malajzia (1), Pakistan (1), Rusko (9), Turecko (5) Rusko (3) 53 0
Júl – september 2018 Rusko (3), Turecko (5) Rusko (5) 11 0
Október – december 2018 Francúzsko (1), Rusko (13), Turecko (4) Rusko (44), Turecko (5) 67 0

Definície

Informácie o účte sú základné informácie, ako napríklad e‑mailová adresa, ktorú zadal používateľ, meno, meno používateľa, dátum a čas vytvorenia účtu a IP adresa, ktorá sa používa na prístup na Pinterest. Nezahŕňajú obsah ani príspevky používateľa na Pintereste.
Účty s upozornením sú tie, ktorých vlastníci boli pred poskytnutím informácií informovaní.
Občianskoprávna požiadavka znamená výzvu na poskytnutie informácií k účtu v občianskom konaní (napríklad predvolanie v občianskom konaní). Zákon nám zakazuje poskytovať obsah na základe občianskoprávnej požiadavky.
Porušenie usmernení pre komunitu znamená, že o odstránenie požiadal štátny orgán, zistilo sa, že obsah porušuje usmernenia pre komunitu Pinterestu, a preto bol odstránený.
Obsah znamená obsah komunikácie medzi používateľmi na Pintereste alebo s Pinterestom. Sem patria piny a popisy pinov používateľa, komentáre, názvy násteniek, lajky a koho používateľ sleduje.
Federálna znamená federálna úroveň orgánov činných v trestnom konaní v USA (napríklad FBI) alebo iné federálne orgány (napr. FTC).
Orgány činné v trestnom konaní znamená všetky úrovne – federálnu, štátnu a miestnu (t. j. mestskú a štátnu políciu v USA a FBI).
Právny akt je súdny príkaz, predvolanie alebo iná žiadosť zo strany štátneho orgánu.
Súdne odstránenie znamená, že o odstránenie požiadal štátny orgán, ale nezistilo sa, že by obsah porušoval usmernenia pre komunitu Pinterestu, a preto bolo iba obmedzené jeho zobrazovanie v krajine, v ktorej bola požiadavka podaná. Príslušný obsah zostane dostupný pre všetkých ostatných používateľov.
Neamerické znamená federálne, štátne alebo miestne orgány činné v trestnom konaní alebo iné orgány, ktoré sa nenachádzajú na území USA.
Požiadavka národnej bezpečnosti je listina alebo nariadenie vydané v zmysle zákona USA Foreign Intelligence Surveillance Act (Zákon o dohľade nad zahraničnými spravodajskými službami).
Iné znamená iné žiadosti zo strany orgánov činných v trestnom konaní, ako sú príkazy na odpočúvanie, záznam elektronickej komunikácie, záznam odchádzajúcich a prichádzajúcich hovorov a mimoriadne žiadosti na sprístupnenie údajov.
Ochranné opatrenie znamená: (i) súdny príkaz vydaný v súlade s 18 U.S.C. §2705(b); alebo je dané (ii) príslušným štátnym predpisom, ktorý zakazuje alebo odkladá oznámenie.
Štátna/miestna znamená úroveň štátu USA alebo miestnu úroveň orgánov činných v trestnom konaní (napríklad štátny/okresný prokurátor, šerif, miestna polícia) a justičné orgány (napríklad veľká porota alebo okresný sudca).

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás