Vytvorte tlačidlo Uložiť pre svoju stránku

Tipy a riešenie problémov

„Upozorňujeme, že ak ste oficiálne tlačidlo Uložiť pridali do svojho kódu pred júnom 2016, jeho dizajn sme 3. októbra 2017 aktualizovali z textu ‚Pin it‘ na text ‚Uložiť‘.“

Tlačidlo Uložiť najviac pomôže iným ľuďom objaviť vašu firmu na Pintereste. Keď si na stránku pridáte tlačidlo Uložiť, vaši zákazníci si budú môcť na Pintereste ukladať veci, ktoré sa im páčia, čo znamená, že ich nájde ešte viac ľudí. 
 
Ak máte webovú stránku založenú na systéme Wordpress, Blogger, Tumblr, Wix alebo Squarespace:
 
WordPress.com WordPress.com
Tlačidlo Pin It pre Wordpress nevyžaduje žiadny dodatočný kód na vašej stránke. Tlačidlo Pin It môžete pridaťu všetkým svojim postom na Wordpresse tak, že ho aktivujete v prednastavených možnostiach zdieľania.
 1. Prejdite do svojho ovládacieho panelu WordPress
 2. Prejdite do Nastavení a potom na Zdieľanie
 3. V časti Tlačidlá zdieľania potiahnite službu Pinterest z Dostupné služby na Aktivované služby
 4. Ak chcete štandardné zobrazenie tlačidla Pin It, zmeňte rozbaľovaciu ponuku Štýl tlačidiel na Oficiálne tlačidlá
 5. Kliknite na Uložiť zmeny naspodku stránky
WordPress.org WordPress.org

Stiahnite si zásuvný modul tlačidla podržaného kurzora Pin It zo zoznamu WordPress.org plugin directory.

Blogger Blogger
 1. Vo svojom ovládacom paneli v službe Blogger, prejdite na časť Rozloženie
 2. V časti Blogový post kliknite na Upraviť
 3. Posuňte obrazovku na Zobraziť tlačidlá zdieľaniaa začiarknite okienko, ak ešte nie je začiarknuté
 4. Preusporiadajte čokoľvek podľa potreby v časti Usporiadať položky  a potom kliknite na Uložiť
Tumblr Tumblr
Najprv musíte vložiť riadok JavaScriptu.
 
Ak chcete vložiť riadok JavaScriptu:
 1. Vo svojom ovládacom paneli služby Tumblr, vyberte blog, ktorý chcete upraviť, a potom kliknite na Prispôsobiť
 2. Kliknite na Upraviť HTML z obrazovky Prispôsobiť
 3. Posuňte obrazovku na koniec kódu
 4. Skontrolujte, či vo vašom kóde je pinit.js , ak áno, tak je všetko hotové!
 5. Ak nie, pridajte hneď nad koncovou značkou </body> toto: <script type="text/javascript" async src="//assets.pinterest.com/js/pinit.js"></script>
 
Ak chcete pridať tlačidlo podržania kurzora Pin It:
 1. Uistite sa, že ste pomocou hore uvedených krokov pridali svoj riadok JavaScriptu.
 2. Vo svojom ovládacom paneli služby Tumblr, vyberte blog, ktorý chcete upraviť, a potom kliknite na Prispôsobiť
 3. Kliknite na Upraviť HTML z obrazovky Prispôsobiť
 4. Posuňte obrazovku na koniec kódu
 5. Vložte​ data-pin-hover="true" pred časťou "src=" z kroku 4. Váš nový riadok by mal vyzerať takto: <script type="text/javascript" async data-pin-hover="true" src="//assets.pinterest.com/js/pinit.js"></script>
 6. Kliknite na Aktualizovať náhľad. Mali by ste vidieť tlačidlo Pin It, keď svoj kurzor posuniete nad vzorovým obrázkom na pravej strane. Ak ho nevidíte, vráťte sa do kroku 4 a uistite sa, že je všetko tam, kde má byť.
 7. Kliknite na Uložiť
Wix.com Wix.com
 1. Kliknite na Pridať (+) na ľavej strane editora.
 2. Kliknite na Social.
 3. Posuňte sa na koniec obrazovky a kliknite na Pinterest Pin It.
 4. Potiahnite tlačidlo Pin It tam, kde ho na stránke chcete mať.
 5. Tlačidlo Pin It vytvorí pin na základe obrázku a popisu, ktorý vyberiete. Pin bude odkazovať späť na stránku, na ktorej ste, keď kliknete na Pin It.
Squarespace Squarespace

Tu sa naučte, ako vytvoriť tlačidlo Pin It pre stránku založenú na systéme Squarespace . 

 
Ak si sami chcete vytvoriť tlačidlo, najprv sa rozhodnite, aký druh tlačidla Uložiť si chcete pridať. Máte na výber 3 typy: 
 
