Prečo mi Pinterest opravil nefunkčný odkaz?

Ak narazíme na pin s odkazmi na prázdne stránky, tak ich nahrádzame odkazmi na užitočnejšie stránky. Ak si myslíte, že sme ich nahradili nesprávnymi stránkami k pinu, ktorý ste nahrali alebo si uložili z webu, môžete to opraviť.
  1. Podržte kurzor nad pinom a kliknite na  ceruzkové tlačidlo
  2. Pridajte správnu webovú stránku do poľa Odkaz
  3. Kliknite na Uložiť zmeny