Vytvorenie firemného profilu

Či už ste zavedená značka, nezisková organizácia alebo bloger, môžete sa k Pinterestu bezplatne pripojiť ako firma. Môžete si vytvoriť nový firemný profil alebo zmeniť existujúci. 

Máme dve skupiny podmienok – jednu pre bežných používateľov a druhú pre firmy. Ak Pinterest používate na obchodné účely alebo v rámci zárobkovej činnosti, mali by ste si zaregistrovať firemný profil a odsúhlasiť naše zmluvné podmienky pre firmy

V súčasnosti ponúkajú firemné a osobné profily podobné funkcie, ale firemné profily majú prístup k analytickým prehľadom Pinterestu. Ak sa zaregistrujete ako firma, budete dostávať aktuálne informácie o budúcich produktoch a službách, ktoré pripravujeme pre firmy.

Prečítajte si ako:

Vytvoriť úplne nový firemný profil
Zmeniť osobný účet na firemný profil
Prispôsobiť firemný profil
Pridať ďalšie reklamné účty do firemného profilu na Pintereste
Pridať do svojho reklamného účtu ďalších používateľov
 1. Ak máte osobný profil, odhláste sa z neho
 2. Choďte na Pinterest pre firmy a kliknite na Pridať sa ako firma
 3. Vyplňte podrobnosti o svojej firme a osobe, ktorá bude profil spravovať
 4. Prečítajte si a potvrďte prijatie našich Podmienok používania pre firmy a kliknite na Vytvoriť účet

 1. Prihláste sa do svojho profilu
 2. Ak chcete konvertovať na firemný účet, nasledujte toto prepojenie
 3. Vyplňte svoje údaje a kliknite na položku Hotovo

Zmena na firemný profil neovplyvní vaše piny, nástenky ani fanúšikov.


Firemný profil na Pintereste si môžete jednoducho prispôsobiť tak, aby zobrazoval stránku, ktorá reprezentuje vašu značku.

 

Dôležité súčasti firemného profilu:

 • prispôsobiteľná titulná stránka profilu,

 • tlačidlo Sledovať,

 • mesačný počet čitateľov,

 • karty profilu:

  • Prehľad – vybrané nástenky, najnovšie piny a najnovšie nástenky,

  • Nástenky – všetky nástenky, ktoré ste vytvorili,

  • Piny – všetky piny, ktoré ste uložili,

  • Aktivita – piny uložené z vašej potvrdenej webovej stránky (v prípade potreby ju môžete skryť),

  • Fanúšikovia – ľudia, ktorí vás sledujú,

  • Sledujete – ľudia, ktorých sledujete,

  • Vyskúšané – fotky a poznámky k pinom, ktoré ste vyskúšali.

 

Prispôsobenie titulnej stránky profilu:

 1. Kliknite na ikonu ceruzky úprav v pravom hornom rohu titulnej stránky profilu.

 2. Vyberte, či chcete, aby sa na vašej titulnej stránke zobrazovali najnovšie piny, aktivita alebo konkrétna nástenka.

 3. Click on Done.

 

Mesačný počet čitateľov je počet ľudí, ktorí videli vaše piny za posledných 30 dní. Patria sem všetky piny, ktoré ste uložili na Pinterest, ako aj všetky ďalšie piny, ktoré ostatní uložili z vašej webovej stránky.

 

Na karte Prehľad môžete zobraziť vybrané nástenky v otáčajúcej sa prezentácii. Tento priestor môžete využiť na zvýraznenie čohokoľvek – od sezónneho obsahu až po vaše najlepšie nápady. Prezentácia násteniek v tomto priestore:

 1. Prejdite do nastavení účtu.

 2. V časti Profil kliknite na položku Upraviť v ponuke „Featured Boards“ (Vybrané nástenky).

 3. Vyberte nástenky, ktoré chcete prezentovať, a kliknite na tlačidlo Uložiť.


Pre firemný profil je možné nastaviť až 10 reklamných účtov.  Firmy používajú ďalšie reklamné účty na nasledujúce účely:

 • Podpora viacerých mien – pre jednotlivé nové reklamné účty možno nastaviť fakturačnú krajinu a jej menu (ďalšie informácie o podporovaných krajinách a menách nájdete tu)

 • Podpora viacerých spôsobov platby – pre jednotlivé účty možno používať rôzne spôsoby platby

 • Zlepšenie organizácie – kampane spustené pod reklamnými účtami možno rozdeliť podľa regiónu, stratégie a podobne

Nezabúdajte, že ak na riadenie svojej firmy nepotrebujete viac než jeden účet, bude pre vás jednoduchšie spravovať len jeden.

