Vytvorenie rozšírených pinov článkov na vašej webovej lokalite

Ak ste si ešte neprečítali náš článok Tvorba rozšíreného pinu, odporúčame vám začať tam.

V pinoch článkov môžete uviesť titulok alebo nadpis, popis a autora článku alebo blogového príspevku. Podľa našej definície je článok stránka s textom, napríklad novinový článok alebo príspevok na blogu. Za články nepovažujeme text tvorený zoznamom položiek (listicle) ani stránky, ktoré obsahujú prevažne obrázky.

Pridanie pinov článkov na lokalitu

Pridajte na lokalitu kód Open Graph alebo Schema.org do časti <head> </head> kódu HTML každej stránky, na ktorej chcete aktivovať rozšírené piny článkov. Pomocou nášho nástroja na overenie rozšírených pinov skontrolujte, či sa údaje rozšírených pinov zobrazujú správne.

Ak všetko vyzerá v poriadku, kliknite na položku Požiadať. Pri odosielaní žiadosti nezabudnite vybrať značky HTML.

Kód Open Graph a Schema.org

Nižšie nájdete povinné polia rozšírených pinov pre každý typ kódu. Polia uvedené veľkými písmenami upravte tak, aby zodpovedali vašim článkom.

Kód Open Graph:

<meta property="og:title" content="Title of your Article"/>
<meta property="og:description" content="Description of your article" />
<meta property="og:type" content="article" />

 
Kód Schema.org:

<meta property="og:site_name" content="Example Site” />
<div itemscope itemtype="https://schema.org/article">
    <meta itemprop="url" content="Https://www.example.com/2013/10/article.html" />
    <span itemprop="name" content="Article Title” /> od používateľa <span itemprop="author" content="Johh Doe” />
    <span itemprop="description">Popis alebo súhrn článku.</span>
    </div>

Ďalšie informácie nájdete na našej lokalite pre vývojárov.

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás