Zobrazovanie reklamy

Zdá sa, že si túto stránku prezeráte v oblasti, v ktorej reklamy zatiaľ nie sú k dispozícii. Pozrite sa, kde sú reklamy k dispozícii pre účty Pinterest Business.

Learn more

Naša reklamná aukcia nám umožňuje poskytovať hodnotu pinnerom aj reklamným partnerom zobrazovaním vysokokvalitných reklám v najrelevantnejších momentoch a optimalizovať obchodné výsledky pre našich reklamných partnerov.

Náš aukčný systém vyberie pre každé dostupné zobrazenie reklamy najlepšiu reklamu pre danú pozíciu, a to na základe pravdepodobnosti výskytu želanej akcie a toho, akú hodnotu má pre vás daná akcia. Pravdepodobnosť výskytu danej akcie závisí od faktorov, ako sú kvalita cieľovej stránky a relevancia zacielenia. Vaša ponuka nás informuje o tom, koľko by ste zaplatili za akciu, ktorá je cieľom optimalizácie. 

Zaplatíte len sumu potrebnú na prevýšenie ďalšej najlepšej reklamy v aukcii. V niektorých prípadoch sa môže stať, že zaplatíte menej, než je vaša ponuka. Ak však nastavíte príliš nízke ponuky, zobrazovanie vašej reklamy sa môže obmedziť. Viac informácií o nastavovaní ponúk nájdete v tomto článku.

Stále potrebujete pomoc?
Kontaktujte nás