Zacielenie na vekové skupiny

Aby ste mohli osloviť správne publikum, môžete teraz pri vytváraní reklamy vybrať zacielenie na ľudí určitej vekovej skupiny. 

Zacielenie na určitú vekovú skupinu

 1. V správcovi reklám začnite vytvorením reklamy.

 2. Na 2. stránke vytvárania reklamy prejdite nadol do časti Zacielenie.

 3. Vyberte možnosť Všetky vekové skupiny, ak chcete reklamu zacieliť na ľudí všetkých vekových skupín, alebo kliknite na možnosť Vybrať konkrétne vekové skupiny a vyberte konkrétnu skupinu.

 4. Ak sa rozhodnete pre konkrétne skupiny, vyberte všetky vekové skupiny, ktorým sa má reklama zobrazovať.

 5. Vyplňte zvyšné detaily zacielenia a potom kliknite na položku Pokračovať.

Ponúkame 8 preddefinovaných vekových skupín, aby ste mohli vybrať skupinu, ktorá najviac vystihuje požadované publikum.

Dostupnosť zacielenia na vekovú skupinu

Zacielenie na vekovú skupinu je aktuálne dostupné v týchto krajinách:

 • USA
 • Kanada
 • Spojené kráľovstvo
 • Írsko
 • Nový Zéland
 • Austrália
Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás