Samovražda a sebapoškodzovanie

Nepovoľujeme propagáciu ani oslavu sebapoškodzovania, porúch príjmu potravy a tvrdých drog. Ak máte pocit, že niekto si chce ublížiť na zdraví alebo spáchať samovraždu, upovedomte miestne autority a obsah nám nahláste.
 
Aj v prípade, že sa obsah nezdá byť život ohrozujúci, nahláste nám ho a my sa skontaktujeme s osobou, ktorá ho zverejnila.
 
Ak vás trápia samovražedné myšlienky alebo zvažujete možnosť si ublížiť, vedzte, že pomoc je naporúdzi. Veď sa vždy môžete obrátiť o pomoc na priateľov, rodinu alebo miestne organizácie. Nižšie uvádzame niekoľko kontaktných pracovísk. 

Pomoc pri myšlienkach na samovraždu
 
 
Pomoc pri myšlienkach na sebapoškodzovanie