Poslať piny a správy

Tu je pomoc pre:
Našli ste pin, o ktorý sa musíte podeliť, alebo iba chcete nadviazať rozhovor? Odkiaľkoľvek na Pintereste zvládnete oboje.
 
Poslať pin alebo nástenku
Poslať profil
Poslať správu
Skryť správu
Ako poslať pin alebo nástenku:
 1. Kliknite na tlačidlo zdieľania v hornej časti ľubovoľného pinu alebo nástenky
 2. Vyberte pinnera alebo sociálnu platformu, prípadne zadajte e-mailovú adresu
 3. Ak chcete, môžete priložiť správu
 4. Kliknite na položku Odoslať
 

Ako poslať profil:
 1. Kliknite na tlačidlo zdieľania v hornej časti profilu
 2. Vyberte pinnera alebo sociálnu platformu, prípadne zadajte e-mailovú adresu
 3. Ak chcete, môžete priložiť správu
 4. Kliknite na položku Odoslať

Ako poslať správu:
 1. Kliknite na bublinu chatu v hornej časti stránky.
 2. Kliknite na položku Nová správa.
 3. Pridajte až 9 mien v riadku Komu: 
 4. Napíšte správu a kliknite na Odoslať
Ak chcete skryť správu vo svojich oznámeniach, podržte kurzor nad správou a kliknite na X. Vlákno správy sa znovu objaví, keď používateľ odpovie alebo vám pošle ďalší pin.
 
Momentálne sa nedá natrvalo vymazať celé vlákno správ.
 

Ak chcete skryť správu vo svojich oznámeniach, kliknite na X hneď vedľa správy. Vlákno správy sa znovu objaví, keď používateľ odpovie alebo vám pošle ďalší pin.
 
Momentálne sa nedá natrvalo vymazať celé vlákno správ.
 

Tipy a riešenie problémov

Ak nevidíte medzi menami, ktorým posielate pin, meno svojho priateľa, uistite sa, že sleduje aspoň jednu z vašich násteniek.

Našli ste pin, o ktorý sa musíte podeliť, alebo iba chcete nadviazať rozhovor? Odkiaľkoľvek na Pintereste zvládnete oboje.
 
Poslať pin alebo nástenku
Poslať profil
Poslať správu
Skryť správu
Ako poslať pin alebo nástenku:
 1. Klepnite na tlačidlo zdieľania v hornej časti ľubovoľného pinu alebo nástenky
 2. Vyberte pinnera alebo aplikáciu, prípadne zadajte e-mailovú adresu
 3. Ak chcete, môžete priložiť správu
 4. Klepnite na položku Odoslať
 

Ako poslať profil:
 1. Klepnite na tlačidlo zdieľania v hornej časti profilu
 2. Vyberte pinnera alebo aplikáciu, prípadne zadajte e-mailovú adresu
 3. Ak chcete, môžete priložiť správu
 4. Klepnite na položku Odoslať

Ako poslať správu:
 1. Klepnite na bublinu chatu v hornej časti apky Pinterestu.
 2. Klepnite na položku Nová správa.
 3. Pridajte najviac 9 ľudí v riadku Adresát: a potom klepnite na Ďalej
 4. Ak chcete nájsť piny na odoslanie, napíšte správu alebo klepnite na +
 5. Po skončení klepnite na Odoslať

Ak chcete skryť správu vo svojich oznámeniach, potiahnite prstom na správe doľava a potom klepnite na Skryť. Vlákno správy sa znovu objaví, keď používateľ odpovie alebo vám pošle ďalší pin.
 
Momentálne sa nedá natrvalo vymazať celé vlákno správ.
 

Tipy a riešenie problémov

Ak nevidíte medzi menami, ktorým posielate pin, meno svojho priateľa, uistite sa, že sleduje aspoň jednu z vašich násteniek.
Našli ste pin, o ktorý sa musíte podeliť, alebo iba chcete nadviazať rozhovor? Odkiaľkoľvek na Pintereste zvládnete oboje.
 
Poslať pin alebo nástenku
Poslať profil
Poslať správu
Skryť správu
Ako poslať pin alebo nástenku:
 1. Klepnite na tlačidlo zdieľania v hornej časti ľubovoľného pinu alebo nástenky
 2. Vyberte pinnera alebo aplikáciu, prípadne zadajte e-mailovú adresu
 3. Ak chcete, môžete priložiť správu
 4. Klepnite na položku Odoslať
 

Ako poslať profil:
 1. Klepnite na tlačidlo zdieľania v hornej časti profilu
 2. Vyberte pinnera alebo aplikáciu, prípadne zadajte e-mailovú adresu
 3. Ak chcete, môžete priložiť správu
 4. Klepnite na položku Odoslať

Ako poslať správu:
 1. Klepnite na oznámenia a prejdite na Správy
 2. Klepnite na Nová správa
 3. Pridajte až 9 mien v riadku Komu: potom klepnite na Ďalej
 4. Ak chcete nájsť piny na odoslanie, napíšte správu alebo klepnite na +
 5. Po skončení klepnite na Odoslať

Ak chcete skryť správu vo vašich oznámeniach, stlačte a podržte správu, potom klepnite na tlačidlo Skryť konverzáciu. Vlákno správy sa znovu objaví, keď používateľ odpovie alebo vám pošle ďalší pin.
 
Momentálne sa nedá natrvalo vymazať celé vlákno správ.
 

Tipy a riešenie problémov

Ak nevidíte medzi menami, ktorým posielate pin, meno svojho priateľa, uistite sa, že sleduje aspoň jednu z vašich násteniek.
Našli ste pin, o ktorý sa musíte podeliť, alebo iba chcete nadviazať rozhovor? Odkiaľkoľvek na Pintereste zvládnete oboje.
 
Poslať pin alebo nástenku
Poslať profil
Poslať správu
Skryť správu
Ako poslať pin alebo nástenku:
 1. Klepnite na tlačidlo zdieľania v hornej časti ľubovoľného pinu alebo nástenky
 2. Vyberte pinnera alebo aplikáciu, prípadne zadajte e-mailovú adresu
 3. Ak chcete, môžete priložiť správu
 4. Klepnite na položku Odoslať
 

Ako poslať profil:
 1. Klepnite na tlačidlo zdieľania v hornej časti profilu
 2. Vyberte pinnera alebo aplikáciu, prípadne zadajte e-mailovú adresu
 3. Ak chcete, môžete priložiť správu
 4. Klepnite na položku Odoslať

Ako poslať správu:
 1. Klepnite na oznámenia a prejdite na Správy
 2. Klepnite na + a začnite písať novú správu
 3. Pridajte až 9 mien v riadku Komu: potom klepnite na Ďalej
 4. Ak chcete nájsť piny na odoslanie, napíšte správu alebo klepnite na +
 5. Po skončení klepnite na Odoslať

Ak chcete skryť správu vo svojich oznámeniach, potiahnite prstom na správe doľava a potom klepnite na Skryť. Vlákno správy sa znovu objaví, keď používateľ odpovie alebo vám pošle ďalší pin.
 
Momentálne sa nedá natrvalo vymazať celé vlákno správ.
 

Tipy a riešenie problémov

Ak nevidíte medzi menami, ktorým posielate pin, meno svojho priateľa, uistite sa, že sleduje aspoň jednu z vašich násteniek.