Zacielenie na publikum

Zdá sa, že si túto stránku prezeráte v oblasti, v ktorej reklamy zatiaľ nie sú k dispozícii. Pozrite sa, kde sú reklamy k dispozícii pre účty Pinterest Business.

Learn more

Zacielenie na publikum vám umožňuje osloviť špecifickú skupinu ľudí vďaka kombinovaniu informácií o vašich zákazníkoch s informáciami o tom, ako ľudia používajú Pinterest.

Môžete vytvoriť štyri typy publika:

  • zoznamy zákazníkov,
  • ľudia, ktorí navštívili vašu lokalitu,
  • ľudia, ktorí s vašimi pinmi na Pintereste pracovali,
  • ľudia podobní existujúcemu zoznamu publika.

Vytvorenie publika

  1. Kliknite na položku Reklamy a vyberte možnosť Publiká.
  2. Kliknite na položku Vytvoriť publikum.
  3. Vyberte typ publika a kliknite na položku Ďalej.
  4. Postupujte podľa pokynov a potom kliknite na položku Vytvoriť.

Keď si vytvoríte zoznam zákazníkov, Pinterest vo vašom zozname publika vyhľadá ľudí, ktorí majú existujúce účty na Pintereste. Každé publikum musí mať 100 ľudí, kým ho budete môcť začať používať. Ak napríklad nahráte zoznam 120 ľudí, ale náš systém zistí, že iba 80 z nich používa Pinterest, bude potrebné pridať ďalších zákazníkov.

Pinterest nebude nikdy zdieľať publiká, ktoré ste vytvorili, ani ich používať na zacielenie cudzích kampaní, pokiaľ nás o to nepožiadate.

Ako fungujú publiká

Zoznam zákazníkov

Nahrávajte e-maily existujúcich zákazníkov alebo ID mobilných reklám (MAID) pomocou súboru CSV s jedným stĺpcom. Vynechajte akékoľvek ďalšie doplňujúce informácie, ako sú mená. Nezabúdajte, že finálny zoznam publika bude pravdepodobne menší ako celkový počet e‑mailov alebo identifikátorov mobilných reklám nahraných pôvodne.

Pomocou zahŕňajúceho zacielenia môžete osloviť existujúcich dôležitých zákazníkov konkrétnym posolstvom. Vylučujúce zacielenie môžete využiť na podporu cieľov získania nových zákazníkov. Keď bude mať zoznam minimálne 100 zhôd, jeho stav na stránke Publiká v správcovi reklám sa zmení na zelený a budete môcť na toto publikum zacieliť svoju reklamu.

Formátovanie

  • Súbory e-mailu: obyčajný text, SHA256, hašovací kľúč MD5. Musia obsahovať zavináč @.
  • Súbory MAID: obyčajný text, SHA1, SHA256, hašovací kľúč MD5. Súbory ADFA (iOS) musia byť veľkým písmom a súbory AAID (Android) musia byť malým písmom. Súbory MAID musia byť vo formáte 8-4-4-4-12.

Ak nahrávanie súboru vo formáte CSV zlyhá, je pravdepodobné, že jedna z vyššie uvedených požiadaviek nebola splnená. Nepridávajte hlavičky, nadpisy a prázdne riadky alebo tabulátory, ktoré vytvárajú prerušenia.

Keď nahráte zoznam zákazníkov na Pinterest, okamžite sa vytvorí jeho hašovaná podoba a nebude možné ho znova stiahnuť ani sprístupniť. Ak chcete zoznam zákazníkov upraviť, musíte nahrať nový. Zoznamy zákazníkov sa neaktualizujú automaticky, ak nie sú pripojené k CRM cez rozhranie API Pinterestu.