Vytvorenie nových reklamných účtov

 1. V pravom hornom rohu sa zobrazuje názov reklamného účtu, ktorý si prezeráte.  Kliknite na názov reklamného účtu a potom v zobrazenom rozbaľovacom zozname vyberte možnosť Vytvoriť nový reklamný účet.

 2. Zadajte názov nového reklamného účtu (neskôr ho môžete upraviť) a vyberte krajinu, ktorú k nemu chcete priradiť.  Vybraná krajina určuje menu, v ktorej sa budú účtovať poplatky za vaše kampane.  Kliknite na položku Nastaviť fakturáciu.

 3. Pridajte do nového reklamného účtu možnosť platby.  Ďalšie informácie o fakturácii a platbách nájdete tu.

 4. Hotovo!  Teraz môžete vo svojom novom reklamnom účte spúšťať kampane.

Poznámka: Ak chcete sledovať konverzie alebo sa zamerať na určité cieľové skupiny, je potrebné nastaviť samostatnú značku Pinterestu a vytvoriť cieľové skupiny pre jednotlivé reklamné účty.


Ostatným používateľom môžete udeliť úplný prístup k svojim reklamným účtom a takisto môžete spravovať, kto môže zobraziť jednotlivé reklamné účty.

 1. Do správcu účtov môžete prejsť kliknutím na svoje meno inzerenta na navigačnom paneli a následným kliknutím na ikonu ceruzky vedľa reklamného účtu, do ktorého chcete pridať používateľov. Môžete tiež prejsť priamo na stránku https://ads.pinterest.com/accounts_manager/ a v ponuke vľavo vybrať reklamný účet.

 2. Na karte Access (Prístup) kliknite na položku Add people to this account (Pridať ľudí do tohto účtu).

 3. Zadajte e-mailové adresy ľudí, ktorých chcete pridať do svojho účtu. Prístup môžete udeliť iba pre e-mailové adresy priradené k firemným profilom na Pintereste. Ak chcete pridať viacero osôb, môžete zadať zoznam e-mailových adries oddelených čiarkami. Kliknite na položku Search (Vyhľadať).

 4. Po kontrole používateľov, ktorí sú priradení k vášmu vyhľadávaniu, kliknite na položku Add selected people (Pridať vybraných ľudí).

Na karte Access (Prístup) vášho reklamného účtu uvidíte ľudí, ktorých ste pridali predtým. Kliknutím na možnosť Remove (Odstrániť) ich môžete zo svojho reklamného účtu odstrániť.

Používatelia, ktorým bol udelený prístup, sa do reklamného účtu pridajú ako „správcovia“. Vďaka tomu budú môcť vidieť a upravovať všetky súčasti reklamného účtu. Znamená to, že môžu vytvárať a upravovať reklamy a tiež pridávať alebo odstraňovať ostatných správcov. Títo používatelia však nebudú mať prístup k vášmu profilu na Pintereste, takže nebudú môcť ukladať do vášho profilu organické piny.

V správcovi účtov budete môcť zobraziť reklamné účty, ktoré s vami zdieľali iní používatelia. Stačí prepnúť na kartu Shared with me (Zdieľané so mnou) pod hlavičkou Ad accounts (Reklamné účty). V tomto zobrazení môžete vybrať, či chcete opustiť účty, ktoré s vami boli zdieľané.

Ak chcete vytvoriť firemný profil používaný na prístup k reklamným účtom iných používateľov, postupujte takto:

 • Na vytvorenie firemného profilu použite svoju pracovnú e-mailovú adresu. Vďaka tomu vás v prípade prístupu bude možné jednoduchšie identifikovať.

 • Do poľa „Obchodný názov“ zadajte svoje meno, nie názov firmy, ktorú zastupujete alebo ku ktorej budete mať prístup.

 • V časti „Typ firmy“ vyberte možnosť Iné.

 • Vyberte tri záujmy, ktoré chcete sledovať. Určíte tak, aký obsah sa bude po prihlásení zobrazovať vo vašich novinkách.

 • Krok rozšírenia prehliadača môžete vynechať.

 • Potom bude potrebné vybrať krajinu na účely daní a fakturácie.

 
 
 
 

Tipy a riešenie problémov

Pozrite si Pinterest pre firmy, aby ste sa dozvedeli viac o firmách na Pintereste, a zároveň si prečítajte prípadové štúdie a nainštalujte si miniaplikácie a tlačidlá na webovú stránku

Súvisiace články