Základný kód

Základný kód je primárnym kódom značky Pinterestu. Je potrebné pridať ho na každú stránku vašej webovej lokality, aby všetky kódy udalosti fungovali a aby bolo možné vytvoriť údaje o publiku na základe celej návštevnosti vašej lokality. 

Jednotlivé základné kódy možno vygenerovať na stránke konverzií v správcovi reklám, ktorá obsahuje jedinečné ID značky. Stačí vygenerovať iba jedno jedinečné ID značky. Po vygenerovaní vložte základný kód na každú stránku svojej webovej lokality, aby bolo možné budovať publiká na celej webovej lokalite.

Umiestnenie

Základný kód je potrebné vložiť tak, aby sa na stránke načítal ako prvý. Zvyčajne sa nachádza v časti <head> kódu HTML vašej webovej lokality, no v závislosti od vašej konkrétnej webovej lokality sa môže nachádzať na inom mieste. Základný kód sa musí aktivovať pred kódom udalosti, takže ho nezabudnite vložiť tak, aby sa aktivoval pred akýmkoľvek kódom udalosti, ktorý máte v pláne implementovať.

Príklad

Nižšie nájdete príklad základného kódu, ale pamätajte, že by ste mali získať prispôsobený základný kód zo svojho profilu v správcovi reklám alebo v rozhraní API. Neodporúča sa skopírovať a vložiť ho z tejto príručky. Keď získate základný kód zo správcu reklám, vložte jedinečné ID značky Pinterestu na správne miesta v nasledujúcom kóde, kde je uvedený reťazec YOUR_TAG_ID.

<head>
 <!-- Pinterest Pixel Base Code -->
 <script type="text/javascript">
   !function(e){if(!window.pintrk){window.pintrk=function(){window.pintrk.queue.push(
     Array.prototype.slice.call(arguments))};var
     n=window.pintrk;n.queue=[],n.version="3.0";var
     t=document.createElement("script");t.async=!0,t.src=e;var
     r=document.getElementsByTagName("script")[0];r.parentNode.insertBefore(t,r)}}("https://s.pinimg.com/ct/core.js");
   pintrk('load', 'YOUR_TAG_ID');
   pintrk('page');
 </script>
 <noscript>
   <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=init&noscript=1" />
 </noscript>
 <!-- End Pinterest Pixel Base Code -->
</head>

Súbory cookie prvej strany

Značka Pinterestu vytvára a používa súbory cookie v kontexte prvej strany v doméne vašej lokality, aby bolo možné poskytnúť lepší prehľad návštevnosti Pinterestu na vašej lokalite.

Vždy máte možnosť odstrániť súbory cookie prvej strany, a to tak, že aktualizujete základný kód – nastavte parameter fp_cookie na hodnotu false:

<script>
 pintrk('load', '<tag_id>', {
   'fp_cookie': false,
   'em': '<email address>',
 });
</script>

Ďalšie kroky

Po pridaní základného kódu môžete pridať kód udalosti.

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás