Vytvorenie a úprava propagovaných pinov

The Pinterest Ads Manager helps you create Promoted Pins. Promoted Pins are regular Pins that you can pay for so that more of your desired audience sees them in relevant search results, category feeds and home feed.
 
Before you get started, here are a few things to know:
 • Promoted Pins are only available to partners in the US, CA, UK, IE, AU, & NZ at this time.
 • Na používanie propagovaných pinov potrebujete firemný účet. Zaregistrujte sa alebo skonvertujte svoj existujúci účet, aby ste k nim získali prístup.
 • V súčasnosti môžete propagovať len piny z vlastného profilu, takže sa vždy najskôr uistite, že máte vo svojom profile piny a nástenky.
 • Ak chcete získať prístup k Správcovi reklám na Pintereste, navštívte svoj profil alebo si pridajte do záložiek stránku ads.pinterest.com.
 • There's no minimum cost. The amount you pay varies on your targeting and bid, and depends on your campaign type.
 
Vytváranie a úprava kampaní propagovaných pinov
Campaigns help you organize your Promoted Pins, kind of like boards on Pinterest. Review the following steps to learn how to create and edit Promoted Pin campaigns. 
 
Začnite
Choose a goal for your campaign
Zadanie podrobností kampane
Set up an ad group
Pridanie podrobností zacielenia
Nastavenie ponuky
Pick a Pin to promote
Review your Pin details
Nastaviť fakturáciu
Schválenie propagovaného pinu
Úprava kampaní, reklamných skupín a propagovaných pinov
Pridanie propagovaných pinov do existujúcich kampaní
A faster way to promote your Pins

Visit the Pinterest Ads Manager at ads.pinterest.com, click the + button and select Create Ad. If ads.pinterest.com isn't loading, make sure that you've turned off all ad blockers on your browser.

When you first access Ads Manager, you will be prompted to select your country: which will determine your billing currency. This will determine your billing currency Keep in mind you won’t be able to change this later. 

 • United States – USD
 • Canada – CAD
 • United Kingdom - GBP
 • Ireland - EUR
 • Australia - AUD
 • New Zealand - NZD

Choose a goal for your campaign

Choose the campaign goal that best reflects the actions most important to your business. The goal you pick for your campaign determines how your Pins get promoted. There are three types of campaigns: traffic, engagement and awareness.  
 
Kampaň zameraná na návštevnosť: Platíte, keď ľudia kliknutím na vaše propagované piny navštívia vašu webovú stránku. Tento typ kampane by ste mali vybrať, ak je vaším hlavným cieľom zvýšenie predaja na vašej webovej stránke.
 
Kampaň zameraná na návštevnosť: Platíte, keď ľudia vidia vaše propagované piny. Tento typ kampane by ste mali vybrať, ak je vaším hlavným cieľom zvýšenie dosahu.
 
Kampaň zameraná na pin s propagovanou aplikáciou: Platíte, keď ľudia kliknú na váš pin s propagovanou aplikáciou, aby navštívili stránku na stiahnutie vašej aplikácie. Ponúkate na základe hodnoty CPI alebo hodnoty CPC. Kampaň zameranú na pin s propagovanou aplikáciou by ste mali spustiť, ak je vaším hlavným cieľom zvýšiť počet inštalácií vašej aplikácie.
 • V prípade použitia CPI náš algoritmus automaticky každý deň upraví ponuky na základe tebou zadanej cieľovej hodnoty CPI a nami predpovedanej pravdepodobnosti inštalácie.
 • V prípade použitia CPC sa reklamy zobrazujú ako bežná kampaň typu CPC a sú prispôsobené návštevnosti prostredníctvom klikania. Ponuky upravuješ manuálne tak, aby sa dosiahol požadovaný počet inštalácií.
Ďalšie informácie o kampaniach zameraných na pin s propagovanou aplikáciou nájdeš tu.
 
Kampaň zameraná na návštevnosť videa: Platíte, keď si ľudia pozrú váš pin s propagovaným videom. Tento typ kampane by ste mali vybrať, ak je vaším hlavným cieľom zvýšenie dosahu. Ďalšie informácie o propagovaných videách nájdete tu.

 1. Name your campaign

 2. Daily spend limit / Lifetime spend limit (optional): You can set a limit for how much a campaign is allowed to spend.  This is particularly useful for advertisers who have contractual limits who want a safeguard for overspending.

 3. Zapnutie možnosti „jedným klepnutím“ (voliteľne pre kampane na zvýšenie návštevnosti)

  • Funkcia „jedným klepnutím“ je dostupná iba pre kampane CPC. Funkcia „jedným klepnutím“ pomáha ľuďom dostať sa na vašu stránku rýchlejšie. Funkciu „jedným klepnutím“ použite, ak máte ciele návštevnosti, napríklad CPC alebo CTR, alebo ak používate na podporu konverzií zacielenie.

  • Ak je zapnutá, kliknutie na propagovaný pin povedie k zobrazeniu, v ktorom môžu ľudia prejsť na vašu cieľovú stránku. Ak je vypnutá, kliknutie na propagovaný pin povedie najskôr k zobrazeniu pinu a ďalšie kliknutie povedie na vašu cieľovú stránku.

  • Majte na pamäti, že funkcia „jedným kliknutím“ je v súčasnosti dostupná iba pre kampane na zvýšenie návštevnosti.
 4. Vyberte, kde na Pintereste sa majú zobrazovať vaše reklamy:

  • Umiestnenia určujú, kde na Pintereste sa vaše propagované piny zobrazia. Keď vytvoríte svoju kampaň, vaše reklamy automaticky zobrazíme na všetkých miestach, aby ich videli všetci používatelia. Umiestnenia si dokonca môžete vybrať podľa toho, akým spôsobom používatelia Pinterest používajú.

   • Prezeranie: Vaše propagované piny sa používateľom budú zobrazovať pri prehliadaní webu vrátane noviniek a súvisiacich pinov.

   • Vyhľadávanie: Vaše propagované piny sa používateľom budú zobrazovať pri vyhľadávaní nápadov, napríklad aj vo výsledkoch vyhľadávania a medzi súvisiacimi pinmi.

 1. Name your ad group
 2. Select start and end dates
  • Rozhodnite sa, či chcete skupinu reklám v prevádzke nepretržite (vtedy sa používa denný rozpočet), alebo chcete zvoliť konkrétne dátumy (môžete si vybrať denný alebo celkový rozpočet).

   • Ak skupinu reklám spúšťate nepretržite, budeme ju spúšťať s použitím denného rozpočtu, ktorý sami určíte, a to od nasledujúceho dňa v pásme UTC. Skupinu reklám môžete po vytvorení kedykoľvek upraviť a pridať konkrétny dátum ukončenia.

   • If you pick specific dates, you can choose between entering a daily budget or a lifetime budget (in which case you must select an end date).

 3. Add your ad group budget (this is not the same as your bid).  Keep in mind you can’t change your budget type between lifetime and daily budgets after the ad group is created.  However, you can have multiple ad groups with different budget types within a single campaign.

  • Daily budget: You can add a daily budget, which is the most you want to spend per day for each ad group.

  • Lifetime budget: You can select a lifetime budget when creating your ad group, which will require you to specify an end date. This will be the total amount you want to spend between your specified start and end dates. We don’t guarantee evenly paced delivery with lifetime budgets.

Do reklamnej skupiny je nutné pridať detaily zacielenia. Pozrite si tento článok, kde nájdete podrobné opisy rôznych atribútov zacielenia.

Pri zadávaní detailov zacielenia sa bude meniť maximálna veľkosť publika, ktorá odráža počet ľudí, ktorí budú podľa nášho očakávania v priebehu 30 dní spĺňať vaše kritériá zacielenia na Pintereste. Úzke publikum znamená, že ste zadali špecifické publikum, a je možné, že budete musieť poskytovať agresívnejšie ponuky, aby ste ho zaujali, a podobne. Maximálna veľkosť publika neodráža očakávané výsledky kampane. Tie závisia od ďalších faktorov, ako sú napríklad ponuky, rozpočty a dátumy letov.  

