Pridať, upraviť alebo odstrániť komentár

Tu je pomoc pre:
Môžete komentovať piny alebo spomenúť cez @mention ďalších ľudí, aby ste ich upozornili na niečo skvelé, čo ste objavili.
 
Prečítajte si ako:
 
Komentovať piny
Upraviť alebo odstrániť komentár
Spomenúť iného používateľa cez @mention
Nedarí sa vám komentovať piny?
Ak chcete o pine povedať niečo pekné, napíšte komentár.
 
Ako okomentovať pin:
 1. Kliknite na pin
 2. Pod obrázkom pinu kliknite na Komentáre
 3. Vložte svoj komentár do okienka a kliknite na Komentovať

Ak potrebujete svoj komentár upraviť, budete ho musieť vymazať a napísať znova.
 
Ako vymazať komentár:
 1. Kliknite na pin
 2. Pod obrázkom pinu kliknite na Komentáre
 3. Prejdite nad X napravo od vášho komentára a kliknite na Odstrániť komentár
Môžete tiež odstrániť komentáre iných ľudí na vašich pinoch. Postupujte podľa hore uvedených krokov.

Môžete spomenúť cez @mention niekoho v komentári alebo v opise pinu. Daná osoba potom dostane upozornenie.
 
Ako spomenúť iného používateľa cez @mention:
 1. Napíšte symbol @ a meno používateľa (napr.: @krstnemeno)
 2. Kliknite na správne meno zo zoznamu zhodných mien, ktorý vám zobrazíme
Osoba, ktorú ste spomenuli, dostane upozornenie len vtedy, ak tiež sleduje jednu z vašich násteniek a má zapnuté upozornenia na komentáre.

Aby sme zamedzili spamu, nepovoľujeme komentovanie z účtov, ktoré nemajú potvrdenú e-mailovú adresu
 
Ak chcete potvrdiť svoju adresu:
 1. Skontrolujte si schránku (a priečinok nevyžiadanej pošty), kde by ste mali od nás mať e-mail na potvrdenie
 2. V e-maile kliknite na Potvrdiť e-mailovú adresu
 3. Ak nemáte tento e-mail, opätovne ho pošlite kliknutím na Poslať e-mail znovu v poznámke navrchu svojich noviniek

Tipy a riešenie problémov

Dĺžka komentárov je obmedzená na 500 znakov. Buďte struční a milí!
Môžete komentovať piny alebo spomenúť cez @mention ďalších ľudí, aby ste ich upozornili na niečo skvelé, čo ste objavili.
 
Prečítajte si ako:
 
Komentovať piny
Upraviť alebo odstrániť komentár
Spomenúť iného používateľa cez @mention
Nedarí sa vám komentovať piny?
Ak chcete o pine povedať niečo pekné, napíšte komentár.
 
Ako okomentovať pin:
 1. Klepnite na pin
 2. V poli pod pinom klepnite na Pridať komentár.
 3. Pridajte svoj komentár a klepnite na PRIDAŤ

Ak potrebujete upraviť komentár, musíte ho vymazať a napísať znovu.
 
Ako vymazať komentár:
 1. Klepnite na pin, ktorý ste okomentovali, aby ste si ho pozreli zblízka
 2. Stlačte tlačidlo vedľa komentára, ktorý chcete vymazať
 3. Potvrďte, že naozaj chcete vymazať tento komentár, a klepnite na Vymazať

Cez @mention spomeňte niekoho v komentári alebo popise pinu. Daná osoba potom dostane upozornenie.
 
Ako spomenúť iného používateľa cez @mention:
 1. Napíšte symbol @ a meno používateľa (napr.: @krstnemeno)
 2. Klepnite na správne meno z ponúkaného zoznamu

Aby sme zamedzili spamu, nepovoľujeme komentovanie z účtov, ktoré nemajú potvrdenú e-mailovú adresu
 
Ako potvrdiť svoju e-mailovú adresu:
 1. Skontrolujte si schránku (a priečinok nevyžiadanej pošty), kde by ste mali od nás mať e-mail na potvrdenie
 2. V e-maile kliknite na Potvrdiť e-mailovú adresu
 3. Ak ste ten e-mail nedostali, môžete požiadať o jeho opätovné poslanie. Klepnite na Poslať e-mail znova v poznámke v hornej časti vašich noviniek

Tipy a riešenie problémov

Dĺžka komentárov je obmedzená na 500 znakov. Buďte struční a milí!
Môžete komentovať piny alebo spomenúť cez @mention ďalších ľudí, aby ste ich upozornili na niečo skvelé, čo ste objavili.
 
