Zdieľajte piny a nástenky na Facebooku alebo na Twitteri

Tu je pomoc pre:
Keď svoj účet na Pintereste prepojíte so svojím osobným účtom na Facebooku alebo Twitteri, budete môcť ľahko zdieľať piny a nástenky na Facebooku alebo Twitteri.
 
Prepojiť svoj účet s Facebookom alebo Twitterom
Zapnúť alebo vypnúť pridávanie príspevkov na Facebook alebo Twitter
Zdieľať predošlý pin na Facebooku
Zdieľať nástenku na Facebooku
Ak chcete svoj účet prepojiť s Facebookom alebo Twitterom:
 1. Vo svojom profile kliknite na ikonu ozubeného kolieska 
 2. Vyberte si, alebo posuňte obrazovku nadol na Sociálne siete
 3. Zmeňte Prihláste sa cez Facebook, alebo Pripojte sa k Twitteru, na Áno
 4. Na požiadanie povoľte Pinterestu prístup k svojmu účtu
 5. Na záver kliknite na Uložiť nastavenia
Než začnete prepájať svoj účet s Facebookom alebo Twitterom, je lepšie byť prihlásený v týchto účtoch. 
 

Ako zapnúť/vypnúť pridávanie príspevkov na Facebook alebo Twitter:
 1. Kliknite na Uložiť na ktoromkoľvek pine
 2. Vľavo dolu začiarknite alebo zrušte začiarknutie pri možnosti Pridať na Facebook alebo Pridať na Twitter
 3. Upravte popis a vyberte si nástenku
Všetky ďalšie piny budú automaticky takto nastavené. Pri každom pine môžete toto nastavenie zmeniť.
 

Ako zdieľať predošlý pin na Facebooku:
 1. Nájdite pin na svojej nástenke a kliknite naň
 2. Kliknite na tlačidlo zdieľania v hornej časti pinu
 3. Kliknite na položku Facebook
 4. Pridajte správu a kliknite na položku Zverejniť
Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii iba pre Facebook.

Ako zdieľať nástenku na Facebooku:
 1. Vo svojom profile kliknite na nástenku, ktorú chcete zdieľať
 2. Kliknite na tri bodky a vyberte si Zdieľať na Facebooku
 3. Do vyskakovacieho okna napíšte správu a kliknite na Zdieľať odkaz
Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii iba pre Facebook.

Tipy a riešenie problémov

Nedarí sa vám pripojiť na firemný účet/stránku na Facebooku. Momentálne podporujeme iba osobné účty na Facebooku.
Keď svoj účet na Pintereste prepojíte so svojím osobným účtom na Facebooku alebo Twitteri, budete môcť ľahko zdieľať piny a nástenky na Facebooku alebo Twitteri.
 
Prepojiť svoj účet s Facebookom alebo Twitterom
Zapnúť alebo vypnúť pridávanie príspevkov na Facebook alebo Twitter
Zdieľať predošlý pin na Facebooku
Zdieľať nástenku na Facebooku
Ak chcete svoj účet prepojiť s Facebookom alebo Twitterom:
 1. Vo svojom profile klepnite na tlačidlo s tromi bodkami a vyberte nastavenia
 2. Začiarknite okienko Prihláste sa cez Facebook alebo Pripojte sa k Twitteru
 3. Na požiadanie povoľte Pinterestu prístup k svojmu účtu
Odporúčame, aby ste sa prihlásili do appky Facebooku alebo Twitteru, než začnete svoje účty prepájať. 

Ako zapnúť/vypnúť pridávanie príspevkov na Facebook alebo Twitter:
 1. Klepnite na Uložiť na ktoromkoľvek pine
 2. Navrchu pinu začiarknite (alebo zrušte) ikonu Facebook alebo Twitter
 3. Na požiadanie povoľte Pinterestu zverejňovať príspevky na Facebooku alebo Twitteri
 4. Upravte popis a vyberte si nástenku
Všetky ďalšie piny budú automaticky nastavené takto. Pri každom pine môžete toto nastavenie zmeniť.
 

Ako zdieľať predošlý pin na Facebooku:
 1. Nájdite pin na svojej nástenke a klepnite naň
 2. Naspodku pinu klepnite na tlačidlo Zdieľať
 3. Klepnite na Facebook
 4. Napíšte správu a klepnite na Zverejniť

Ako zdieľať nástenku na Facebooku:
 1. Vo svojom profile klepnite na nástenku, ktorú chcete zdieľať
 2. Klepnite na tlačidlo zdieľania
 3. Vyberte položku Facebook
 4. Napíšte správu a klepnite na Zverejniť

Tipy a riešenie problémov

Nedarí sa vám pripojiť na firemný účet/stránku na Facebooku. Momentálne podporujeme iba osobné účty na Facebooku.
Keď svoj účet na Pintereste prepojíte so svojím osobným účtom na Facebooku alebo Twitteri, budete môcť ľahko zdieľať piny a nástenky na Facebooku alebo Twitteri.
 
