Archivácia reklamných kampaní

Zdá sa, že si túto stránku prezeráte v oblasti, v ktorej reklamy zatiaľ nie sú k dispozícii. Pozrite sa, kde sú reklamy k dispozícii pre účty Pinterest Business.

Learn more

Neaktívne kampane, reklamné skupiny a reklamy môžete archivovať, ak si chcete urobiť poriadok v údajoch a zrýchliť načítavanie pri používaní správcu reklám.

Archivovať môžete pomocou správcu reklám alebo hromadného editora. V správcovi reklám môžete archivovať rovnakým spôsobom, ako keď vykonávate úpravy. Pomocou hromadného editora môžete archivovať viacero kampaní, reklamných skupín alebo reklám naraz zadaním slova ,ARCHIVE‘ (ARCHIVOVAŤ) v stĺpci akcií.

Pri archivácii kampane alebo reklamnej skupiny sa archivuje všetko, čo je v nej obsiahnuté. Ak napríklad archivujete kampaň, archivujú sa všetky reklamné skupiny a reklamy v danej kampani. Ak archivujete reklamnú skupinu, archivujú sa reklamy, archivácia sa však nedotkne kampane ani iných reklamných skupín v danej kampani.

Keď sa niečo archivuje, nedá sa to obnoviť. Archivácia natrvalo odstráni danú súčasť z vašich predvolených zobrazení a prehľadov. Aj keď túto akciu nemôžete vrátiť, môžete exportovať údaje výkonnosti archivovaných objektov.

Stále potrebujete pomoc?
Kontaktujte nás