Prečítajte si ako:
 
Komentovať piny
Upraviť alebo odstrániť komentár
Spomenúť iného používateľa cez @mention
Nedarí sa vám komentovať piny?
Ak chcete o pine povedať niečo pekné, napíšte komentár.
 
Ako okomentovať pin:
 1. Klepnite na pin
 2. Klepnite na Pridať komentár v poli pod pinom
 3. Pridajte svoj komentár a klepnite na Poslať

Ak potrebujete svoj komentár upraviť, budete ho musieť vymazať a napísať znova.
 
Ako vymazať komentár:
 1. Klepnite na pin
 2. Klepnite na tlačidlo x vedľa komentára, ktorý chcete vymazať
 3. Potvrďte klepnutím na Vymazať

Cez @mention spomeňte niekoho v komentári alebo popise pinu. Daná osoba potom dostane upozornenie.
 
Ako spomenúť iného používateľa cez @mention:
 1. Napíšte symbol @ a meno používateľa (napr.: @krstnemeno)
 2. Klepnite na správne meno z ponúkaného zoznamu

Aby sme zamedzili spamu, nepovoľujeme komentovanie z účtov, ktoré nemajú potvrdenú e-mailovú adresu
 
Ak chcete potvrdiť svoju adresu:
 1. Skontrolujte si schránku (a priečinok nevyžiadanej pošty), kde by ste mali od nás mať e-mail na potvrdenie
 2. Klepnite na Potvrdiť e-mail v e-mailovej správe
 3. Ak ste ten e-mail nedostali, pošlite ho ešte raz. Klepnite na Poslať e-mail znova v poznámke v hornej časti vašich noviniek

Tipy a riešenie problémov

Dĺžka komentárov je obmedzená na 500 znakov. Buďte struční a milí!
Môžete komentovať piny alebo spomenúť cez @mention ďalších ľudí, aby ste ich upozornili na niečo skvelé, čo ste objavili.
 
Prečítajte si ako:
 
Komentovať piny
Upraviť alebo odstrániť komentár
Spomenúť iného používateľa cez @mention
Nedarí sa vám komentovať piny?
Ak chcete o pine povedať niečo pekné, napíšte komentár.
 
Ako okomentovať pin:
 1. Klepnite na pin
 2. V okienku pod pinom klepnite na Pridať komentár
 3. Pridajte svoj komentár a klepnite na Poslať

Ak potrebujete svoj komentár upraviť, budete ho musieť vymazať a napísať znova.
 
Ako vymazať komentár:
 1. Klepnite na pin
 2. Klepnite na tlačidlo x vedľa komentára, ktorý chcete odstrániť.
 3. Potvrďte klepnutím na Vymazať

Cez @mention spomeňte niekoho v komentári alebo popise pinu. Daná osoba potom dostane upozornenie.
 
Ako spomenúť iného používateľa cez @mention:
 1. Napíšte symbol @ a meno používateľa (napr.: @krstnemeno)
 2. Klepnite na správne meno z ponúkaného zoznamu

Aby sme zamedzili spamu, nepovoľujeme komentovanie z účtov, ktoré nemajú potvrdenú e-mailovú adresu
 
Ak chcete potvrdiť svoju adresu:
 1. Skontrolujte si schránku (a priečinok nevyžiadanej pošty), kde by ste mali od nás mať e-mail na potvrdenie
 2. V e-maile kliknite na Potvrdiť e-mailovú adresu
 3. Ak ste ten e-mail nedostali, zabezpečte jeho opätovné poslanie. V poznámke v hornej časti vašich noviniek Klepnite na Poslať e-mail znova

Tipy a riešenie problémov

Dĺžka komentárov je obmedzená na 500 znakov. Buďte struční a milí!