Prepojiť svoj účet s Facebookom alebo Twitterom
Zapnúť alebo vypnúť pridávanie príspevkov na Facebook alebo Twitter
Zdieľať predošlý pin na Facebooku
Zdieľať nástenku na Facebooku
Ak chcete svoj účet prepojiť s Facebookom alebo Twitterom:
 1. Vo svojom profile klepnite na ozubené koliesko a potom na nastavenia
 2. Posuňte nadol a zmeňte Prihlásiť sa cez Facebook, alebo Pripojiť sa cez Twitter na Áno
 3. Na požiadanie povoľte Pinterestu prístup k svojmu účtu
Odporúčame, aby ste sa prihlásili do appky Facebooku alebo Twitteru, než začnete svoje účty prepájať. 
 

Ako zapnúť/vypnúť pridávanie príspevkov na Facebook alebo Twitter:
 1. Klepnite na Uložiť na ktoromkoľvek pine
 2. Začiarknite (alebo zrušte) ikonu Facebook  alebo Twitter navrchu pinu
 3. Na požiadanie povoľte Pinterestu zverejňovať príspevky na Facebooku alebo Twitteri
 4. Upravte popis a vyberte si nástenku
Všetky ďalšie piny budú automaticky nastavené takto. Pri každom pine môžete toto nastavenie zmeniť.
 

Ako zdieľať predošlý pin na Facebooku:
 1. Nájdite pin na svojej nástenke a klepnite naň
 2. Klepnite na tlačidlo zdieľania v hornej časti pinu
 3. Klepnite na Facebook
 4. Napíšte správu a klepnite na Zverejniť

Ako zdieľať nástenku na Facebooku:
 1. Vo svojom profile klepnite na nástenku, ktorú chcete zdieľať
 2. Klepnite na tlačidlo zdieľania
 3. Vyberte položku Facebook
 4. Napíšte správu a klepnite na Zverejniť

Tipy a riešenie problémov

Nedarí sa vám pripojiť na firemný účet/stránku na Facebooku. Momentálne podporujeme iba osobné účty na Facebooku.
Keď svoj účet na Pintereste prepojíte so svojím osobným účtom na Facebooku alebo Twitteri, budete môcť ľahko zdieľať piny a nástenky na Facebooku alebo Twitteri.
 
Prepojiť svoj účet s Facebookom alebo Twitterom
Zapnúť alebo vypnúť pridávanie príspevkov na Facebook alebo Twitter
Zdieľať predošlý pin na Facebooku
Zdieľať nástenku na Facebooku
Ak chcete svoj účet prepojiť s Facebookom alebo Twitterom:
 1. Vo svojom profile klepnite na ozubené koliesko a potom na nastavenia
 2. Posuňte nadol a zmeňte Prihláste sa cez Facebook, alebo Pripojte sa k Twitteru, na Áno
 3. Na požiadanie povoľte Pinterestu prístup k svojmu účtu
Odporúčame, aby ste sa prihlásili do appky Facebooku alebo Twitteru, než začnete svoje účty prepájať.
 

Ako zapnúť/vypnúť pridávanie príspevkov na Facebook alebo Twitter:
 1. Klepnite na Uložiť na ktoromkoľvek pine
 2. Začiarknite (alebo zrušte) ikonu Facebook alebo Twitter navrchu pinu
 3. Na požiadanie povoľte Pinterestu zverejňovať príspevky na Facebooku alebo Twitteri
 4. Upravte popis a vyberte si nástenku
Všetky ďalšie piny budú automaticky nastavené takto. Pri každom pine môžete toto nastavenie zmeniť.
 

Ako zdieľať predošlý pin na Facebooku:
 1. Nájdite pin na svojej nástenke a klepnite naň
 2. Klepnite na tlačidlo zdieľania v hornej časti pinu
 3. Klepnite na Facebook
 4. Napíšte správu a klepnite na Zverejniť

Ako zdieľať nástenku na Facebooku:
 1. Vo svojom profile klepnite na nástenku, ktorú chcete zdieľať
 2. Klepnite na tlačidlo zdieľania
 3. Vyberte položku Facebook
 4. Napíšte správu a klepnite na Zverejniť

Tipy a riešenie problémov

Nedarí sa vám pripojiť na firemný účet/stránku na Facebooku. Momentálne podporujeme iba osobné účty na Facebooku.