Zabráňte ukladaniu vecí z vašej stránky na Pinterest

Ak nechcete, aby si ľudia ukladali veci z vašej webovej stránky na Pinterest, stačí vložiť tento kód do časti <head> akejkoľvek strany na vašej webovej stránke:
<meta name="pinterest" content="nopin" />
Keď sa niekto pokúsi uložiť si veci z vašej stránky na Pinterest, uvidí túto správu: Táto stránka nepovoľuje ukladanie na Pinterest. Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na majiteľa stránky. Ďakujeme za návštevu.
 
Správu môžete prispôsobiť tak, že pridáte popis do meta značky:
<meta name = "pinterest" content = "nopin" description = „Prepáčte, nemôžete ukladať veci z mojej webovej stránky!” />
Ak chcete vypnúť možnosť ukladania konkrétneho obrázku na Pinterest, pridajte k nemu túto značku:
<img src = "foo.jpg" nopin = "nopin" />
If you believe your copyrights are being infringed, visit our copyright page to submit a copyright complaint.