Zacielenie na vekové skupiny

Aby ste mohli osloviť správne publikum, môžete teraz pri vytváraní reklamy vybrať zacielenie na ľudí určitej vekovej skupiny.

Zacielenie na určitú vekovú skupinu

  1. V správcovi reklám začnite vytvorením reklamy.

  2. V časti Zacielenie sa posúvajte nadol, až kým nenájdete časť Vekové skupiny.

  3. Vyberte možnosť Všetky vekové skupiny, ak chcete reklamu zacieliť na ľudí všetkých vekových skupín, alebo kliknite na možnosť Vybrať konkrétne vekové skupiny a vyberte konkrétnu skupinu.

  4. Ak sa rozhodnete pre konkrétne skupiny, vyberte všetky vekové skupiny, ktorým sa má reklama zobrazovať.

  5. Vyplňte zvyšné detaily reklamy a kliknite na položku Spustiť.

Ponúkame 8 preddefinovaných vekových skupín, aby ste mohli vybrať skupinu, ktorá najviac vystihuje požadované publikum.

Stále potrebujete pomoc?
Kontaktujte nás