Prispôsobenie noviniek

V nástroji na prispôsobenie noviniek sa zobrazujú všetky vaše nástenky, história vašej aktivity za posledné 3 mesiace a vami sledované témy. Zapnutím alebo vypnutím jednotlivých položiek si môžete vylepšiť odporúčania v novinkách.

Pre archivované a tajné nástenky sú odporúčania automaticky vypnuté. Tajné nástenky sú v ladení noviniek označené zámkom. Odporúčania pre tajné nástenky môžete kedykoľvek zapnúť.

Zapnutie ani vypnutie odporúčaní nebude mať vplyv na reklamy, ktoré sa vám zobrazujú v novinkách. Obmedzením informácií, ktoré Pinterest používa, môžete vybrať, ktoré reklamy sa vám zobrazujú.

Prechádzajte medzi kartami Nástenky, HistóriaTémy a vypnite odporúčania založené na nástenkách alebo zrušte sledovanie tém používaných pre odporúčania. Na karte História môžete vypnúť odporúčania založené na vašej nedávnej aktivite – vyberte piny, na základe ktorých sa vám nemajú zobrazovať odporúčania.

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás