Témy

Tu je pomoc pre:
Témy (predtým záujmy) sú stránky s pinmi určitej kategórie. Keď začnete sledovať určitú tému, vo vašich novinkách sa vám budú zobrazovať súvisiace piny. Ak sa vám piny nepáčia alebo vás daná téma už omrzela, môžete ju kedykoľvek prestať sledovať.
 
Sledovanie témy
Zrušenie sledovania témy

Ako sledovať témy na počítači:

1. Prejdite na www.pinterest.com/categories a kliknite na kategóriu
2. Hore si vyberte jeden z názvov tém, ktoré vás zaujímajú
3. Kliknite na tlačidlo Sledovať

Vo svojich novinkách uvidíte piny súvisiace s danou témou. Ak zmeníte názor, môžete kedykoľvek prestať sledovať tému.

Ako prestať sledovať témy na počítači:

1. V novinkách klepnite na sivú ikonku osoby
2. Kliknite na Sledujem
3. Kliknite na Témy
4. Prestaňte sledovať témy, ktoré vás už nezaujímajú

Témy (predtým záujmy) sú stránky s pinmi určitej kategórie. Keď začnete sledovať určitú tému, vo vašich novinkách sa vám budú zobrazovať súvisiace piny. Ak sa vám piny nepáčia alebo vás daná téma už omrzela, môžete ju kedykoľvek prestať sledovať.
 
Momentálne môžete hľadať a sledovať témy z webu.
 

Ako prestať sledovať témy na mobilnom zariadení: 

1. V novinkách klepnite na sivú ikonku osoby
2. Klepnite na Sledujem
3. Klepnite na Témy
4. Prestaňte sledovať témy, ktoré vás už nezaujímajú

 
Témy (predtým záujmy) sú stránky s pinmi určitej kategórie. Keď začnete sledovať určitú tému, vo vašich novinkách sa vám budú zobrazovať súvisiace piny. Ak sa vám piny nepáčia alebo vás daná téma už omrzela, môžete ju kedykoľvek prestať sledovať.
 
Momentálne môžete hľadať a sledovať témy z webu.
 

Ako prestať sledovať témy na mobilnom zariadení: 

1. V novinkách klepnite na sivú ikonku osoby
2. Klepnite na Sledujem
3. Klepnite na Témy
4. Prestaňte sledovať témy, ktoré vás už nezaujímajú

 
 
Témy (predtým záujmy) sú stránky s pinmi určitej kategórie. Keď začnete sledovať určitú tému, vo vašich novinkách sa vám budú zobrazovať súvisiace piny. Ak sa vám piny nepáčia alebo vás daná téma už omrzela, môžete ju kedykoľvek prestať sledovať.
 
Momentálne môžete hľadať a sledovať témy z webu.
 

Ako prestať sledovať témy na mobilnom zariadení: 

1. V novinkách klepnite na sivú ikonku osoby
2. Klepnite na Sledujem
3. Klepnite na Témy
4. Prestaňte sledovať témy, ktoré vás už nezaujímajú