Pri vytváraní novej reklamnej skupiny možno pridať publiká, záujmy, miesta, jazyky, zariadenia a pohlavia, ktoré je tiež možné upraviť výberom konkrétnej reklamnej skupiny z tabuľky prehľadov a následným kliknutím na ikonu ceruzky vedľa názvu reklamnej skupiny (pod filtrami prehľadov a nad grafom). Kľúčové slová možno pridať pri vytváraní reklamnej skupiny, ale upraviť ich je potrebné v zobrazení prehľadu Kľúčové slová – prepnite na kartu Kľúčové slová, kde uvidíte tlačidlá na vytvorenie a odstránenie kľúčových slov.

A bid tells us what’s the most you’d like to pay for a desired action on Pinterest (click, engagement, or impression). You should bid what that action is worth to you.  

Traffic campaigns: Set a maximum CPC (cost per click) bid for traffic campaigns. Maximum CPC is the maximum you are willing to pay when a person clicks through on a Promoted Pin to visit your website. For example, if you set a $2.00 CPC, this means that you are willing to pay as much as $2.00 per click through on your Promoted Pin to your website.  

Awareness campaigns & Video Awareness Campaigns: Set a maximum CPM (cost per thousand impressions) for awareness campaigns. Maximum CPM is the maximum you are willing to pay for every 1,000 impressions your Promoted Pin serves.

Promoted App Pin Campaigns: Set a target CPI (cost per install) for promoted app Pin campaigns. Our algorithm will dynamically adjust a CPC bid to optimize for people most likely to install your app and optimize to reach your CPI target. Your actual CPI may be more or less than your target CPI. When a user clicks through to your app store page, you will pay the CPC bid dynamically selected by our algorithm. Learn more about Promoted App Pins here.

 

Minimum bids for campaign objectives Each campaign type has a different minimum bid, which is dependent on your account currency.

Below are the USD minimum bids for each bidding model:

CPC: $0.10, CPM: $2.00, Autoplay video (CPM): $6.00

International minimum bids are as follows:

UK (GBP) CPC: £0.08, CPM: £1.75, Autoplay video (CPM): £4.80

Canada (CAD) CPC: $0.15, CPM: $3.00, Autoplay video (CPM): $9.00

Ireland (EUR) CPC: €0.11, CPM: €2.00, Autoplay video (CPM): €6.60

Australia (AUD) CPC: $0.15, CPM: $3.00, Autoplay video (CPM): $9.00

New Zealand (NZD) CPC: $0.16, CPM: $3.25, Autoplay video (CPM): $9.60

 

Note: Non-USD minimum bids are pegged to the USD minimum. If you use a non-USD currency, the USD minimum will be enforced at the time of the auction based on that day’s exchange rates.

 

Ponuky na úrovni kľúčových slov: Keď používate kľúčové slová, môžete pri zobrazovaní svojich reklám vo výsledkoch vyhľadávania uplatniť ponuku na úrovni kľúčových slov. Ponuky na úrovni kľúčových slov pomáhajú ešte dôslednejšie optimalizovať vaše kampane, a to na základe výkonu jednotlivých kľúčových slov. Ak neuvediete ponuku na úrovni kľúčových slov, použijeme predvolenú ponuku na úrovni vašej skupiny reklám. Ponuky kľúčových slov sa môžu nastaviť v editore pre hromadné úpravy alebo pomocou rýchlej úpravy v aktuálnom zobrazení.

V súčasnosti môžete propagovať len piny, ktoré už sú na vašich verejných nástenkách. Ak viete, ktorý zo svojich pinov chcete propagovať, môžete ho vyhľadať pomocou adresy URL, kľučového slova alebo ID. Takisto si môžete vyfiltrovať piny, na ktoré používatelia za posledných 30 dní najčastejšie klikli alebo ich prevzali. Propagujte tieto piny, ktoré už sú úspešné, aby ste mohli osloviť ešte viac ľudí.
 
Ak sa nezobrazuje pin, ktorý chcete propagovať, vráťte sa do svojho profilu, vyhľadajte pin a upravte ho tak, aby odkazoval na vašu webovú stránku. Piny s videom a piny appiek v súčasnosti nie je možné propagovať. Ak chcete propagovať pin s videom alebo appkou, upravte ho tak, aby odkazoval na ľubovoľnú cieľovú stránku na vašej webovej stránke namiesto obchodu App Store alebo webovej stránky na zdieľanie videí.
 