Úpravy

Keď nahráte zoznam zákazníkov na Pinterest, okamžite sa vytvorí jeho hašovaná podoba a nebude ho možné znova stiahnuť ani sprístupniť. Ak chcete zoznam zákazníkov upraviť, musíte nahrať nový. Ak chcete z existujúceho zoznamu zákazníkov odstrániť určitého zákazníka, musíte ho odstrániť zo zoznamu, zoznam uložiť použitím rovnakého názvu publika a potom ho znova nahrať. Zoznamy zákazníkov sa neaktualizujú automaticky, ak nie sú pripojené k systému CRM cez rozhranie API Pinterestu.

Návštevníci lokality

Opätovné zacielenie na návštevníkov identifikuje ľudí, ktorí vašu lokalitu už navštívili, a umožňuje vám zacieliť na nich na Pintereste tam, kde s väčšou pravdepodobnosťou vykonajú nejakú akciu. Ak chcete vytvoriť publiká návštevníkov, bude potrebné nastaviť značku Pinterestu.

Pridajte základný kód na každú stránku lokality a kód udalosti na stránky, na ktorých chcete sledovať akcie, ktoré vás zaujímajú. Cieľové publikum môžete vytvoriť na základe jednej alebo viacerých konkrétnych značiek udalostí alebo na základe jednej alebo viacerých stránok, ktoré ľudia na vašej lokalite navštívili. Pre udalosti môžete znovu zacieliť na používateľov, ktorí pridali do košíka určitý typ produktu, ale neprešli k nákupu. Pre stránky môžete znovu zacieliť na používateľov, ktorí prešli na určité adresy URL, ako sú napríklad stránky platby alebo potvrdenia.

Keď vytvoríte publikum, jeho veľkosť sa na stránke Publiká v správcovi reklám do 24 hodín aktualizuje.

Interakcie

Keď ste v nastaveniach účtu potvrdili svoju webovú lokalitu, môžete zacieliť na ľudí, ktorí predtým reagovali na piny z vašej webovej lokality. To zahŕňa uloženia, náhľady zblízka, komentáre, kliknutia na odkazy a posunutia karty karuselového pinu.

Pridaním filtrov do aktívneho publika môžete zacieliť na ľudí alebo vylúčiť ľudí, ktorí vykonávajú určité akcie, napríklad ukladajú vaše piny. Zacieliť na ľudí alebo vylúčiť ľudí môžete pomocou filtrov ako Cieľová URL, Typy akcií, ID pinu, % zhliadnutého videa alebo Kategória pinu. Ak používate filter ID pinu, ID pinu musí pochádzať z pôvodného organického pinu, nie z ID reklamy. Ak sa rozhodnete nepridať filtre, vaše publikum bude zahŕňať ľudí, ktorí boli v interakcii s ľubovoľnými pinmi, ktoré vedú na vašu potvrdenú webovú stránku. Môžu to byť napríklad reklamy, organické piny a piny, ktoré neboli vytvorené vaším účtom.

Keď vytvoríte publikum, jeho veľkosť sa na stránke Publiká v správcovi reklám do 24 hodín aktualizuje.

Podobné

Zacielenie na podobné publiká vám pomáha jednoducho osloviť ľudí podobných niektorému z vašich existujúcich publík. Podobné publika vytvárame pomocou informácií, ktoré máme o ľuďoch na Pintereste a ich správaní.

Vyberte si jedno z existujúcich publík, ktoré sa stane zdrojovým publikom, a vytvorte pomocou neho podobné publikum. Na základe zdrojového publika môžete zacieliť na ľudí v konkrétnej krajine a zvoliť percentuálnu cieľovú veľkosť. Podobné publikum môžete použiť na nájdenie nových zákazníkov, nových ľudí, ktorí pravdepodobne navštívia vaše piny, alebo nových ľudí, ktorí pravdepodobne navštívia vašu webovú lokalitu na základe vášho zdrojového publika.

Keď vytvoríte publikum, jeho veľkosť sa na stránke Publiká v správcovi reklám do 24 hodín aktualizuje. Ak je aj vaše zdrojové publikum nové, veľkosť publika sa aktualizuje do 72 hodín.

Stále potrebujete pomoc?
Kontaktujte nás