Problémy s viacerými účtami

Tu je pomoc pre:

Máte viac ako jeden účet na Pintereste? Aký problém riešite?

Chcete zlúčiť účty
Ste prihlásený v nesprávnom účte
Váš email používajú dva účty na Pintereste
Máte nový telefón a nejakým činom máte nový učet

Zlúčiť učty nemožno, ale núkajú sa nasledovné riešenia:

 1. Zachovajte všetky účty, ale dbajte o to, aby každý z nich bol prepojený na aktuálnu e-mailovú adresu
 2. Vyberte si jeden účet a deaktivujte zvyšné účty 

Nezabúdajte, že deaktiváciou účtu sa neuvoľní e-mailová adresa naň prepojená. Jedna e-mailová adresa nemôže byť súčasne prepojená na viac účtov. Ak chcete uvoľniť adresu prepojenú na účet, zmeňte ju v Nastaveniach na inú ešte pred krokom deaktivácie.

Ak už nemáte prístup k prvotnému účtu, ponechajte si svoj nový účet a popripínajte veci z prvotného účtu na ten nový. Nemožno preniesť alebo previesť viaceré piny naraz, takže budete musieť manuálne pripnúť každý jeden pin. 

Problém začnite riešiť tým, že sa odhlásite z účtu:

 1. V pravom hornom rohu kliknite na svoj profil
 2. Kliknite na tlačidlo s tromi bodkami potom na Odhlásiť sa

Ak máte problém odhlásiť sa, lebo vás systém automaticky prihlasuje, vymažte vyrovnávaciu pamäť vášho prehliadača a cookies.

Jedna e-mailová adresa nemôže byť súčasne pripojená na viac účtov.
 
Ak máte viaceré e-mailové adresy, skúste sa prihlásiť pomocou inej z vašich adries.
 

Pravdepodobne ste si namiesto prihlásenia nedopatrením vytvorili nový účet.

 • Ak ste si vytvorili nový účet prostredníctvom inej e-mailovej adresy, deaktivujte nový účet.
 • Ak ste si vytvorili nový účet cez sociálnu sieť, napr. Facebook alebo Google+:
 1. Odpojte sa od sociálnej siete vo svojich Nastaveniach, aby ste sa mohli k nej pripojiť cez svoj druhý účet.
 2. Deaktivujte účet vo svojich Nastaveniach.

Máte viac ako jeden účet na Pintereste? Aký problém riešite?

Chcete zlúčiť účty
Ste prihlásený v nesprávnom účte
Váš email používajú dva účty na Pintereste
Máte nový telefón a nejakým činom máte nový učet

Zlúčiť učty nemožno, ale núkajú sa nasledovné riešenia:

 1. Zachovajte všetky účty, ale dbajte o to, aby každý z nich bol prepojený na aktuálnu e-mailovú adresu
 2. Vyberte si jeden účet a deaktivujte zvyšné účty 
Nezabúdajte, že deaktiváciou účtu sa neuvoľní e-mailová adresa naň prepojená. Jedna e-mailová adresa nemôže byť súčasne prepojená na viac účtov. Ak chcete uvoľniť adresu prepojenú na účet, zmeňte ju v Nastaveniach na inú ešte pred krokom deaktivácie.
 
Ak už nemáte prístup k prvotnému účtu, ponechajte si svoj nový účet a popripínajte veci z prvotného účtu na ten nový. Nemožno preniesť alebo previesť viaceré piny naraz, takže budete musieť manuálne pripnúť každý jeden pin. 

Problém začnite riešiť tým, že sa odhlásite z účtu:

 1. Prejdite do svojho profilu
 2. Klepnite na ozubené koliesko
 3. Klepnite na Odhlásiť sa

Ak s tým máte problém, lebo vás systém automaticky prihlasuje, vymažte vyrovnávaciu pamäť vášho prehliadača a cookies .

Jedna e-mailová adresa nemôže byť súčasne pripojená na viac účtov.

Ak mate viacero e-mailových adries, skúste sa prihlásiť z inej než vlastnej e-mailovej adresy.

Pravdepodobne ste si namiesto prihlásenia nedopatrením vytvorili nový účet.

 • Ak ste si vytvorili nový účet prostredníctvom inej e-mailovej adresy, deaktivujte nový účet.
 • Ak ste si vytvorili nový účet cez sociálnu sieť, napr. Facebook alebo Google+:
 1. Odpojte sa od sociálnej siete vo svojich Nastaveniach, aby ste sa mohli k nej pripojiť cez svoj druhý účet.
 2. Deaktivujte účet vo svojich Nastaveniach.