Make sure the Pins you pick follow our Ad Standards, otherwise they won't be approved during the ad review process. 
 
How many Pins should you put in one campaign depends on how you want to organize and optimize your Promoted Pins.
 • Viacero pinov v kampani: Pinterest použije optimalizáciu, aby najúspešnejšie piny v každej kampani zobrazoval častejšie než ostatné. Pridaním viacerých propagovaných pinov do jednej kampane získate jasnejší prehľad o dennom rozpočte, ak máte spustených veľa propagovaných pinov naraz. 
 • Jeden pin v kampani: Poskytuje vám úplnú kontrolu nad optimalizáciou a testovaním.

 1. Naming your Promoted Pin is optional.
 2. Review the destination URL of your Promoted Pin. You can leave this blank if you want to use the URL saved on the organic instance of this Pin.  Putting a value in this field will only change the destination URL for this Promoted Pin, in case you want to add any special tracking parameters.  Keep in mind that we don’t support any link shorteners at this time.

Once you click on “Promote Pin,” it will go through our ad review process.  

You'll be asked to set up your billing info the first time you promote a Pin. See a list of cards we accept here

To update billing details and see how you’ve been charged, you can visit the Billing dropdown under your profile image in the upper right corner of Ads Manager. You can also go to your billing details directly at ads.pinterest.com/billing.

 Keď svoj pin propagujete, skontrolujeme, či spĺňa naše reklamné štandardy.
 • Kontrola môže trvať až 24 hodín.
 • Pošleme vám e-mail na e-mailovú adresu uvedenú vo vašom účte a v prípade zamietnutia vášho pinu uvidíte v Správcovi reklám upozornenie.
 • Ak pridáte alebo upravíte zacielenie (záujmy alebo kľúčové slová) alebo upravíte popis propagovaného pinu, znova sa odošle na kontrolu, ktorá môže opäť trvať až 24 hodín.
 • Ak sa zobrazí upozornenie, že váš propagovaný pin bol zamietnutý, pohľadajte e-mail z adresy ad-reviews@account.pinterest.com, aby ste zistili dôvod.
 • Prečítajte si naše reklamné štandardy obsahujúce pravidlá propagovaných pinov. Ak sa chcete odvolať proti zamietnutiu reklamy, kontaktujte náš tím s dôvodom zamietnutia, ktorý ste dostali, a adresami URL vašich propagovaných pinov.


Kampane, reklamné skupiny alebo propagované piny môžete jednoducho upraviť:

1. Priame úpravy – v tabuľke prehľadu podržte kurzor nad bunkou, ktorú chcete upraviť. Kliknite na ikonu ceruzky, ktorá sa zobrazí, vykonajte zmeny a uložte ich. Ak chcete zmeniť stav kampane, stačí prepnúť prepínač v stĺpci Vypnuté/zapnuté.

 • Editable in-line at the campaign: campaign name, lifetime spend limit

 • Priame úpravy na úrovni reklamnej skupiny: názov reklamnej skupiny, rozpočet, ponuka, počiatočný dátum (ak je v budúcnosti a reklamná skupina ešte nebola spustená), koncový dátum

 • Priame úpravy na úrovni propagovaného pinu: názov propagovaného pinu, cieľová adresa URL

2. Viacriadkové úpravy – v tabuľke prehľadu môžete jednoducho upraviť viacero riadkov. Stačí kliknúť na začiarkavacie políčka v stĺpci Akcie a potom kliknúť na akciu, ktorú chcete vykonať.

 • Kedy možno použiť viacriadkové úpravy?

  • Stavy kampaní, reklamných skupín a propagovaných pinov možno zmeniť na pozastavené, aktivované alebo archivované

  • Ponuky a rozpočty reklamných skupín možno zvýšiť alebo znížiť o absolútnu hodnotu alebo o percento (napríklad všetky rozpočty možno zvýšiť o 10 % alebo všetky ponuky možno zvýšiť o 0,50 USD). Viacriadkové úpravy možno použiť aj na jednoduché nastavenie všetkých rozpočtov a ponúk na konkrétnu hodnotu (napríklad na zmenu rozpočtov všetkých reklamných skupín na 500 USD). Po zadaní hodnôt klikni na položku Použiť, aby sa úpravy uložili.