 • Podržanie kurzora nad obrázkom (pozrite si to tu): Keď niekto podrží kurzor nad ktorýmkoľvek obrázkom na stránke, objaví sa tlačidlo Uložiť.
  Learn how to build it Learn how to build it
  1. Prejdite na nástroj na tvorbu miniaplikácií.
  2. Vyberte možnosť Podržať kurzor nad obrázkom v časti Typ tlačidla.
  3. Prispôsobte veľkosť a tvar tlačidla. 
  4. Pozrite si svoje tlačidlo podržaním kurzora nad vzorovým obrázkom. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo Pin It, aby ste zistili, ako funguje.
  5. Ak ste už s tlačidlom spokojní, kopírujte kód v časti Kopírovať kód .
  6. Vložte kód tesne nad koncovú značku </body> všade tam, kde sa má tlačidlo objaviť na vašej stránke.
 • Akýkoľvek obrázok  (pozrite si to tu): Ak kliknete na toto tlačidlo, môžete si uložiť ktorýkoľvek obrázok zo stránky. Je to pomerne jednoduché.
  Learn how to build it Learn how to build it
  1. Prejdite na nástroj na tvorbu miniaplikácií.
  2. Vyberte možnosť Akýkoľvek obrázok v časti Typ tlačidla.
  3. Prispôsobte veľkosť svojho tlačidla aj jeho tvar, jazyk a zobrazenie. 
  4. Pozrite si svoje tlačidlo podržaním kurzora nad vzorovým obrázkom. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo Uložiť, aby ste zistili, ako funguje.
  5. Ak ste už s tlačidlom spokojní, skopírujte kód, ktorý sa objaví na stránke vpravo.
  6. Vložte kód medzi značky <body> a </body> všade tam, kde sa má tlačidlo objaviť na vašej stránke.
 • Jeden obrázok (pozrite si to tu): Toto je tlačidlo Uložiť pre jeden obrázok na vašej stránke a vyžaduje odbornejšie programovanie.
  Learn how to build it Learn how to build it
  1. Prejdite na nástroj na tvorbu miniaplikácií.
  2. Prispôsobte veľkosť svojho tlačidla aj jeho tvar, jazyk alebo zobrazenie. 
  3. Vložte adresu URL webových stránok obsahujúcich obrázok, pre ktorý chcete vytvoriť tlačidlo Uložiť (môže to byť vaša domovská stránka alebo akákoľvek iná na vašej stránke)
  4. Otvorte nové okno vo svojom prehliadači a choďte na svoju webovú stránku
  5. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok, pre ktorý chcete vytvoriť tlačidlo Uložiť
  6. Vyberte si Kopírovať adresu URL obrázka
  7. Vráťte sa do nástroja na tvorbu miniaplikácií a vložte adresu URL obrázka do poľa Obrázok
  8. Uveďte popis svojho obrázka
  9. Kliknite na Vytvoriť! a pozrite si tlačidlo
  10. Ak ste už s tlačidlom spokojní, skopírujte kód, ktorý sa objaví na stránke vpravo.
  11. Vložte kód medzi značky <body> a </body> všade tam, kde sa má tlačidlo objaviť na vašej stránke

Časté problémy

Počítadlo pri tlačidle Uložiť sa nezobrazuje / nefunguje správne
Keď kliknete na tlačidlo Uložiť, neotvorí sa pri výbere nástenky nové okno
Tlačidlo pre podržanie kurzora vám nefunguje
Pinterest nevie komunikovať s mojou stránkou

Počítadlo zobrazuje počet pinov, ktoré idú na adresu URL uvedenú v kóde tlačidla. Ak je táto stránka odlišná, než tá, na ktorej práve ste, tak počítadlo môže zobrazovať iný počet, než by ste očakávali.

Ak máte na typ tlačidla Uložiť akýkoľvek obrázok prepojené počítadlo, zobrazí počet všetkých pinov smerujúcich na adresu URL tej stránky, na ktorej práve ste.

Ak používate počítadlo vedľa tlačidla a nemáte na túto stránku žiadny pin, potom sa počítadlo nezobrazí. Keď bude z tejto stránky aspoň jeden pin, zobrazí sa aj počítadlo.

Ak používate tlačidlo Uložiť zo zásuvného modulu tretej strany, spojte sa s tvorcom zásuvného modulu, aby ste zistili, či vie vyriešiť problém. 

Ak používate vlastné tlačidlo Uložiť, skúste toto:

 • Uistite sa, že ste riadok JavaScriptu zahrnuli do kódu svojej stránky, hneď nad koncovou značkou.
 • Ak máte na svojej stránke riadok JavaScriptu viackrát, skúste odstrániť všetky riadky okrem posledného.
 • Ak používate pokročilý asynchrónny JavaScript aj bežný riadok JavaScriptu, tak jeden odstráňte.
 • Ak používate zásuvný modul tretej strany, uistite sa, že nepridáva riadok pinit.js do vášho kódu. Ak áno, nemusíte ho vy pridávať.
Niektoré hostiteľské služby nepodporujú JavaScript, takže nebudete môcť pridať kód z nášho nástroja na tvorbu miniaplikácií. Ale možno majú iný spôsob, ako pridávať miniaplikácie.

Vyskúšajte tieto tipy na riešenie problémov:
 
 • Uistite sa, že vaše obrázky majú aspoň 100 pixlov v jednom rozmere (výške alebo šírke) a aspoň 200 pixlov v druhom rozmere (obrázky musia mať rozmery aspoň 120px x120 px, aby sa zobrazilo tlačidlo Uložiť pri podržaní)
 • Uistite sa, že vaše obrázky nie sú zadefinované na pozadí CSS, a že každý obrázok má atribút "src" začínajúci "img"
 • Vložte kód tlačidla pre podržanie kurzora tesne nad koncovú značku

To znamená, že Pinterest ukončí spojenie predtým, než dokážeme na vašej stránke vytvoriť pin. Žiaľ, tento problém nevieme odstrániť, pretože obvykle ho spôsobuje pomalosť webovej stránky. Odporúčame vám, aby ste to skontrolovali na svojej strane.