Máte viac ako jeden účet na Pintereste? Aký problém riešite?

Chcete zlúčiť účty
Ste prihlásený v nesprávnom účte
Váš email používajú dva účty na Pintereste
Máte nový telefón a nejakým činom máte nový učet

Zlúčiť učty nemožno, ale núkajú sa nasledovné riešenia:

 1. Zachovajte všetky účty, ale dbajte o to, aby každý z nich bol prepojený na aktuálnu e-mailovú adresu
 2. Vyberte si jeden účet a deaktivujte zvyšné účty 
Nezabúdajte, že deaktiváciou účtu sa neuvoľní e-mailová adresa naň prepojená. Jedna e-mailová adresa nemôže byť súčasne prepojená na viac účtov. Ak chcete uvoľniť adresu prepojenú na účet, zmeňte ju v Nastaveniach na inú ešte pred krokom deaktivácie.
 
Ak už nemáte prístup k prvotnému účtu, ponechajte si svoj nový účet a popripínajte veci z prvotného účtu na ten nový. Nemožno preniesť alebo previesť viaceré piny naraz, takže budete musieť manuálne pripnúť každý jeden pin. 

Problém začnite riešiť tým, že sa odhlásite z účtu:

 1. Prejdite do svojho profilu
 2. Klepnite na ozubené koliesko
 3. Klepnite na Odhlásiť sa

Ak s tým máte problém, lebo vás systém automaticky prihlasuje, vymažte vyrovnávaciu pamäť vášho prehliadača a cookies .

Jedna e-mailová adresa nemôže byť súčasne pripojená na viac účtov.

Ak mate viacero e-mailových adries, skúste sa prihlásiť z inej než vlastnej e-mailovej adresy.

Pravdepodobne ste si namiesto prihlásenia nedopatrením vytvorili nový účet.

 • Ak ste si vytvorili nový účet prostredníctvom inej e-mailovej adresy, deaktivujte nový účet.
 • Ak ste si vytvorili nový účet cez sociálnu sieť, napr. Facebook alebo Google+:
 1. Odpojte sa od sociálnej siete vo svojich Nastaveniach, aby ste sa mohli k nej pripojiť cez svoj druhý účet.
 2. Deaktivujte účet vo svojich Nastaveniach.

Máte viac ako jeden účet na Pintereste? Aký problém riešite?

Chcete zlúčiť účty
Ste prihlásený v nesprávnom účte
Váš email používajú dva účty na Pintereste
Máte nový telefón a nejakým činom máte nový učet

Zlúčiť učty nemožno, ale núkajú sa nasledovné riešenia:

 1. Zachovajte všetky účty, ale dbajte o to, aby každý z nich bol prepojený na aktuálnu e-mailovú adresu
 2. Vyberte si jeden účet a deaktivujte zvyšné účty 
Nezabúdajte, že deaktiváciou účtu sa neuvoľní e-mailová adresa naň prepojená. Jedna e-mailová adresa nemôže byť súčasne prepojená na viac účtov. Ak chcete uvoľniť adresu prepojenú na účet, zmeňte ju v Nastaveniach na inú ešte pred krokom deaktivácie.
 
Ak už nemáte prístup k prvotnému účtu, ponechajte si svoj nový účet a popripínajte veci z prvotného účtu na ten nový. Nemožno preniesť alebo previesť viaceré piny naraz, takže budete musieť manuálne pripnúť každý jeden pin. 

Problém začnite riešiť tým, že sa odhlásite z účtu:

 1. Klepnite na ikonuosoby
 2. Klepnite na menu s tromi bodkami
 3. Klepnite na Odhlásiť sa

Ak s tým máte problém, lebo vás systém automaticky prihlasuje, vymažte vyrovnávaciu pamäť vášho prehliadača a cookies .

Jedna e-mailová adresa nemôže byť súčasne pripojená na viac účtov.

Ak mate viacero e-mailových adries, skúste sa prihlásiť z inej než vlastnej e-mailovej adresy.

Pravdepodobne ste si namiesto prihlásenia nedopatrením vytvorili nový účet.

 • Ak ste si vytvorili nový účet prostredníctvom inej e-mailovej adresy, deaktivujte nový účet.
 • Ak ste si vytvorili nový účet cez sociálnu sieť, napr. Facebook alebo Google+:
 1. Odpojte sa od sociálnej siete vo svojich Nastaveniach, aby ste sa mohli k nej pripojiť cez svoj druhý účet.
 2. Deaktivujte účet vo svojich Nastaveniach.