Piny vybrané pre Vás

Piny vybrané pre vás sú piny, ktoré vám odporúčame na základe násteniek, ktoré ste vytvorili, pinov, ktoré ste uložili, a vecí, ktoré na Pintereste hľadáte. 

Vaše novinky sú kombináciou pinov, ktoré sme pre vás vybrali, a pinov od sledovaných ľudí a zo sledovaných tém a násteniek. Ak radšej chcete vidieť len piny od ľudí a z tém a násteniek, ktoré sledujete, pozrite si kartu sledovania.

Jednotlivé piny vybrané pre vás môžete skryť a pomôcť tak Pinterestu pochopiť, aké typy pinov sa vám nemajú zobrazovať.