Automatické zverejňovanie pinov z vášho kanála RSS

Prepojte si so svojím firemným účtom na Pintereste novinky RSS a tvorte piny automaticky z obsahu na svojej webovej lokalite. Keď aktualizujete novinky RSS, váš obsah sa vám do 24 hodín pridá na nástenky v podobe pinov. Môžete si pridať ľubovoľný počet noviniek RSS, ak sa zhodujú s vašou potvrdenou webovou lokalitou. Z jednotlivých noviniek sa piny môžu zverejňovať na rôzne nástenky. Prečítajte si, ako potvrdiť svoju webovú lokalitu.

Pripojenie kanála RSS

Kým sa na nástenke vytvoria a zobrazia vaše prvé piny, môže to trvať až 24 hodín. S aktualizáciami vášho kanála RSS sa potom budú piny tvoriť každý deň.

Ak si vyberiete tajnú nástenku, ľudia na Pintereste vaše piny neuvidia. 

Špecifikácie kanála RSS

  • Podporujeme formáty RSS 2.* a RSS 1.* (RDF). Momentálne nepodporujeme Atom.
  • Uistite sa, že obsah vašej stránky noviniek RSS je vo formáte XML.
  • Vaše piny sa budú tvoriť zo značiek <image>, <enclosure> a <media:content> pod každou značkou <item>, použite preto obrázok v dobrej kvalite.
  • Názov a opis vášho pinu sa budú tvoriť zo značiek <title> a <description> pod každou položkou <item>.
  • Každá položka <item> si vyžaduje odkaz na vašu potvrdenú doménu.

Ak sa nachádzate v USA, Spojenom kráľovstve, Kanade, Austrálii, na Novom Zélande alebo v Írsku a váš kanál RSS obsahuje produkty, zvážte, či radšej nenahráte katalóg produktov.

Chybové hlásenia kanála RSS

Chybové hlásenie Navrhovaná akcia
Kanál RSS už existuje. Skúste pridať iný kanál.
Kanál RSS nie je možné načítať. Skontrolujte, či sa dá otvoriť URL adresa kanála.
Kanál RSS nie je možné analyzovať. Skontrolujte, či je zadaný kanál platným kanálom RSS vo formáte XML.
Kanál RSS má neznámy formát. Skontrolujte, či je kanál RSS vo formáte RSS 2. alebo RSS 1.
Odkazy v kanáli RSS nepatria pod potvrdenú doménu. Skontrolujte, či sa všetky odkazy v kanáli zhodujú s potvrdenou doménou.
Stále potrebujete pomoc?
Kontaktujte nás