 • Tipy na používanie viacriadkových úprav:

  • Rozbaľte sekciu Náhľad zmien, aby sa vám zobrazili podrobnosti o zmene, ktorú sa chystáte vykonať – zobrazí sa vám názov reklamnej skupiny, ID reklamnej skupiny, predchádzajúca hodnota a nová hodnota, ktorá sa použije. Je to užitočné najmä vtedy, keď upravujete niekoľko riadkov naraz a chcete skontrolovať, či robíte správne zmeny požadovaných reklamných skupín.

  • Ak chcete pre ponuku alebo rozpočet, ktorý upravujete, nastaviť fixné obmedzenie, kliknite na začiarkavacie políčko vedľa časti neprekročiť a zadajte hodnotu v danej mene.

3. Stránka úprav – vyberte konkrétnu kampaň, reklamnú skupinu alebo reklamu, ktorú chcete upraviť priamo v tabuľke prehľadu. Kliknite na ikonu ceruzky úprav vedľa názvu kampane, reklamnej skupiny alebo reklamy, ktorá sa zobrazuje pod filtrami prehľadov a nad grafom. Vykonajte požadované zmeny a nezabudnite ich uložiť. 

Kampaň môžete zastaviť pomocou ľubovoľného z vyššie uvedených spôsobov úpravy. Keď pozastavíte kampaň, reklamnú skupinu alebo propagovaný pin, deaktivuje sa a nebudú vám vznikať žiadne ďalšie náklady.

Keep in mind that the hierarchy level you pause at will apply to all the levels below it.  For example, if you are running a campaign with multiple ad groups, pausing one of those ad groups will stop running all the Promoted Pins within that ad group, but will not impact the other ad groups on that campaign.

To review edits previously made, you can refer to its change history.

To add more Pins to an existing campaign, create a new Promoted Pin through the + button in the upper right corner. From there, select the type of campaign you are running, then select the name of the existing campaign you want to add the new Promoted Pin to. You can only add Pins to campaigns that are currently running.

You can also navigate to the campaign in question and click on the "Create ad" button in the upper right corner.

Now there’s an easy way to create Promoted Pins directly from your profile (currently available only in the US, but will be launching in other countries soon!). Here’s how you can create campaigns that drive more traffic in just a few steps.

 1. Choose a Pin from your profile that you’d like to Promote and click the Promote button. 
 2. Make sure the destination URL is for the page you want to drive traffic to.
 3. Add your daily budget. This is the most you’re willing to pay each day the ad is running. 
  1. Tip: You’ll only pay when someone clicks through to your website from your Promoted Pin. If you want to calculate your lifetime budget, multiply your daily budget by the duration of your campaign and set your campaign duration.
 4. Add any keywords you want to target. This helps Pinterest show your Promoted Pin in relevant search results, categories and related Pin feeds. You can quickly bulk add keywords by copying and pasting a comma separated list of terms. If it’s your first time creating an ad, you’ll be prompted to set up your billing information.
 5. Cost per click for your campaign is automatically generated based on how many advertisers are competing for the keywords you're targeting and what they're paying. You can change it in Ads Manager.
 6. Click Promote to create your ad. It will go out for review, which may take up to 1 business day to complete.

Additional information:

 • Review our Ad Standards to make sure your Pins are easily approved. 
 • You’ll begin to  see campaign metrics in the Ads Manager after about 24 hours after your ads is approved.
 • This feature is designed for traffic campaigns. You can always pause or edit any of your campaigns using the Ads Manager
 • Campaigns created using this feature will automatically default to targeting all genders, devices and locations within your country. This helps your ad get the most reach. If you want to refine this targeting, edit the new campaign the Traffic Campaign section in Ads Manager.
 • Dashboards in the Pinterest Ads Manager are updated every 24 hours, so you’ll always see performance metrics from the day before, but not the day of. 
 • You can add traffic parameters to your Promoted Pin destination URLs, so you can easily measure the clicks you get from this Pin using third party analytics tools.