Pridať, upraviť alebo odstrániť komentár

Tu je pomoc pre:
You can comment on Pins when you find something great.
Prečítajte si ako:
 
Komentovať piny
Upraviť alebo odstrániť komentár
Nedarí sa vám komentovať piny?
Ak chcete o pine povedať niečo pekné, napíšte komentár.
 
Ako okomentovať pin:
 1. Kliknite na pin
 2. Pod obrázkom pinu kliknite na Komentáre
 3. Vložte svoj komentár do okienka a kliknite na Komentovať

Ak potrebujete svoj komentár upraviť, budete ho musieť vymazať a napísať znova.
 
Ako vymazať komentár:
 1. Kliknite na pin
 2. Pod obrázkom pinu kliknite na Komentáre
 3. Prejdite nad X napravo od vášho komentára a kliknite na Odstrániť komentár
Môžete tiež odstrániť komentáre iných ľudí na vašich pinoch. Postupujte podľa hore uvedených krokov.

Aby sme zamedzili spamu, nepovoľujeme komentovanie z účtov, ktoré nemajú potvrdenú e-mailovú adresu
 
Ak chcete potvrdiť svoju adresu:
 1. Skontrolujte si schránku (a priečinok nevyžiadanej pošty), kde by ste mali od nás mať e-mail na potvrdenie
 2. V e-maile kliknite na Potvrdiť e-mailovú adresu
 3. Ak nemáte tento e-mail, opätovne ho pošlite kliknutím na Poslať e-mail znovu v poznámke navrchu svojich noviniek

Tipy a riešenie problémov

Dĺžka komentárov je obmedzená na 500 znakov. Buďte struční a milí!

We made some changes to the way comments work. Now, comments will show on all versions of a Pin. Comments on Secret boards and Group boards will stay the same, but comments on individual boards have been refreshed. Please let us know what you think.

You can comment on Pins when you find something great.
Prečítajte si ako:
 
Komentovať piny
Upraviť alebo odstrániť komentár
Spomenúť iného používateľa cez @mention
Nedarí sa vám komentovať piny?
Ak chcete o pine povedať niečo pekné, napíšte komentár.
 
Ako okomentovať pin:
 1. Klepnite na pin
 2. V poli pod pinom klepnite na Pridať komentár.
 3. Pridajte svoj komentár a klepnite na PRIDAŤ

Ak potrebujete upraviť komentár, musíte ho vymazať a napísať znovu.
 
Ako vymazať komentár:
 1. Klepnite na pin, ktorý ste okomentovali, aby ste si ho pozreli zblízka
 2. Stlačte tlačidlo vedľa komentára, ktorý chcete vymazať
 3. Potvrďte, že naozaj chcete vymazať tento komentár, a klepnite na Vymazať

Cez @mention spomeňte niekoho v komentári alebo popise pinu. Daná osoba potom dostane upozornenie.
 
Ako spomenúť iného používateľa cez @mention:
 1. Napíšte symbol @ a meno používateľa (napr.: @krstnemeno)
 2. Klepnite na správne meno z ponúkaného zoznamu

Aby sme zamedzili spamu, nepovoľujeme komentovanie z účtov, ktoré nemajú potvrdenú e-mailovú adresu
 
Ako potvrdiť svoju e-mailovú adresu:
 1. Skontrolujte si schránku (a priečinok nevyžiadanej pošty), kde by ste mali od nás mať e-mail na potvrdenie
 2. V e-maile kliknite na Potvrdiť e-mailovú adresu
 3. Ak ste ten e-mail nedostali, môžete požiadať o jeho opätovné poslanie. Klepnite na Poslať e-mail znova v poznámke v hornej časti vašich noviniek

Tipy a riešenie problémov

Dĺžka komentárov je obmedzená na 500 znakov. Buďte struční a milí!

We made some changes to the way comments work. Now, comments will show on all versions of a Pin. Comments on Secret boards and Group boards will stay the same, but comments on individual boards have been refreshed. Please let us know what you think.

You can comment on Pins when you find something great.
Prečítajte si ako:
 
Komentovať piny
Upraviť alebo odstrániť komentár
Nedarí sa vám komentovať piny?
Ak chcete o pine povedať niečo pekné, napíšte komentár.
 
Ako okomentovať pin:
 1. Klepnite na pin
 2. Klepnite na Pridať komentár v poli pod pinom
 3. Pridajte svoj komentár a klepnite na Poslať

If you want to edit a comment you made, you'll have to delete it and comment again.
 
Ako vymazať komentár:
 1. Klepnite na pin
 2. Swipe left on the comment you want to delete
 3. Potvrďte klepnutím na Vymazať

Aby sme zamedzili spamu, nepovoľujeme komentovanie z účtov, ktoré nemajú potvrdenú e-mailovú adresu
 
Ak chcete potvrdiť svoju adresu:
 1. Skontrolujte si schránku (a priečinok nevyžiadanej pošty), kde by ste mali od nás mať e-mail na potvrdenie
 2. Klepnite na Potvrdiť e-mail v e-mailovej správe
 3. Ak ste ten e-mail nedostali, pošlite ho ešte raz. Klepnite na Poslať e-mail znova v poznámke v hornej časti vašich noviniek

Tipy a riešenie problémov

Dĺžka komentárov je obmedzená na 500 znakov. Buďte struční a milí!

We made some changes to the way comments work. Now, comments will show on all versions of a Pin. Comments on Secret boards and Group boards will stay the same, but comments on individual boards have been refreshed. Please let us know what you think.

You can comment on Pins when you find something great.
 
Prečítajte si ako:
 
Komentovať piny
Upraviť alebo odstrániť komentár
Spomenúť iného používateľa cez @mention
Nedarí sa vám komentovať piny?
Ak chcete o pine povedať niečo pekné, napíšte komentár.
 
Ako okomentovať pin:
 1. Klepnite na pin
 2. V okienku pod pinom klepnite na Pridať komentár
 3. Pridajte svoj komentár a klepnite na Poslať

Ak potrebujete svoj komentár upraviť, budete ho musieť vymazať a napísať znova.
 
Ako vymazať komentár:
 1. Klepnite na pin
 2. Swipe left on the comment you want to delete
 3. Potvrďte klepnutím na Vymazať

Cez @mention spomeňte niekoho v komentári alebo popise pinu. Daná osoba potom dostane upozornenie.
 
Ako spomenúť iného používateľa cez @mention:
 1. Napíšte symbol @ a meno používateľa (napr.: @krstnemeno)
 2. Klepnite na správne meno z ponúkaného zoznamu

Aby sme zamedzili spamu, nepovoľujeme komentovanie z účtov, ktoré nemajú potvrdenú e-mailovú adresu
 
Ak chcete potvrdiť svoju adresu:
 1. Skontrolujte si schránku (a priečinok nevyžiadanej pošty), kde by ste mali od nás mať e-mail na potvrdenie
 2. V e-maile kliknite na Potvrdiť e-mailovú adresu
 3. Ak ste ten e-mail nedostali, zabezpečte jeho opätovné poslanie. V poznámke v hornej časti vašich noviniek Klepnite na Poslať e-mail znova

Tipy a riešenie problémov

Dĺžka komentárov je obmedzená na 500 znakov. Buďte struční a milí!

We made some changes to the way comments work. Now, comments will show on all versions of a Pin. Comments on Secret boards and Group boards will stay the same, but comments on individual boards have been refreshed. Please let us know what you think.