Pridať, upraviť alebo odstrániť komentár

Tu je pomoc pre:
You can comment on Pins when you find something great.
Prečítajte si ako:
 
Komentovať piny
Upraviť alebo odstrániť komentár
Nedarí sa vám komentovať piny?
Ak chcete o pine povedať niečo pekné, napíšte komentár.
 
Ako okomentovať pin:
 1. Kliknite na pin
 2. Pod obrázkom pinu kliknite na Komentáre
 3. Vložte svoj komentár do okienka a kliknite na Komentovať

Úprava alebo odstránenie komentára:
 1. Na pine kliknite na možnosť Komentáre.
 2. Kliknite na tri bodky vedľa komentára, ktorý chcete upraviť alebo odstrániť.
 3. Ak chcete komentár upraviť, kliknite na položku Upraviť, aktualizujte komentár a potom stlačením klávesu Enter uložte zmeny.
 4. Ak chcete komentár odstrániť, kliknite na položku Odstrániť.

Aby sme zamedzili spamu, nepovoľujeme komentovanie z účtov, ktoré nemajú potvrdenú e-mailovú adresu
 
Ak chcete potvrdiť svoju adresu:
 1. Skontrolujte si schránku (a priečinok nevyžiadanej pošty), kde by ste mali od nás mať e-mail na potvrdenie
 2. V e-maile kliknite na Potvrdiť e-mailovú adresu
 3. Ak nemáte tento e-mail, opätovne ho pošlite kliknutím na Poslať e-mail znovu v poznámke navrchu svojich noviniek

Tipy a riešenie problémov

Dĺžka komentárov je obmedzená na 500 znakov. Buďte struční a milí!

Zmenili sme spôsob fungovania komentárov. Odteraz sa budú komentáre zobrazovať na všetkých verziách pinu. Komentáre na tajných a skupinových nástenkách zostanú rovnaké, ale komentáre na samostatných nástenkách budú aktualizované.

You can comment on Pins when you find something great.
Prečítajte si ako:
 
Komentovať piny
Upraviť alebo odstrániť komentár
Spomenúť iného používateľa cez @mention
Nedarí sa vám komentovať piny?
Ak chcete o pine povedať niečo pekné, napíšte komentár.
 
Ako okomentovať pin:
 1. Klepnite na pin
 2. V poli pod pinom klepnite na Pridať komentár.
 3. Pridajte svoj komentár a klepnite na PRIDAŤ

Úprava alebo odstránenie komentára:
 1. Na pine klepnite na možnosť Komentáre.
 2. Klepnite na položku Zobraziť všetky komentáre.
 3. Klepnite na tri bodky vedľa komentára, ktorý chcete upraviť alebo odstrániť.
 4. Ak chcete komentár upraviť, klepnite na položku Upraviť, aktualizujte komentár a potom klepnite na položku Hotovo.
 5. Ak chcete komentár odstrániť, klepnite na položku Odstrániť.

Cez @mention spomeňte niekoho v komentári alebo popise pinu. Daná osoba potom dostane upozornenie.
 
Ako spomenúť iného používateľa cez @mention:
 1. Napíšte symbol @ a meno používateľa (napr.: @krstnemeno)
 2. Klepnite na správne meno z ponúkaného zoznamu

Aby sme zamedzili spamu, nepovoľujeme komentovanie z účtov, ktoré nemajú potvrdenú e-mailovú adresu
 
Ako potvrdiť svoju e-mailovú adresu:
 1. Skontrolujte si schránku (a priečinok nevyžiadanej pošty), kde by ste mali od nás mať e-mail na potvrdenie
 2. V e-maile kliknite na Potvrdiť e-mailovú adresu
 3. Ak ste ten e-mail nedostali, môžete požiadať o jeho opätovné poslanie. Klepnite na Poslať e-mail znova v poznámke v hornej časti vašich noviniek

Tipy a riešenie problémov

Dĺžka komentárov je obmedzená na 500 znakov. Buďte struční a milí!

We made some changes to the way comments work. Now, comments will show on all versions of a Pin. Comments on Secret boards and Group boards will stay the same, but comments on individual boards have been refreshed. Please let us know what you think.

You can comment on Pins when you find something great.
Prečítajte si ako:
 
Komentovať piny
Upraviť alebo odstrániť komentár
Nedarí sa vám komentovať piny?
Ak chcete o pine povedať niečo pekné, napíšte komentár.
 
Ako okomentovať pin:
 1. Klepnite na pin
 2. Klepnite na Pridať komentár v poli pod pinom
 3. Pridajte svoj komentár a klepnite na Poslať

Úprava alebo odstránenie komentára:
 1. Na pine klepnite na možnosť Komentáre.
 2. Klepnite na tri bodky vedľa komentára, ktorý chcete upraviť alebo odstrániť.
 3. Ak chcete komentár upraviť, klepnite na položku Upraviť, aktualizujte komentár a potom klepnite na položku Hotovo.
 4. Ak chcete komentár odstrániť, klepnite na položku Odstrániť a potom akciu potvrďte opätovným klepnutím na položku Odstrániť.

Aby sme zamedzili spamu, nepovoľujeme komentovanie z účtov, ktoré nemajú potvrdenú e-mailovú adresu
 
Ak chcete potvrdiť svoju adresu:
 1. Skontrolujte si schránku (a priečinok nevyžiadanej pošty), kde by ste mali od nás mať e-mail na potvrdenie
 2. Klepnite na Potvrdiť e-mail v e-mailovej správe
 3. Ak ste ten e-mail nedostali, pošlite ho ešte raz. Klepnite na Poslať e-mail znova v poznámke v hornej časti vašich noviniek

Tipy a riešenie problémov

Dĺžka komentárov je obmedzená na 500 znakov. Buďte struční a milí!

Zmenili sme spôsob fungovania komentárov. Odteraz sa budú komentáre zobrazovať na všetkých verziách pinu. Komentáre na tajných a skupinových nástenkách zostanú rovnaké, ale komentáre na samostatných nástenkách budú aktualizované.

You can comment on Pins when you find something great.
 
Prečítajte si ako:
 
Komentovať piny
Upraviť alebo odstrániť komentár
Spomenúť iného používateľa cez @mention
Nedarí sa vám komentovať piny?
Ak chcete o pine povedať niečo pekné, napíšte komentár.
 
Ako okomentovať pin:
 1. Klepnite na pin
 2. V okienku pod pinom klepnite na Pridať komentár
 3. Pridajte svoj komentár a klepnite na Poslať

Úprava alebo odstránenie komentára:
 1. Na pine klepnite na možnosť Komentáre.
 2. Klepnite na tri bodky vedľa komentára, ktorý chcete upraviť alebo odstrániť.
 3. Ak chcete komentár upraviť, klepnite na položku Upraviť, aktualizujte komentár a potom klepnite na položku Hotovo.
 4. Ak chcete komentár odstrániť, klepnite na položku Odstrániť a potom akciu potvrďte opätovným klepnutím na položku Odstrániť.

Cez @mention spomeňte niekoho v komentári alebo popise pinu. Daná osoba potom dostane upozornenie.
 
Ako spomenúť iného používateľa cez @mention:
 1. Napíšte symbol @ a meno používateľa (napr.: @krstnemeno)
 2. Klepnite na správne meno z ponúkaného zoznamu

Aby sme zamedzili spamu, nepovoľujeme komentovanie z účtov, ktoré nemajú potvrdenú e-mailovú adresu
 
Ak chcete potvrdiť svoju adresu:
 1. Skontrolujte si schránku (a priečinok nevyžiadanej pošty), kde by ste mali od nás mať e-mail na potvrdenie
 2. V e-maile kliknite na Potvrdiť e-mailovú adresu
 3. Ak ste ten e-mail nedostali, zabezpečte jeho opätovné poslanie. V poznámke v hornej časti vašich noviniek Klepnite na Poslať e-mail znova

Tipy a riešenie problémov

Dĺžka komentárov je obmedzená na 500 znakov. Buďte struční a milí!

Zmenili sme spôsob fungovania komentárov. Odteraz sa budú komentáre zobrazovať na všetkých verziách pinu. Komentáre na tajných a skupinových nástenkách zostanú rovnaké, ale komentáre na samostatných nástenkách budú aktualizované.