Tipy pre hromadný editor

Zdá sa, že si túto stránku prezeráte v oblasti, v ktorej reklamy zatiaľ nie sú k dispozícii. Pozrite sa, kde sú reklamy k dispozícii pre účty Pinterest Business.

Learn more

Hromadný editor vám pomáha vytvárať a upravovať viacero reklamných kampaní, reklamných skupín a reklám súčasne. V tomto článku sme spísali niekoľko tipov, v ktorých nájdete odpovede na najčastejšie otázky. Ak máte problémy s chybovými hláseniami, prečítajte si článok o riešení chýb v hromadnom editore.

Formátovanie hárka hromadného editora

Upozorňujeme, že súbor CSV možno stiahnuť len v angličtine a nahrané hodnoty musia byť takisto v angličtine. V súčasnosti nepodporujeme žiadne iné jazyky. 

 • Riadky 1 a 2 na každom hárku hromadného editora sú referenčné riadky, ktoré obsahujú popis stĺpcov, ako aj vhodné parametre a špeciálne formátovanie požadované pre jednotlivé záznamy. Tieto riadky neupravujte.
 • Pri sťahovaní hárka hromadného editora uložte súbor programu Excel ako súbor CSV UTF-8, aby sa zaistilo správne formátovanie všetkých hodnôt v šablóne.
 • Každý riadok musí mať vyplnené pole Action (Akcia) v stĺpci A. Ak nebude zadaná žiadna akcia, budeme riadok ignorovať.
 • Zadajte dátumy kampane v zátvorke vo formáte [RRRR-MM-DD], aby nedošlo k zmene formátovania dátumu.
 • V novej verzii hromadného editora môžete odstrániť hodnoty limitov výdavkov a koncových dátumov reklamnej skupiny tak, že existujúce hodnoty nahradíte slovom CLEAR (VYMAZAŤ).

Nastavenie kampane

 • Pri vytváraní nových objektov nastavte ich stavy na možnosť Active (Aktívne), ak sú pripravené na uvedenie do prevádzky. Nezabúdajte, že vaše reklamy musia aj tak prejsť kontrolou reklamy.
 • Ak chcete v kampani vytvoriť viacero pinov, skopírujte a vložte rovnaké informácie o kampani a reklamnej skupine pre všetky piny v rámci danej kampane.
 • Rozpočty a ponuky budú vedené v mene vášho účtu. Ak sa vaša firma nachádza v USA, poplatky vám budú účtované v USD.

Ďalšie informácie o štruktúre kampane

  Zacielenie

  Ak chcete pridať nové kľúčové slová, pridajte riadok pre každé kľúčové slovo a ako akciu do stĺpca A pridajte možnosť Create (Vytvoriť).
  Môžete tiež priradiť ponuky na úrovni kľúčových slov. Ak toto pole necháte prázdne, použijeme ponuku nastavenú na úrovni reklamnej skupiny. Ďalšie detaily zacielenia, ako sú napríklad záujmy, zariadenia a pohlavia, sa stále definujú na úrovni reklamnej skupiny.
  Ak pridávate kľúčové slová do existujúcej reklamnej skupiny, nezabudnite zadať ID reklamnej skupiny.
  V prípade zoznamov s hodnotami oddelenými čiarkami (napríklad záujmy, kľúčové slová, miesta) nezabudnite zoznamy uviesť v zátvorke. Napríklad interests: [exotic pets,insects,mammals,cute animals] (záujmy: [exotické zvieratá,hmyz,cicavce,milé zvieratká]) alebo locations: [662,525,124522,826047] (miesta: [662,525,124522,826047]).

  Pozrite si všetky kódy zacielenia, ktoré môžete použiť:

  Stále potrebujete pomoc?
  Kontaktujte nás